ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, May 25th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Thales

Arama anahtar sözcükleri Thales Toplam 28 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Bilgelik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir niteliktir ve Tanrı’ya özgüdür. Felsefesel düşünceye, ünlü yedi bilgesinin (ki ilk Yunan düşünürü Thales de bunlardan biriydi) özdeyişleriyle başlamış olan antikçağ Yunan felsefesi bir bilgelik felsefesidir ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... sınıflandırmış, eleştirmiş ve bütünlemeye çalışmıştır. Özellikle, sonradan Metafizik adı verilen Prote Filosofia (İlk Felsefe) adlı yapıtı Thales'ten kendisine kadar gelen felsefe tarihinin çok başarılı ... Salı, 31 Mayıs 2011
 3. Bilgicilik Akımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... kullanılmıştır. İ.Ö. V. yüzyıl, antikçağ Yunan felsefesinde bilgicilik akımının egemen olduğu cağdır. Bu çağa antik aydınlanma çağı adı verilir. İlk düşünür sayılan Thales\'den beri ortaya atılan sayısız ... Salı, 24 Mayıs 2011
 4. Bilgelik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir niteliktir ve Tnarı’ya özgüdür. Felsefesel düşünceye, ünlü yedi bilgesinin (ki ilk Yunan düşünürü Thales de bunlardan biriydi) özdeyişleriyle başlamış olan antikçağ Yunan felsefesi bir bilgelik felsefesidir ... Salı, 24 Mayıs 2011
 5. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... sınıflandırmış, eleştirmiş ve bütünlemeye çalışmıştır. Özellikle, sonradan Metafizik adı verilen Prote Filosofia (İlk Felsefe) adlı yapıtı Thales'ten kendisine kadar gelen felsefe tarihinin çok başarılı ... Salı, 24 Mayıs 2011
 6. Matematik Tarihi

  Kategori: Sizden Gelenler/Bilgi

  Bilim Tarihinde Matematik Matematikle ilgili eserler incelendiğinde; birinci grup olarak, Eski Yunan matematikçilerinden Tales (Thales M.Ö. 624-547), Fisagor (Pythagoras M.Ö. 569-500), Zeno (M.Ö. 495-435), ... Cuma, 17 Eylül 2010
 7. Canlıözdekçilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Özdeği canlı sayan öğretilerin genel adı... Antikçağ Yunan düşüncesinin ilk düşünürleri Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, ilkneden olarak düşündükleri Su, apeiron ve psykhe özdeklerini canlı olarak ... Salı, 25 Mayıs 2010
 8. İlk Filozoflar

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  Yazı İçerik Miletos Üçlüsü Thales Anaksimandros Anaksimenes Xenophanes Pythagoras Herakleitos Parmenides Empedokles Anaksagoras Elea'lı ... Salı, 18 Mayıs 2010
 9. Diyalektik Nedir?

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... süreç, maddenin diyalektiği ve düşüncenin diyalektiği olarak iki hareket biçiminde yasalara bağlanır. Evrenin işleyişiyle ilgili olarak düşünce ileri süren ilk düşünürler, Thales’ten başlayarak, ilk nedenin ... Pazar, 19 Temmuz 2009
 10. Simyanın Tarihi

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... Kökenleri daha eskiye de dayansa dört elementin teori haliyle sunulması Eski Yunan’da olmuştur. MÖ Yedinci yüzyılda yaşayan Thales , doğanın akıl ile anlaşılabileceğini savunmuş ve suyun dünyanın ana prensibi ... Salı, 09 Aralık 2008
 11. Ölüm - Denemeler

  Kategori: Üstadlar/Montaigne

  ... verdim. İlk bilgeniz olan Thales'e, yaşamakla ölmenin bir olduğunu öğrettim. Birisi ona: Madem yaşamak boş niçin ölmüyorsun? diye sormuş, o da: İkisi bir de onun için, diye cevap vermiş. Su, hava, toprak, ... Çarşamba, 19 Kasım 2008
 12. Filozoflar ve Tanrılar

  Kategori: Üstadlar/Montaigne

  FİLOZOFLAR ve TANRILAR Thales'e göre tanrı her şeyi sudan yaratmış bir güçtü. Anaximandros'a göre tanrılar değişik mevsimlerde doğup ölüyorlardı ve sayıları sonsuz dünyalardı bunlar. Anaximenes'e ... Çarşamba, 19 Kasım 2008
 13. Nihilizm Üzerine - Emil Michel Cioran

  Kategori: Üstadlar/Nietzsche

  ...  Tanrı’nın ölümü, hepimizi kandıran bir parıltıdır… Bizi terkedilmişlik içinde yüzdürür, Thales kadar eskiye ait sorular sormaya zorlar ve anlaşılamayan bir cehennem çukuru önünde başı dönen biri haline ... Salı, 18 Kasım 2008
 14. Nihilizm Üzerine - Emil Michel Cioran

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bir yerdeyiz… Tanrı’nın ölümü, hepimizi kandıran bir parıltıdır… Bizi terkedilmişlik içinde yüzdürür, Thales kadar eskiye ait sorular sormaya zorlar ve anlaşılamayan bir cehennem çukuru önünde başı dönen ... Pazartesi, 01 Eylül 2008
 15. Sokrates'ten Önce Felsefe

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  SOKRATESTEN ÖNCE FELSEFE [Wilhelm Capelle] ÖNSÖZ 1. Sokrates’ten Önce Felsefe Sokrates’ten önceki filozoflar arasında “eski Ionyalılar”a, daha doğrusu Miletoslulara, yani Thales, Anaximandros ve Anaximenes’e ... Cumartesi, 12 Temmuz 2008
 16. Varlığın Yapısı - Lucretius Carus

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... (arche); Thales su, Anaximandros töz (apeiron), Anaximenes yel, Herakleitos od (ateş), Anaxagoras "nus", Empedokles toprakla birlikte yel, su, ateş olduğunu söylemiş, sayılarını dörde çıkarmıştı. Onların ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 17. Klasik Yunan Filozoflarında Evren Tasarımı

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

    Klasik Yunan Filozoflarında Evren Tasarımı THALES   (M.Ö. 624-545) Klasik Yunan felsefesinin Thales ile başlatılması geleneği, felsefenin mahiyeti hakkında Aristoteles’in verdiği bilgilere ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 18. Pythagoras Yaşamı ve Öğretileri

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... saygı gösterin!”. Üçüncü eseri, Ruh Üzerine, dördüncü eseri Dindarlık Üzerine; beşincisi, Kolsu Epikharmos’un Babası Helothales; altıncısı, Kroton ve diğerleri. Aynı kaynak Gizemler Üzerine adlı eserin ... Perşembe, 19 Haziran 2008
 19. Anaximenes

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... evreye göre kesin bir gerileme olarak görünür, çünkü Anaximenes, to apeiron kuramından ayrılarak, belirli bir öğeyi Urstoff [ilksel özdek, kök ya da kökensel özdek] olarak saptamada Thales’i izler. Bu ... Perşembe, 19 Haziran 2008
 20. Anaximander

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

    Anaximander Frederick Copleston Miletuslu bir başka felsefeci de Anaximander idi. Görünürde Thales’den daha genç biriydi, çünkü Teofrastus tarafından Thales’in bir ‘‘astı’’ olarak sözü edilir.8 ... Perşembe, 19 Haziran 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2