ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Sep 22nd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Realizm

Arama anahtar sözcükleri Realizm Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Reşat Nuri Güntekin

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... batıl inançları, yanlış batılılaşmayı, insanımızın bilime ve eğitime ihtiyacını işlemiştir. 4. Mizah öğesine de yer vermiştir. 5. Romanlarında güçlü gözlemciliğine dayanan bir realizm ve canlı bir üslûp ... Cuma, 16 Aralık 2011
 2. Otto Dix

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... 1919’u kurdu. İzleyen zamanda Die Brücke’nin (Köprü) dışavurumcu stilinde, gravürlerle dadaizmin etkisinde materyel resim’e gerçekleşti. 20’li yılların başında realizme yaklaşan Dix, bu sayede savaş sonrası ... Salı, 05 Ekim 2010
 3. Soyut Ekspresyonizm

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... barnett Newman, Clyfford Stil ve Morris Louis’dir. Soyut ekspresyonizm, 1950’li yılların ortalarından itibaren Robert Rauschenberg ve Jasper Johns’un ortaya attıkları bir çeşit yeni realizm ile yani daha ... Salı, 05 Ekim 2010
 4. Nominalizm Nedir ?

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... gerekse ona bir kavram şeklinde sahip olan zihinden bağımsız olarak, bunlardan önce ve bunların dışında varolan bir "soyut nesne" dir. 2. "Kavrama" (Konseptüalist) görüş (Aristoteles''in ılımlı realizm'i): ... Pazar, 26 Eylül 2010
 5. Madame Bovary - Gustave Flaubert

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... olarak ortaya çıkan roman, gerçekçilik (realizm) akımının ilk ve en önemli örneklerindendir. Konusunu gerçek yaşamdan alan bu roman, bir dramdır; kentsoylu yaşamın batağında, romantik düşlerin peşinde ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 6. The Decaameron - Giovanni Boccaccio

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ... ve şairdi. Rönesans hümanizmi için oldukça önemliydi; eserleri arasında Decameron en fazla tanınanıydı. Döneminde realizmi, hisleri ve zekasıyla kullandığı için önemli olmuştur. Floransalı bir bankacının; ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 7. Entelektüel Alanın Sorgulanması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ya da Realizm bu paradoksu aşmanın bir yolu olarak gerçeği süslemeden,olduğu gibi göstermeye çalışmış böylece de nesnelerin,şeylerin aslında sıradan,”banal” şeyler oldukları fikrini reddetmiştir.Nesne-özne ... Cumartesi, 31 Temmuz 2010
 8. Auguste Rodin

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... Sanatçı 1840’lardan beri Naturalizm yükselen yeni sanat akımı olmuş, Balzac ve Flaubert’in Realizm’ini takiben Emile Zola, Naturalistik romanlarında toplumsal ve kişisel hayatları ayrıntılı işlemeye ... Cuma, 23 Temmuz 2010
 9. Prennialism (Daimicilik)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  DAİMİCİLİK: (Prennialism) Bu akımın temelinde “Klasik realizm” yatar. Bu eğitim görünüşü aynı zamanda idealistlerin bir çoğu da destekler. Eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi ... Cuma, 21 Mayıs 2010
 10. Empresyonistler

  Kategori: Sanat/Resim Akımları

  ... kendi iç dünyalarıdır. Empresyonizm'de objenin kendisi değil, uyandırdığı intibalar önemlidir. Bu bakımdan realizmin karşıtıdır.     Manet Le Chemin  ... Perşembe, 29 Nisan 2010
 11. Eğitim Felsefe İlişkileri Üzerine

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... olmaksızın, bazı felsefelerin eğitime bakış açılarını incelemeye çalışacağız. İdealizm (Idealcilik), Realizm (Gerçekçilik), Rasyonalizm (Akılcılık) ve Pragmatizm (Uygulamacılık) batımn düşünce yaşamındayer ... Cuma, 27 Kasım 2009
 12. Postmodernist İroni

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... roman, realizm ve irrealizm, biçimcilik ve ‘özcülük’, katıksız edebiyat ve güdümlü edebiyat, élite (seçkinler) romanıyla kitle romanı arasındaki sert tartışmaları aşmak zorundadır.” John Barth ... Salı, 25 Ağustos 2009
 13. Tiyatroda Gerçekçilik Akımı

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... yer vermesiyle gerçeğe yaklaşmayı sağlamıştır. Ernst Fiher, romantizm ile realizm arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamıştır: romantizmdeki temel nitelik olan başkaldırı bireyseldir. Bu zamanla nesnel bir ... Çarşamba, 08 Temmuz 2009
 14. Servet-i Fünun Döneminde Roman ve Öykü

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... işlemişlerdir. Sonraları gerçekçiliğe (realizm) yönelmiş, eserlerinde toplum yaşayışını vermeye başlamışlardır. Toplumun nasıl batılılaştığını; batılaşmanın yanlış anlaşıldığını anlatmış; batılı aile ve ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 15. Edebiyat-ı Cedide

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... gerçekçiliğe (realizm) yönelmiş, eserlerinde toplum yaşayışını vermeye başlamışlardır. Toplumun nasıl batılılaştığını; batılaşmanın yanlış anlaşıldığını anlatmış; batılı aile ve toplum yaşantısının doğru ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 16. İkinci Yeniler

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... etkin olduğu biliniyor. Andre Breton’un gerçeküstücülük tanımını anımsayalım: “Sürrealizm: Sözle, yazıyla, ya da başka bir biçimle düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanılan katkısız ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 17. Edebiyat-ı Cedide: Gerçekçilik-Doğalcılık Ayrımı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Edebiyat-ı Cedide: Gerçekçilik-Doğalcılık Ayrımı        İki akım arasındaki ayrımı ancak Edebiyat-ı Cedideciler yapar. “Hakiyye” terimini yalnız gerçekçilik karşılığı kullanır, doğalcılık için doğru ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 18. Türk Edebiyatında Gerçekçilik

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Gerçekçilik        Buradan yola çıkarak varacağımız sonuçlar şunlardır: Türk yazınında bir anlatım yöntemi olarak gerçekçilik XIX. yüzyılın sonlarında görülür. Daha önceki örnekler, öteki ulusların ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 19. Beş Hececiler

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... savunmuştur. Türk şiirine gerçek realizm onunla girmiştir. O, toplum hayatını bütün yönleriyle aksettirmiştir. Hatta sokak aralarında konuşulan dili bile şiirine yansıtabilmiştir. Gözlemlerinden çokça ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 20. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... realizm vardır. Eserleri teknik bakımdan sağlamdır. Karakterleri başarıyla canlandırmıştır. Titiz bir üslûpçudur. Hikâyeleri: Bir Serencam, Rahmet, Millî Savaş Hikâyeleri Romanları: Kiralık Konak, Nur ... Çarşamba, 11 Mart 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3