ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Aug 14th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Tragedya

Arama anahtar sözcükleri Tragedya Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. On Adımda Unutmak - Stüdyo Oyuncuları Projesi

  Kategori: Güncel/Etkinlikler

  ... maruz bırakıldığı bilgi bombardımanı içinde giderek farklı bir anlamda bilgisizleşmiş ve sonuçta cahilleştirilmiş çağdaş insanın tragedyasıdır.   Dünyaya müdahale etme yeteneğini terk ederek, “umut”u sistemin ... Pazartesi, 16 Ağustos 2010
 2. Küçük İskender-Ateş Üstünde İki Kuş

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... sızan sıvı kafatası sen gök çetesinin reisi ben yağmurun üvey oğlu. -piyanonun sesini biraz kısar mısınız? vücudundaki udu indirirdim tenimden söylemine mahlas burakılmış bir aşk tragedyası 2. ... Çarşamba, 11 Ağustos 2010
 3. Lady Macbeth'in İç Dünyası

  Kategori: Üstadlar/Shakespeare

  LADY MACBETH’İN İÇ DÜNYASI   Shakespeare, dört büyük tragedyasından biri olan ve İskoçya söylencelerine dayanan “Macbeth”i 1605 ve 1606 yılları arasında yazdı.Onun temel kaynağı Raphael Holinshed’di. ... Pazar, 04 Temmuz 2010
 4. Yunan Mitolojisinin Trajik Figürü Medea

  Kategori: Mitoloji/Yunan Mitolojisi

  ... tragedyalarının birinde, Euripides’in eserinde görünür. Bu tiyatro oyununda canlanan figür bir taraftan doğaüstü güçlere sahip bir büyücü diğer taraftan ürkütücü kaderiyle yalnız başına kalmış bir yabancıdır. ... Cuma, 25 Haziran 2010
 5. Euripides

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... kadın, insanların en trajik olanıydı. Onun için de, kahramanlarını acı çeken ve çektiren kadınlar arasından seçti. Daha önce tragedya kahramanı krallar, askerlerdi, yani erkeklerdi. O, soylu olarak doğmuş ... Cuma, 16 Nisan 2010
 6. Elektra

  Kategori: Mitoloji/Yunan Mitolojisi

  ... korusun diye kendi vermiş Dardanos’a. Bu adı taşıyan en ünlü kişi, Agamemnon’la Klytaimnestra’nın kızı Elektra’dır. Homeros destanlarında adı geçmeyen Elektra, tragedyanın en ünlü, en çok sözü edilen ... Salı, 06 Nisan 2010
 7. Sophokles

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... oynadı; iki kez devletin en yüksek makamı olan generalliğe atandı. Bunlardan biri İÖ 440’ta Perikles döneminde, ötekisi daha ileriki yıllarda Nikias dönemindeydi. Grek tragedya yazarlarının içinde, gerçeği ... Pazartesi, 05 Nisan 2010
 8. Aiskhlos

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... oyunlar Agamemnon, Adak Taşıyanlar ve Euminidler’dir. Yalvaran Kızlar’ın oratoryoya benzeyen biçimine çok aykırı düşen, daha gelişmiş bir tragedya biçimi, Aiskhylos’un 20 yıl kadar sonra yazdığı Persler’de ... Cumartesi, 03 Nisan 2010
 9. Dionysos Şenlikleri

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... ve her koroda elli kişi bulunurdu. Yarışmalar, en önde din adamlarının oturduğu Dionisos tiyatrosunda olurdu. Dionisos acı çekme ve ölümün, sevinç ve yaşam ikileminin tanrısıydı; onun için de tragedya ... Perşembe, 01 Nisan 2010
 10. Nietzsche

  Kategori: Üstadlar/Nietzsche

  ... Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musık ( Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu) adlı eseri temsil eder.Bu eserde Nietzsche, Sokrates öncesi Grekler’in yaşamın olanca acımasızlığına karşı onunla başa ... Cumartesi, 12 Aralık 2009
 11. Kafka'nın Dönüşümü

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ... içerisinde odaklaştıran toplum içersindeki bireyin tragedyasıdır. Gregor Samsa, 'dönüştüğü' güne değin çeşitli kölelikler ve zincirleri içerisinde uslu oturduğu sürece de benimsenip sevilir. Başkaldırısı ... Cumartesi, 28 Kasım 2009
 12. Edebi Eser

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... edebî metinlerle her mekanda ve zamanda anlatma, gösterime ve coşku ile dile getirme biçiminde kendilerini ifade etmişlerdir. Destan, hikâye, roman türleriyle anlatma; komedya, tragedya, dram, opera vb. ... Cumartesi, 03 Ekim 2009
 13. Türk Tiyatrosunda İronik Söz, İronisiz Metin

  Kategori: Sanat/Tiyatro

  ... “cehalet”i ile ironinin temel örneklerinden birini oluşturur. Oidipus’un hükümdarlık pelerininin altından tanrılar sopa göstermektedir biz fanilere –tragedyanın işlevi genellikle budur zaten-  tümel bilgi ... Salı, 25 Ağustos 2009
 14. Giovanni Verga

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... oyunlardan kurtulmasına yol açmıştır.   Verga’nın oyunlarından bazıları: Bir Sicilya köylü tragedyası olan ve Mascagni tarafından operalaştırılan Cavalleria rusticana (1884), Milano emekçilerini veren ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 15. Sean O'Casey

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... akımının en önde gelen kişilerinden olan O'Casey, İralanda İşçi hareketi bağlamında, devrimci halk tiyatrosunun da sözcüsüdür. Tragedya ile komedyayı, gerçekçilik ile dışavurumculuğu, koşuk ile düzyazıyı, ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 16. Nikolayeviç Ostrovski

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... sınıfını bir tragedya içinde çizen Fırtına (1859), toprak sahipliği ile orta sınıf arasındaki ayrımdan doğan sorunları melodram içinde işleyen Üzüntü ve Günah Herkes İçin (1863), utanmazca ikiyüzlü bir ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 17. Nikolay Gogol

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... kalmayan) ilk tragedyası olan Eşkıya'yı yazdı.Devlet görevlisi olarak bir süre çalışmış olan Gogol, bu işinden ayrılarak kendini yazmaya verdi; Puşkin'le tanışarak St. Petersburg edebiyat çevresine girdi, ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 18. Henrik Ibsen

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  Ibsen, 1828'de Skien'de doğmuş ve 1906'da Oslo'da ölmüştür. Norveçli oyun yazarı, burjuva tragedyasının son evresinin temsilcisi, eleştirel gerçekçi tiyatronun en önde gelen yazarlarındandır.Ibsen, yazdığı ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 19. Friedrich Hebbel

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... tiyatro ile modern tiyatro arasında yer alan Hebbel, burjuva tragedyasının ikinci evresini temsil eder.Hebbel'in oyunları natüralizm, belirlenmecilik ve ahlaki görecelik öğeleri içerdiği kadar, çağdaş ... Perşembe, 09 Temmuz 2009
 20. Georg Büchner

  Kategori: Sanat/Tiyatro Yazar ve Sanatçıları

  ... kişilerinin tarihsel yazgısı ve kaçınılmaz tragedyasını derin bir felsefi görüş, yazınsal dil yetkinliği dramatik apı zenginliği içinde tartışarak sergiler. Leonce ile Lena (1836)adlı oyunda, idealist ... Perşembe, 09 Temmuz 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3