ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, Apr 04th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Toplumbilim

Arama anahtar sözcükleri Toplumbilim Toplam 30 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

  Kategori: Sizden Gelenler/Kitap

  ...  Düşünce Tarihi- Afşar Timuçin-Bulut Yay.   Dünya İnançları Sözlüğü-Dinler, Mezhepler, Tarikatlar, Efsaneler-Orhan Hançerlioğlu-Remzi Kit.   Toplumbilim Sözlüğü-Orhan Hançerlioğlu-Remzi Kit.   ... Cuma, 27 Mayıs 2011
 2. Bilimsel Toplumculuk (Bilimsel Sosyalizm)

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... üretim ilişkileriyle gittikçe gelişen üretim güçleri arasındaki uyuşturulamaz karşıtlığın doğurduğu bilimsel bir zorunluktur. Bk. Toplumculuk, Marksizm, Marksist Toplumbilim.   Bilinç İnsanın ... Salı, 24 Mayıs 2011
 3. Bilgi Toplumbilimi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  (Os. Bilgi içtimâiyâtı, Fr. Socioloji de la connaissance, Al. Erkenntnissoziologie, İng. Sociology of knowledge, İt. Sociologia della conoseenza) Bilgi ilkelerini toplum olaylarıyla açıklayan toplumbilim ... Salı, 24 Mayıs 2011
 4. Klasik Müzikte Cenaze Marşları

  Kategori: Sanat/Müzik

  ... gerçekleştirilen bir içbakış, ölüm ve özellikle de hiçlik üzerine derince düşünme. Toplumbilimsel açıdan ise bu bölümün Polonya'nın kaderi üzerine bir göndermede bulunduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla, ... Cumartesi, 21 Ağustos 2010
 5. Çatışma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... mutluluğunu duymuştur. Eros, Anteros yanındaysa neş’eli ve ondan uzaktaysa kederli olurmuş. Herakleitos’un polemos kavramının ilk mitolojik belirtisi Anteros’tur.   Toplumbilim terimi olarak çatışma, ... Salı, 25 Mayıs 2010
 6. Sümerden Postmodern Topluma Mitoslardan Psikanalize Ruhsallık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... noktamız; ruhsallık bilgisinin yoğunlaştığı ruhbilim ve psikiyatrinin, diğer bilgi alanlarıyla ilişkilerini ortaya koymaktı. Bu arada, mitoloji, din, felsefe gibi bilgi türlerinin ve  antropoloji, toplumbilim, ... Cuma, 14 Mayıs 2010
 7. Kafka'da Modernlik

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ... başka birşey yoktur. Kafka’nın bütün kişileri gibi bir memur, bir görevli’dir; ama yalnızca toplumbilimsel bir tip olarak bir memur (Zola türünden yazarlarda olduğu gibi) değil, insansal bir olabilirlik, ... Salı, 01 Aralık 2009
 8. Antropoloji

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... tür değişiklikler eldeki kanıtların yorumlanmasını etkileyebilir. Böylelikle kuramların gelişmesi yeni kanıtlar olmaksızın sürebilir. Antropolojide varolan kuramı belirginleştiren unsur toplumbilimsel ... Cumartesi, 26 Eylül 2009
 9. Postmodernist İroni

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... Text, der. R. Barthes, Hill and Wang, New York, 1977, s.142-148. (İçinde:Rosenau P.M., Postmodernizm ve Toplumbilimleri, çev. Tuncay Birkan, Ark Yay., Ankara, 1998,s.55-65.) 21 Agy., s. 148. (İçinde: ... Salı, 25 Ağustos 2009
 10. Strateji ve Taktik Kavramları

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... pratiğin birer yansıması olarak toplumbilimin ve düşüncenin temel kavramlarıdır. Daha da ileri giderek; Doğanın, toplumun ve bilincin tüm alanlarını kapsayan ve onların anlaşılması ve değiştirilebilmesi ... Pazartesi, 17 Ağustos 2009
 11. Montesquieu

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... bir toplumbilimsel gözlem olarak oldukça önemliydi. Gerçekten, Montesquieu’nün belli öncelleri vardı. Özel olarak Aristoteles çok sayıda Yunan anayasasına ilişkin incelemelerin derlenmesinde öncü olmuştu. ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 12. Walter Benjamin

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... bırakmıştır geriye. Bugün Benjamin felsefe, yazın, toplumbilim gibi önemli anlıksal etkinlik alanlarında kaynak(ça) olarak yaşamaktadır. Ancak vurgulayalım: Batının kültür yaşamında Benjamin’in yeri nesnel, ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 13. Kişilik Nedir

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... gelişmesi ve biçimlenmesine ilişkin değişik ruhbilim ve toplumbilim öğretileri bulunmasına karşın, bunların hepsi karakterin oluşmasıyla üstbenliğin ve vicdanın oluşması arasında sıkı bir bağlantı olduğunu ... Salı, 26 Mayıs 2009
 14. Tarih Öncesi

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  ... gördü. Berlin‘in ardından 1924 yılında Viyana yerleşen Hauser, sinemanın kuramı ve tekniği sanatın ve yazının toplumbilimi konusunda makaleler kaleme aldı. 1938’de Londra’ya yerleştikten sonra sanatın ... Cumartesi, 28 Şubat 2009
 15. Eski Taş Devri

  Kategori: Tarih/Tarihi Devirler

  ... ardından 1924 yılında Viyana yerleşen Hauser, sinemanın kuramı ve tekniği sanatın ve yazının toplumbilimi konusunda makaleler kaleme aldı. 1938’de Londra’ya yerleştikten sonra sanatın toplumbilimi üzerindeki ... Cumartesi, 28 Şubat 2009
 16. Semerkant - Amin Maalouf

  Kategori: Edebiyat/Kitap Özetleri

  ... yönlerine ışık tutuyor. 6.      KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİGİ : 1949 ‘da Lübnan ‘da doğdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976 ‘dan beri Paris ‘te yaşıyor. Çeşitli ... Pazartesi, 03 Kasım 2008
 17. Tarkovskynin Şiirsel Aynası

  Kategori: Sanat/Sinema Yönetmenleri

  ... modern yönelimleri, dini inançları, insanlığın gidişatını sık sık sorgulayan bir tavır sergiler. Tarkovsky’nin, insanlıkla ilgili sorunlara bir toplumbilimci, bir filozof gibi yaklaştığını ve “büyük politik ... Salı, 02 Eylül 2008
 18. Wilhelm Reich - Dinle Küçük Adam

  Kategori: Edebiyat/Kitap Özetleri

  ... ve ortadan kaldırdın. her seferinde onları ters tarafından yakaladın; büyük hakikati değil de küçücük yanlışı yaşamının yol göstericisi olarak gördün; hristiyanlıkta, toplumbilim öğretisinde, halkın egemenliği ... Perşembe, 31 Temmuz 2008
 19. Annales Okulu

  Kategori: Tarih/Tarih

  ... çıkarmaya ve Durkheim toplumbilim’i nereye getirdi ise oraya getirmeye; tarihin meşruluğunu ispata çalıştığını; annales okul’un, bir anlamda Durkheim okulu’na karşı duruş ... Çarşamba, 30 Temmuz 2008
 20. Tarih Felsefesine Giriş

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... her biri bu gerçekliğin farklı görünümlerini konu edinir. Bilim genel yasalı açıklamalar yapma işidir. İmdi Mill’e göre toplumbilimlerindeki gecikmişliğin kaynağı onlarda matematik fiziğin uygulanmamasıdır. ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2