ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jun 04th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Sokrates

Arama anahtar sözcükleri Sokrates Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. AHLAK FELSEFESİ (ETİK)

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... yaşamından almamaktadır. Bu yasanın kaynağı insanın dışındadır ve o kendisini insana zorla kabul ettirir. Yani bu yasanın insandan bağımsız objektif bir temeli vardır. Sokrates: Ona göre tüm insanlara ... Cumartesi, 10 Aralık 2011
 2. Bilgelik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Bilgililik...Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Felsefenin ilk adı bilgelik’ti. Antikçağ Yunan felsefesinde bilgelik, akla uygun davranmak’tı. Sokrates bu terimi kendini ... Salı, 31 Mayıs 2011
 3. Antik Aydınlanma Çağı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bilgicilik (sofistik) akımıdır. Antikçağ bilgicileri insansal yasa (nomos)’nın yerine doğal yasa (physis)’yı getirdiler. Antikçağ aydınlanma çağı, metafiziğe tümüyle sırt çeviren Sokrates’i hazırlamıştır. ... Salı, 31 Mayıs 2011
 4. Okumanın Diyalektiği

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... dünyaya ayak uydurabilen, putlaştıran değil aşan, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür”, bireylerden oluşan bir bilgi toplumu olmak için, Sokrates’ in “Kendini bil”, Yunus’un ”İlim ilim bilmiktir, ilim ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 5. Bilinemezcilik (Agnostisizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... gelince, ben onların ne var olduklarını ne de yok olduklarını bilirim’’-Protagoras. ‘’ Bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmediğimdir. ‘Ben’ bilginin kaynağıdır.-Sokrates. Bilgiciler (sofistler), özdekçi ... Salı, 24 Mayıs 2011
 6. Bilgicilik Akımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... zorunlu olarak törebilim sorunlarını meydana çıkarıyordu. Ünlü törebilimci Sokrates, bu akımın çocuğudur. On sekizinci yüzyıl aydınlanması nasıl Kant\'ı yetiştirecek koşulları hazırlamışsa, antik aydınlanma ... Salı, 24 Mayıs 2011
 7. Bilgi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... olanaklı olup olmadığı yolunda çeşitli savlar ilerisürmüşlerdir.   Antikçağ Yunan düşüncesinde bilgiciler ve şüpheciler bilginin olanaksız bulunduğu kanısındaydılar. Sokrates de fizik bilginin kesin ... Salı, 24 Mayıs 2011
 8. Bilgelik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Bilgililik...Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Felsefenin ilk adı bilgelik’ti. Antikçağ Yunan felsefesinde bilgelik, akla uygun davranmak’tı. Sokrates bu terimi kendini ... Salı, 24 Mayıs 2011
 9. Hallac - Mansur - Varlık - Yokluk ve Tanrı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... diyen bir adamdan(Sokrates) daha az değerli değildir. Şüphesiz ki fikirlerinden dolayı ölüme mahkum edilmiş birçok düşünür vardır. Ama felsefe alanında,bu anlamda, bilinen en önemli düşünür Sokrates'tir.Düşüncelerini ... Pazartesi, 04 Nisan 2011
 10. Nominalizm Nedir ?

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... olmak üzere iki sınıfa ayırabiliriz. Bu iki terimin anlamını örnek yardımiyle aydınlatmaya çalışalım: Örneğin, 'İnsan' genel-terimini göz önüne alalım. Bu terimin uygulanabileceği bir çok nesneler (Sokrates, ... Pazar, 26 Eylül 2010
 11. Gerçek Birey; Sokrates

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  Sokrates kendi toplumu tarafından cezalandırılmıştı. Sokrates gibi insanların cezalandırılması kaçınılmazdır çünkü onlar bireydirler ve hiç kimsenin onlara hükmetmesine izin vermezler. Ona zehir verilmişti. ... Cuma, 02 Temmuz 2010
 12. Adalet, Suç ve Ceza Üzerine : Nietzsche

  Kategori: Üstadlar/Nietzsche

  ... article, emphasizing the origin and implications of those terms. Keywords: Will to Power, justice, crime, punishment, nihilism, decadence. Batı Avrupa kültürü, Sokrates’ten baslayarak, amacı en zayıf ... Salı, 29 Haziran 2010
 13. Leibniz - Metafizik Üzerine Konuşma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... öte yandan topun bakırını oluşturan küçük cisimlerin dalcıkları birbirine geçmiş durumda olduklarından bu hızla top parçalanmamıştır gibi sözler ederse böyle davranmış olur. 20. Platon'da Sokrates'in ... Salı, 08 Haziran 2010
 14. İlk Filozoflar

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Zenon Atomcular Leukippos Demokritos DOĞA FİLOZOFLARI /  SOKRATES ÖNCESİ FİLOZOFLAR / İLK FİLOZOFLAR    Felsefe'nin doğuşunu, "Doğa filozofları" olarak isimlendirilen ... Salı, 18 Mayıs 2010
 15. Faydacılık

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... kısa) bir kitap yazmıştır. Mill bir faydacı olmasına rağmen bütün zevklerin aynı değerde olmadığını ileri sürmüştür. “Mutsuz bir Sokrat (Sokrates) olmak mutlu bir domuz olmaktan yeğdir” sözü bu görüşünü ... Salı, 11 Mayıs 2010
 16. Sofistler ve Sokrates

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  Sofistlere karşı koyanların başında yer alan, İlkçağın en büyük düşünürlerinden biri olan Sokrates, Sofistlere karşı koyar, ama onlarla birleştiği yönleri de vardır. Çünkü Sokrates de Sofistler gibi, gelenek ... Perşembe, 06 Mayıs 2010
 17. Euripides

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... sahipti. Felsefe, şiir ve tiyatroya çok meraklıydı. En yakın dostları Anaksagoras, Protagoras ve Sokrates gibi düşünürlerdi. Zamanının çoğunu bir çalışma yeri olarak düzenlediği Salamis’teki mağarasında ... Cuma, 16 Nisan 2010
 18. Sophokles

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... üzerinde durmadan, oyunlarına konu yapardı. Onun derinden derine etkisi altında kaldığı şey zamanındaki bireyci eğilimdi. Sofist’ler ve Sokrates ile yaygınlaşan bu eğilim Sophokles’i o kadar etkilemişti ... Pazartesi, 05 Nisan 2010
 19. Nietzsche

  Kategori: Üstadlar/Nietzsche

  ... Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musık ( Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu) adlı eseri temsil eder.Bu eserde Nietzsche, Sokrates öncesi Grekler’in yaşamın olanca acımasızlığına karşı onunla başa ... Cumartesi, 12 Aralık 2009
 20. Türk Tiyatrosunda İronik Söz, İronisiz Metin

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... izleyici için bir güldürü kaynağına dönüşür. Bize sık sık ironinin “mucidi” olarak tanınan Sokrates’in muhatabını kurnazca istediği yöne çekme yöntemini anımsatan ama Karagöz’ün “uzlaşmaz” oyun bozanlığı ... Salı, 25 Ağustos 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3