ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Mar 31st

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Tüzel Kişi

Arama anahtar sözcükleri Tüzel Kişi Toplam 14 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Mektup Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... Uygun bir aralık bırakıldıktan sonra mektup yazılan kurumun (özel veya tüzel kişinin) adı ve adresi yazılır. Bir veya iki satır boşluktan sonra doğrudan, isteğin yazılmasına geçilir. Saygı sözüyle mektup ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 2. Vergi Haftası

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... “Vergi Haftası” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Vergi nedir? Vergiyi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük, olarak açıklayabiliriz. Devletin bizlere yani ... Cuma, 18 Eylül 2009
 3. Belediye Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Belediye 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre "Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını düzenleme ve giderme ile ödevli tüzel bir ... Cuma, 26 Haziran 2009
 4. İl Özel İdaresi

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... bir tüzel kişidir. İl özel idareleri, Osmanlı Devleti döneminden kalan, ülke bütünlüğünün korunması endişesiyle, geliştirilmemiş, sadece sembolik görevler yapar duruma düşürülmüştür. Yasayla verilen ... Cuma, 26 Haziran 2009
 5. Yerel Yönetimler

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... belirtir. Ancak, uygulamada bu hedeflere ulaşılamamıştır. • Yerel yönetimler tüzel kişiliğe sahiptirler. Tüzelkişilik, yerel yönetimlerin, görev alanı ile ilgili karar almasını ve bu kararları uygulayabilmesini ... Cuma, 26 Haziran 2009
 6. 1921 Anayasası

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Anayasası’nın önemli bir özelliği, halkın yönetime katılmasını sağlayıcı kurallar içermesidir. Vilayetler (İl) ve nahiyeler (bucak) tüzel kişiliğe sahiptirler ve halkın seçtiği meclisler tarafından yönetilmeleri ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 7. Türkiyenin Anayasal Gelişmeleri

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... katılmasını sağlayıcı kurallar içermesidir. Vilayetler (İl) ve nahiyeler (bucak) tüzel kişiliğe sahiptirler ve halkın seçtiği meclisler tarafından yönetilmeleri öngörülmüştür. Günümüzde bile tartışılan ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 8. Anayasa Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Anayasalar, devlet tüzel kişiliğinin kuruluşunu, organlarını, işleyişini, yurttaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuki metinlerdir. Anayasalar, esas olarak vatandaş devlet ilişkilerini, devlet ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 9. Siyasal Parti Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... iradenin oluşmasını sağlayarak, demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere örgütlenen tüzel kişiliğe ... Cumartesi, 20 Haziran 2009
 10. Devlet Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Bu tanımı biraz daha açarak Devlet şu şekilde tanımlanabilir: "Devlet, yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonuçu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip bir varlıktır". ... Cuma, 19 Haziran 2009
 11. Tüzel Kişi Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Tüzel Kişiler Bireylerin hayat sürelerinin ve güçlerinin sınırlı olması, amaçlarını gerçekleştirebilmek için bir araya gelmelerini, güçlerini ve olanaklarını birleştirmelerini gerektirmiştir. Bu şekilde ... Cuma, 19 Haziran 2009
 12. Ortaçağ Uygarlığı

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... nasıl olmuştur? Eğitim XIII. yüzyıla kadar manastır ve piskoposluk okulları arasında paylaşıldı. Paris'te üniversite 1221 tarihinde tüzel kişiliğini kazandı ve Paris Şansölyesi ile mücadelesini sürdürdü. ... Cuma, 17 Nisan 2009
 13. Mektup Türü Yazılar

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... tarih atılır. Uygun bir aralık bırakıldıktan sonra mektup yazılan kurumun (özel veya tüzel kişinin) adı ve adresi yazılır. Bir veya iki satır boşluktan sonra doğrudan, isteğin yazılmasına geçilir. Saygı ... Cuma, 28 Mart 2008
 14. Yazılı Anlatım

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... kamuyu ilgilendiren bir hakkın sağlanması, bir haksızlığın düzeltilmesi, kaldırılması için gerçek yahut tüzel kişilerce ilgili makamlara yazılan yazılara dilekçe denildiği gibi, istida, arzuhal de denir. ... Cumartesi, 09 Şubat 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: