ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jan 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Ses Bilgisi

Arama anahtar sözcükleri Ses Bilgisi Toplam 24 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Bağıntıcılık (görecilik)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... Öyleyse bilgi, duyu imkanlarıyla sınırlıdır ve duyu imkanlarına göredir. Anadan doğma bir körde renk, anadan doğma bir sağırda ses bilgisi gerçekleşemez. Bilgi, hem akıl, hem duyularla bağıntılıdır. Metafizik ... Pazartesi, 24 Mayıs 2010
 2. Kelimelerle İlgili Kurallar

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... ses bilgisi. ·       Yuvar ve  küre sözleriyle kurulanlar: ışık küre, yarı küre, ağır küre, hava yuvarı, göz yuvarı, ısı yuvarı. ·       Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulanlar: balık yağı, ... Salı, 05 Ocak 2010
 3. Ünsüz Yumuşaması

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI   İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar. Buna “ünsüz değişimi” denir. Elbette bu özellik, ancak yukarıda da söylediğimiz sert ve yumuşak şekli bulunan seslerde geçerlidir. ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 4. Ünsüz Benzeşmesi

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ÜNSÜZ BENZEŞMESİ   Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünlüler “ç, f, t, h, s, k, p, ş” ünsüzleridir. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir.   Bir sözcük ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 5. Ses Türemesi

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  SES TÜREMESİ   Sözcüğün aslında olmadığı halde, ek geldiğinde ortaya çıkan seslerdir.   genç - cik > gencecik bir - cik > biricik az - cık > azıcık   örneklerinde ünlü türemesi görülmektedir. ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 6. Ünlü Düşmesi

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Ünlü Düşmesi   Sözcüğün aslında bulunan bir ünlünün düşmesidir. Örnek: “Yapraklar daha şimdiden sarardı.” cümlesinde sözcüğün aslı “sarı”dır; “-ar-” eki geldiğinde sözcüğün sonundaki “ı” düşmüştür. ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 7. Ses Değişmeleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Ses Değişmeleri Bir sesin başka bir sese dönmesiyle ilgili ses olayları aşağıda sıralanmıştır: a) Orta hece ünlüsünün değişmesi Orta hecenin vurgusuzluğu ve y sesinin zayıflığı sebebiyle orta hecedeki ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 8. Benzeşme (Asimilasyon)

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Benzeşme (Asimilasyon) Kelime içinde bir araya gelen seslerden birinin diğer sesi kendisine benzetmesi demek olan benzeşme, Türkçede çok görülen ses olaylarından biridir. Benzeşme, yan yana gelen sesler ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 9. Yer Değiştirme (Göçüşme)

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yer Değiştirme (Göçüşme) Kelimedeki iki ünsüzün yer değiştirmesi şeklinde ortaya çıkan ve ağızlarda çok görülen bir ses olayıdır: gibi-bigi, cereyan-ceyran, çömlek-çölmek, ekşi-eşki, gömlek-gölmek, ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 10. Ses Düşmeleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Ses Düşmeleri Kelimedeki bir veya birkaç sesin, dilin ses özelliklerinden kaynaklanan sebeplerle düşmesi olayıdır. Kaybolan sesin kelimedeki yerine göre ve kaybolma şekline göre aşağıdaki şekillerde ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 11. Ulama

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ULAMA   Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir. Örnek: Bakkaldan ekmek aldım. cümlesinde iki yerde ulama yapılmıştır. ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 12. Koruyucu Ünsüzler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  KAYNAŞTIRMA HARFLERİ (KORUYUCU ÜNSÜZLER)   Türkçe kurallara göre bir sözcükte iki ünlü yan yana gelmez. Araya kaynaştırma harfi girer. Türkçe’de dört tane kaynaştırma harfi vardır: ş, s, n, y. Bunların ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 13. Ünlü Daralması

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ÜNLÜ DARALMASI Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.   ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 14. İyi Bir Konuşmacının Özellikleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... ve işitsel ögeler aracılığıyla karşımızdakine iletmektir. İyi bir konuşmacıTürkçe konuşma bilgisinin yanısıra, konuşmanın temel ögelerinden ses bilgisini de öğrenmelidir. Ses, yanlızca biyolojik bir ... Perşembe, 02 Nisan 2009
 15. Dil Bilgisinin Bölümleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı Menu Dil Bilgisi Ses Bilgisi (Fonetik) Yapı Bilgisi (Morfoloji) Cümle Bilgisi (Sentaks) Anlam Bilgisi (Semantik) Köken Bilgisi (Etimoloji)  ... Salı, 24 Şubat 2009
 16. İmla Kuralları

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... uyumu, yer çekimi. ·       Bilim ve bilgi  sözleriyle kurulanlar:anlam bilimi, gök bilimi, dil bilgisi, halk bilimi, ses bilgisi. ·       Yuvar ve  küre sözleriyle kurulanlar: ışık küre, yarı küre, ... Cuma, 28 Mart 2008
 17. Ses Olayları

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı İçerik Ses Türemeleri Ünsüz İkizleşmesi Ses Düşmeleri Yer Değiştirme Benzeşme Ses Değişmeleri SES OLAYLARI 1. Ses türemeleri Ünlü türemesi ... Cuma, 28 Mart 2008
 18. Türkiye Türkçesindeki Ses Olayları

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ SES OLAYLARI Kelimelerde zamana ve sahaya bağlı olarak sürekli değişmelerin, gelişmelerin olması dilin canlılığının bir göstergesidir. Dil durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir. ... Cuma, 28 Mart 2008
 19. Türkçenin Ses Özellikleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı İçerik Büyük Ünlü Uyumu Küçük Ünlü Uyumu Ünsüz Uyumu Ünlü-Ünsüz Uyumu TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ 1. Türkçeyi diğer dillerden ayıran özelliklerin başında ... Cuma, 28 Mart 2008
 20. Türkçede Sesler ve Sınıflandırılması

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı İçerik Ünlüler Ünsüzler TÜRKÇEDE SESLER VE SINIFLANDIRILMASI 1 Kasım 1928’de kabul edilen resmî alfabede Türkiye Türkçesinin sesleri 29 harfle (a, b, c, ç, d, e, f, ... Cuma, 28 Mart 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2