ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Oct 28th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Sosyoloji

Arama anahtar sözcükleri Sosyoloji Toplam 51 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Bilimlerin Sınıflanması

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... matematik bilimler a- Geometri, b-Mekanik\"), 2) Doğa bilimleri (A- Cansız cisimler bilimleri \"a - Gökfiziği, b- Yer fiziği\", B- Canlı cisimler bilimleri \"a- Biyoloji, b- Sosyoloji\")... Bilimler konularına, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 2. mükemmel roman nasıl yazılır

  Kategori: Sizden Gelenler/Diğer

  ...  2. Sosyolojik 3. Psikolojik boyut. (The Art of dramatik Writing, 1946). Her insan bio-psiko-sosyal bir varlık olduğundan, bu figur türü gerçeğe en yakın figur türüdür. 1. Fiziyolojik boyut: Bir ... Salı, 28 Aralık 2010
 3. İbrahim Müteferrika

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... kitapların çoğu dini kitaplar olmakla birlikte gramer , tarih, sosyoloji kitapları da bastırılmıştır. İbranice , İspanyolca , Latince , Yunanca dillerinde kitap basımı yapılmıştır . Yahudilerin haricinde ... Pazartesi, 11 Ekim 2010
 4. Aksiyonalist Teori

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... konusu sosyal değişmenin motoru olarak gördüğü toplumsal hareketlerdir. Bu hareketlerin, sosyolojinin mevcut yöntem ve tek nikleriyle yeterince anlaşılamadığını düşünen Touraine, sosyolojik müdahale metodu ... Cuma, 08 Ekim 2010
 5. Jenetik Strüktüralizm (Post-strüktüralizm)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... şekillenen bir teoridir. Günümüz Fransız sosyolojisinin önemli bir temsilcisi olan Bourdieu, birbirlerine zıt konumlarda olan Marx, Durkheim ve Weber’i sentezleyerek “yapısalcı yapımcılık” (constructivisme ... Cuma, 08 Ekim 2010
 6. Etnometodoloji

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... ve planlı doğasını su yüzüne çıkarmayı” hedeflemektedir. Yaygın sosyoloji anlayışının radikal bir eleştirisi olarak dikkatleri çeken bu teori, sosyoloji bilgisini ve bu bilginin realiteyi ne ölçüde yansıttığını, ... Cuma, 08 Ekim 2010
 7. Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... çözümlemeye çalışmıştır. Eleştirel Teoriyi alışıla gelmiş sınıflandırma şemasıyla kendi içinde bütünlük arzeden, üniform bir sosyolojik düşünceler seti olarak ele almak zordur. Bununla birlikte ana hatlarıyla, ... Cuma, 08 Ekim 2010
 8. Sembolik Etkileşimcilik

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  Sembolik Etkileşimcilik Psikoloji geleneğinden gelen bir Amerikan sosyolojisi ekolü olan sembolik etkileşimcilik, özellikle sosyal eylem ve fertlerin bu eylemlere yükle dikleri anlamlar üzerinde duran ... Cuma, 08 Ekim 2010
 9. Sosyolojide Yapısalcılık (Strüktüralizm)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... L yoluyla Ferdinand de Saussure’ün dilbilimi (linguistic) ile karşılaşılır. Spencer, 1876’da ilk cildini yayınladığı Sosyolojinin ilkeleri isimli eserinde canlı varlıklarla toplum arasında geniş paralellikler ... Cuma, 08 Ekim 2010
 10. Sosyolojide Fonksiyonalizm

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  Yazı İçerik Fonksiyonalizm Nedir ? Fonksiyonalizmin Temel Çerçevesi Fonksiyonalist Teori İçindeki Farklılaşmalar Parsons ve Sosyolojide Fonksiyonalizm Merton (Fonksiyon ... Cuma, 08 Ekim 2010
 11. Marc Bloch'un Feodal Toplumu

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  Özelde Marc Bloch’un genelde de Lucien Febvre ile birlikte kurucusu olduğu Annales Okulu’nun Ortaçağ ve feodalite araştırmalarında bir dönüm noktası oluşturduğunu kaydetmek aslında gerçekliğin sınırlı ... Salı, 29 Haziran 2010
 12. Fransız İhtilalinin Cumhuriyete Etkisi

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... düşüncesi ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan bilimsel milliyetçilik diye ele alabileceğimiz bir milliyetçilik anlayışı da sözkonusu olmuştur. Bu milliyetçilik anlayışı, daha ziyade sosyolojik araştırmalar, ... Cuma, 11 Haziran 2010
 13. İsimden İsim Yapma Ekleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... -l ( doğa-l, özne-l, yasa-l), -al, -el (ulus-al, söz-el) ve –sal, -sel (sayı-sal, bölge-sel) ekleri de kullanılmaktadır. Türkçedeki batı kökenli keli­melerde de nisbet î’si yerine –k  eki de (sosyoloji-k, ... Salı, 05 Ocak 2010
 14. Felsefe Eğitim İlişkisi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... ve eğitimle doğrudan ilişkili olan psikoloji, ekonomi, hukuk, sosyoloji, antropoloji, biyoloji, genetik v.b. disiplinlerin bilgi ve yöntemleri arasındaki bütünlüğün sağlanması gereklidir.Bunu ancak felsefe ... Cuma, 27 Kasım 2009
 15. Modern Toplumu Oluşturan Olaylar

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  Modern toplumu oluşturan olaylar şunlardır : 1.Ulus devletin yükselişi. 2.Endüstrileşme 3.Kapitalizmin yükselişi 4.Sosyalist ülkelerin ortaya çıkışı 5.Temsili demokrasinin doğuşu 6.Bilim ve teknolojideki ... Salı, 17 Kasım 2009
 16. Sosyolojinin Doğuşu ve Gelişimi

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  Yazı Menu Sosyolojinin Doğuşu ve Gelişimi Modern Toplumu Oluşturan Olaylar Sosyolojinin Kavramsal İçeriği Sosyolojinin Tarihçesi SOSYOLOJİNİN DOĞUŞU ... Salı, 17 Kasım 2009
 17. Tanzimat Ve Islahat Fermanı

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... yaptırma değil, dini yaptırmaya dayandığı için gercek bir değere sahip bulunmadığı söylenebilir. Ama, zamanın şartları ve dini müeyyidenin psiko-sosyolojik etkisi göz önünde tutulursa fermanın hukuki bakımdanda ... Perşembe, 15 Ekim 2009
 18. Sosyal Grup

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  Yazı Menu Sosyal Grubun Tanımı Sosyal Grubun Özellikleri Sosyal Grup Çeşitleri Sosyal Grup Nedir SOSYAL GRUPLAR: A. Tanımı: Belli amaçlar ve bunları ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 19. Sosyal Antropoloji

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... sosyal antropoloji Radcliffe Bronw ve Bronislaw Malinowski tarafından kurulmuş ve geliştirilmiş olup difüzyonizme ve evrimci kurama bir tepki olarak doğmuş; kısmen Durkheim sosyolojisini izlemiş kısmende ... Cumartesi, 26 Eylül 2009
 20. Kültürel Antropoloji

  Kategori: Tarih/Protohistorya

  ... Durkheim sosyolojisini izlemiş kısmende sosyolojideki yapısal fonsiyonalist görüşün öncüsü olmuştur. (Örnek 1971:212)    ... Cumartesi, 26 Eylül 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3