ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Jul 15th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Ruhban

Arama anahtar sözcükleri Ruhban Toplam 17 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Halil Cibran

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... "20.yüzyılın Blake'i" olarak nitelemektedir. Gerçekten ruhban sınıfını acımasızca eleştirmesi bakımından, on dokuzuncu yüzyıl şairi Blake ile benzerlik gösterir. Tüm yaşamı boyunca ruhban sınıfına karşı ... Salı, 24 Ağustos 2010
 2. Ortaçağ Karanlıklar Dönemi Değildir!

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ders görüyorlardı ve bunlar ruhban sınıfına dahil oluyorlardı. Özellikle skolastik dönemde hızlı ve çok sayıda okulun açılması, dini de olsa yoğun bir eğitim gelişimini getirdi. Zaten 13. yy'da bugün adını ... Pazartesi, 05 Temmuz 2010
 3. Lilith

  Kategori: Sizden Gelenler/Bilgi

  ... gelip de bir şekilde cadılarla ilişkilendirilmesinin nedeni de budur. Lilith efsanesi Ortaçağ'ın başlangıcında, Yahudilerin ezoterik yazması Kabala'da da (Yahudi ruhbanlarının, asırlardır birbirlerine ... Perşembe, 27 Mayıs 2010
 4. Tiyatroda Gerçekçilik Akımı

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... çarpıyordu. 18. yüzyılda “filozoflar” “akıl” adına, örflere dayanan mutlak monarşiyi sert bir eleştiriye tabi tutmuşlardı. Öte yandan “soylular” ve “ruhban” Fransız toplumunun bu “ayrıcalıklı” sınıf ve ... Çarşamba, 08 Temmuz 2009
 5. Laik Devlet Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... çıktığı dönemlerde ruhban, yani din adamı sınıfından olmayanları ifade etmek için kullanılan bu kavram, daha sonra kiliseye karşı yürütülen mücadelelerin sloganı haline gelmiştir. Batıda, Hırıstiyanlık ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 6. Yüzyıl Savaşları

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... olduğu gibi, ruhban üzerinde de mutlak üstünlüğünü kanun hükmüne bağlayan Clarendon Yasaları'nı kabul ettirmesi için sert tedbirler alması gerekti (1164). Henri II, Becket'in Louis VII'e sığınmasıüzerine ... Cuma, 17 Nisan 2009
 7. Derebeylik Savaşları

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... Kralın laik yasalara olduğu gibi, ruhban üzerinde de mutlak üstünlüğünü kanun hükmüne bağlayan Clarendon Yasaları'nı kabul ettirmesi için sert tedbirler alması gerekti (1164). Henri II, Becket'in Louis ... Cuma, 17 Nisan 2009
 8. Derebeylik Toplumu

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... büyük kısmını eritti. Fakat Roma papalığı ruhban sınıfını barışçı bir yolla kendi hakimiyetini sağlayacak bir araç durumuna getiren merkeziyetçi bir siyaset izlemekten geri kalmadı. Öte yandan bütün Avrupa ... Cuma, 17 Nisan 2009
 9. Simyanın Tarihi

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... simyanın Mısır’da doğduğu konusunda ısrarlılardır. Aslında Mısır’da altın elde etmek bir ruhban sınıfının elinde olduğundan iki görüş de birbirine yakın kabul edilebilir. Doğuda, Çin ve Hint’te de simyanın ... Salı, 09 Aralık 2008
 10. Aforoz

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... temas kurabilir ve bazı ayinlere katılabilir. islam cemiyetinde ruhban veya din adamları sınıfı bulunmadığı gibi, aforoz uygulaması da yoktur. islamiyet’te günahkarların günahlarını ancak allahü teala ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 11. Gogol Dönemi Rusyası

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... Ara bölümde de kuklalarla devam etmek için bir düzenek kuruluyordu. İlk başlarda ruhban sınıfın kontrolü altında ve kiliselerde sergilenen bu oyunlar, zamanla yasaklanmaya başladı.17. yy’ın ortasından ... Pazar, 29 Haziran 2008
 12. Roma Mitolojisi

  Kategori: Mitoloji/Roma Mitolojisi

  ... kadar bir tür ruhban sınıfı (rahip ve rahibeler), ilahilik gibi kavram ve kurumlar yer alsa da bunların hepsi sistematik bir biçimde bütün oluşturmamaktaydı. Zaten sonraki dönemlerde farklı kültürlerden ... Cumartesi, 14 Haziran 2008
 13. Erken İslam Sanatı

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... kilisenin doğu-batı doğrultusunda yapılması, ibadet sırasında doğuya yönelmek gereğine dayanıyordu. Ayrıca, kilisede halkın ruhban sınıfından daha geri safta durması gereği yapıların genişliğine değil, ... Çarşamba, 19 Mart 2008
 14. Jacques Louis David

  Kategori: Sanat/Resim Sanatçıları

  ... tam bir batak durumuna dönüşen Parlement'ların soygunculuk, talan, yozlaşma ve keyfiliğe karşı koymak üzere burjuva ve köylülerle ittifaka girmesi ve bu ittifakın aristokratlardan ve üst düzey ruhban kesimlerden ... Salı, 18 Mart 2008
 15. Feminizm

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... kadınların bağımsızlığını sürdürülmesini engelleyen en önemli güçlerden biri olarak görmüştür. Ve kadınların "aklını esaret altında" tutmakta başarılı olan "aç gözlü ruhban" kurumuna karşı kin besler". ... Salı, 04 Mart 2008
 16. Mihail Aleksandroviç Bakunin

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... bacakları, birşeyler yaratacak elleri ve yığınlarca kurbanı tıkınacak midesi olmadığından, göksel ve dinsel bir soyutlama olan Tanrı, aslında, ayrıcalıklılar ve ruhbanlar sınıfının gerçek çıkarlarını temsil ... Cumartesi, 09 Şubat 2008
 17. Düşsel Ortaçağ - Jurgis Baltrusaitis

  Kategori: Mitoloji/Mitoloji Sözlüğü

  ... peygamberin (1251) Kiliseye ve ruhbana başkaldırması, Bizzat kraliçe Blanche, her zaman kapalı olan elinde Kutsal Bakire’nin bir mektubunu tutan bu adamın cazibesine kapılmamış mıdır? Hayranlık Verici ... Salı, 05 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: