ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Sep 23rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Toplumsal Kurallar

Arama anahtar sözcükleri Toplumsal Kurallar Toplam 7 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Ahlak

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... deyiminin karşılığıdır ve bir toplumda gelenek, görenek, aktöre ve alışkılarca belirlenmiş toplumsal kurallar'ı dilegetirir. Bkz. Töre, Törebilim.         Akademi   Bilim, edebiyat ... Salı, 31 Mayıs 2011
 2. Hukuk Kuralları

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Bireylerin toplumla, birbirleriyle ve devletle ilişkilerini, haklarını, yükümlülüklerini, ödevlerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle sağlanan kurallara hukuk kuralları denir. Bireylerin canlı ve cansız ... Cuma, 19 Haziran 2009
 3. Örf ve Adet Kuralları

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Belirli davranış biçimlerinin toplumda yerleşmesi ve bu davranışların tekrarlanması zorunluluğu inancının yaygınlaşmasıyla örf ve adet kuralları oluşur. Bireylerin alışkanlıklarına benzer şekilde toplumların ... Cuma, 19 Haziran 2009
 4. Ahlak Kuralları

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Bireylerin ve toplumun belirli davranışları iyi veya kötü olarak nitelemeleri esasına dayanan ahlak kuralları aslında din kuralları ile içiçedir. Ahlak kuralları dini inançların sürdürülmesini; din kuralları ... Cuma, 19 Haziran 2009
 5. Din Kuralları

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Din Kuralları Din sözcüğü, Arapça'da üstün gelme, zorla isteğini yerine getirme, yargılama, hesap anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da yüksek bir hakimiyetin emirlerine uymak, bağlanmak gibi anlamlarda ... Cuma, 19 Haziran 2009
 6. Toplum Nedir?

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  Toplum Nedir ? Toplum kavramı, en genel anlamıyla insanlar arasındaki tüm ilişkiler ile bunlardan türeyen kurumları ve kültürü işaret etmektedir. Toplum bireyin ait olduğu en büyük gruptur, fakat kalabalıktan, ... Cuma, 19 Haziran 2009
 7. Kişilik Nedir

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... Nesneden çok özneye bağlıdır. Nesne geri planda kalır, kişilik yapısı ve davranışın oluşmasına dolaylı olarak etki yapar. Bu tiplerin içinde bulundukları ortama uyumları güçtür. Toplumsal kurallar ve değerlerin ... Salı, 26 Mayıs 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: