ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, May 30th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Sofist

Arama anahtar sözcükleri Sofist Toplam 37 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Antik Aydınlanma Çağı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bilgicilik (sofistik) akımıdır. Antikçağ bilgicileri insansal yasa (nomos)’nın yerine doğal yasa (physis)’yı getirdiler. Antikçağ aydınlanma çağı, metafiziğe tümüyle sırt çeviren Sokrates’i hazırlamıştır. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Bilinemezcilik (Agnostisizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... kapsamıştır.   Bilinemezcilik, tarihsel olarak bilimin denetinden yoksun insan düşüncesinin düştüğü büyük yanılgılara bir tepki olarak belirmiştir. Bu tepkiyi ilkin antikçağ Yunan bilgicileri (sofistler) ... Salı, 24 Mayıs 2011
 3. Bilgicilik Akımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Bilgicilik Akımı Antikçağ Yunan felsefesinin eleştiri akımı. Sofistik deyimi sıfat olarak bilgiciye ve bilgiciliğe değgin anlamını dilegetirir. İsim olarak da antikçağ Yunan bilgicilerinin öğretisini ... Salı, 24 Mayıs 2011
 4. Aydınlanma Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... çalışılmıştır. Grek aydınlanmacıları bilgicilerdi (sofistler N.) 18. yüzyıl aydınlanmasıysa İngiliz düşünürü Locke’la başlar. Hume, Condillac ve Fransız özdekçileri bu aydınlanmanın önemli temsilcileridir. ... Salı, 24 Mayıs 2011
 5. Ortaçağ Mimarisi

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... göreceğimiz, San Vitale’den beş yüzyıl sonra yapılmış kiliselerde bile Batı mimarisinin Doğunun sofistikasyonuna ulaşamadığını anlama gereğidir. Göreceğimiz gibi, on birinci yüzyılda, batılı kilise adamları ... Pazartesi, 22 Kasım 2010
 6. Aydınlanma Çağı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... çağ sofistleri gibi "insanın her şeyin ölçüsü" olduğuna inanmışlardı. Ancak sofistlerin bilgilerin kişilere göre farklı algılanmalarını ileri sürerek aklı küçümsemelerine karşın aydınlanmacılar aklın sınırsız ... Cumartesi, 25 Eylül 2010
 7. Alain Minc - Yeni Ortaçağ

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... mekanizmalar,giderek daha karmaşık bir görünüm alıyor;oysa her gün yeni yeni insanların ellerinden kayıp gittiğini söylüyorlar.Baskı,en sofistike suç biçimlerini kovuşturduğunu ileri sürüyor;oysa hızla ... Pazartesi, 20 Eylül 2010
 8. Leibniz - Metafizik Üzerine Konuşma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... aergon" yani tembel akıl dediği sofistliğe göre elleri kolları kavuşturup Tanrı'nın yapacağı şeyi beklemek doğrudur. Ama usumuz yettiğince Tanrı'nın görünür istemine göre davranmalıyız, bu arada genelin ... Salı, 08 Haziran 2010
 9. Sofistler ve Sokrates

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  Sofistlere karşı koyanların başında yer alan, İlkçağın en büyük düşünürlerinden biri olan Sokrates, Sofistlere karşı koyar, ama onlarla birleştiği yönleri de vardır. Çünkü Sokrates de Sofistler gibi, gelenek ... Perşembe, 06 Mayıs 2010
 10. Protagoras

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  (M.Ö. 485 - 410 / Kaynağa göre değişiyor) Yunanlı filozof ve sofist. Abdera'da doğan Protagoras yaşamının büyük bir bölümünü Atina'da geçirdi. Düşünceleriyle döneminin ahlak ve siyaset anlayışını önemli ... Cumartesi, 17 Nisan 2010
 11. Sophokles

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... üzerinde durmadan, oyunlarına konu yapardı. Onun derinden derine etkisi altında kaldığı şey zamanındaki bireyci eğilimdi. Sofist’ler ve Sokrates ile yaygınlaşan bu eğilim Sophokles’i o kadar etkilemişti ... Pazartesi, 05 Nisan 2010
 12. Dünya Meteoroloji Günü

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... ulaşım, şehirleşme, gıda güvenliği, turizm ve boş zaman etkinliklerinin planlaması gibi bir çok alanda, meteorolojik hizmetlerin yeni ve daha sofistike türlerini gerektirir. İklim değişikliği, ozon tabakasının ... Çarşamba, 16 Eylül 2009
 13. Temel Hak ve Hürriyetler

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... düşüncesini etkilemesi bakımından önemlidir. Sofistler, toplumsal sözleşme kuramını ilk defa ortaya atmışlardır. Buna göre: "İnsan öteki canlı varlıklar arasında, topluluk hayatı yaşamaya en çok gereksinim ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 14. Kayıp Şehir: Atlantis

  Kategori: Tarih/Antik Şehirler

  ...    Ancak, diğer 19. ve 20. yüzyıl düşünürleriyle karşılaştırıldığında Donnelly, bir entelektüel itidal örneğidir. Helena Blavatsky’nin liderliğini yaptığı Teosofistler, Atlantisliler’in uçakla uçtuklarını ... Pazartesi, 26 Ocak 2009
 15. Aspasia

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... Aischines'in Aspasia diyalogu, "Sokratik Eros'un haklı çıkarılması" üzerinedir. O, bu düşüncenin temsilcisi olarak Aspasia'yı kabul eder. Bu diyalogda; Kallias (Antik literatürde parasını savuran ve sofistlerin ... Cumartesi, 27 Eylül 2008
 16. Sokrates'in Savunması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... başka bilge, Atina'da kaldığını öğrendiğim Parioslu biri var, ve onu duymam şöyle oldu. Bir gün Sofistlere dünyalar denli para ödemiş biriyle, Hipponikus'un oğlu Kallias ile karşılaştım ve iki oğlu olduğunu ... Salı, 16 Eylül 2008
 17. Aristotelesin Eserleri

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bir üyesi olduğu gençlik döneminde kullandığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Diyaloglarının Platoncu adları -Politikos [Siyaset Adamı], Sophistes [Sofist], Meneksenos, Symposium [Şölen]- ve genellikle ... Salı, 16 Eylül 2008
 18. Herakleitos - Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... V. yüzyılın ikinci yarısında, Sofistler döneminde kitapların çoğaltılarak satılmaya başlandığını biliyoruz. Sokrates, Savunma’sının bir yerinde Anaxagoras’ın bir yapıtından söz ediyor ve bunun bir drahmiye, ... Salı, 16 Eylül 2008
 19. Sokrates'ten Önce Felsefe

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... sonuncu ve de karmaşık sorunlarına kattıkları doğa, yani evrenin doğası, makro-evren felsefesinin başat nesnesini oluştururken, ikinci evresinde, yani Sofistler döneminde (M.Ö. 450-390) düşünen, isteyen ... Cumartesi, 12 Temmuz 2008
 20. Platon

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  Platon    M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamış olan ve düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan ünlü Yuna filozofu.   Temeller: Sisteminde, Sofistlerin Yunan toplumu üzerindeki ... Cumartesi, 12 Temmuz 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2