ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, May 29th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Tutum

Arama anahtar sözcükleri Tutum Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. AHLAK FELSEFESİ (ETİK)

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... iradeli olarak yaptığı bir işin, bir davranışın sonuçlarını kabullenmesidir. Vicdan: İyi ile kötüyü birbirinden ayırabilme gücüdür. (Bireyin, kendi tutum ve eylemlerini değerlendirme yetisi.) Ahlâk ... Cumartesi, 10 Aralık 2011
 2. ÖLÜMÜN OLDUĞU YERDE ONDAN DAHA CİDDİ NE OLABİLİR Kİ?

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... adım nasılları bulmaktır. haytımızda \"nasıl?\" dediğimiz şey: hayatımızın anlamına götüren tutumlarımızın betimsel cevaplarını arayan sorulardır. başka bir deyişle neden? e ulaştıran neden? i yaşatan ... Pazartesi, 22 Ağustos 2011
 3. Biçimcilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... biçimi üstün tutarlar. Biçimcilik, biçimle öz ilişkisinde biçimin rolünü abartan ya da onu tek geçerli değer kılan yanlış bir tutumdur. Bu yanlış tutum, aynı zamanda zarar vericidir. Öyle bir tarla düşünün ... Salı, 31 Mayıs 2011
 4. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... düşünme ve tutumla gerçekleşir. Öyleyse düşünsel ve tutumsal erdemleri birbirinden ayırmak gerekir: arete diamoetike ve arete etbike... Ne var ki tutum, düşünmeye dayanmalıdır. İnsan toplumsal bir varlık ... Salı, 31 Mayıs 2011
 5. Alışkanlık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ALIŞKANLIK : (Os. İtiyat, Adet, Meleke, Mütad, Fr. Habitude, Al. Gewohnheit, İng. Habit, İt. Abitudine) Edinilmiş tutum. 1. Etimoloji : Alışkanlık, Avrupa dillerinde, Latincenin tutmak anlamındaki ... Salı, 31 Mayıs 2011
 6. Bilmesinlercilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  Bilmesinlercilik Belli sınıfların belli bilgileri bilmemeleri gerektiğini savunan siyasa. Bilmesinlercilik terimi, ilkin 1789 Fransız Devriminden yayılan düşüncelere karşı koyanların tutumunu adlandırmıştır.s.36 ... Salı, 24 Mayıs 2011
 7. Aristoculuk

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... sağlanır. Bilgelik, düşünme ve tutumla gerçekleşir. Öyleyse düşünsel ve tutumsal erdemleri birbirinden ayırmak gerekir: arete diamoetike ve arete etbike... Ne var ki tutum, düşünmeye dayanmalıdır. İnsan ... Salı, 24 Mayıs 2011
 8. Aydınlanma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... test etmek, deneylemek, bilgileri bir düzen içerisinde biriktirmek ve yeni bilgilere ışık tutumaktır. Her an bilgiler yenilenir, eskiyen atılır, notlar genişletilir ve bilinenler artar. Bu artış ve detayların ... Pazartesi, 04 Nisan 2011
 9. Abdülhak Şinasi Hisarın Edebi Kişiliği

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... edebî türdür (13). Önceki edebiyat türleri,gerçeğin temel ölçüsü olarak geleneksel pratiği destekleyen kültürlerin geneltutumunu yansıtıyordu. Bundan ötürü her zaman tek ve yeni olan bireyseldeneyim üzerinde ... Cuma, 18 Şubat 2011
 10. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Roman Anlayışı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... önemvermeyen tutumu, onun sonu istenilen biçimde bitirilebilecek bir yapıya sahipolan ve sonuçlandırma dürtüsü taşımayan geleneksel anlatılara dayalı birpoetika benimsediğini gösteriyor. Hisar’ın bu görüşü, ... Cuma, 18 Şubat 2011
 11. Namık Kemal

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... ortadan kaldır. Namık Kemal’in bu dizelerinde dile getirdiği düşünceler insanın temel özelliğini akıl sahibi olmasından aydınlanma felsefesinin ana tutumuyla örtüşmektedir. Namık Kemal bu konuyla ilgili ... Cumartesi, 27 Kasım 2010
 12. Vurmalı Çalgılar

  Kategori: Sanat/Müzik Aletleri

  ... kültürel kökenlerine göre adlandırmak ve sınıflandırmak zaman zaman karşılaşılan bir tutumdur. Perküsyon aletleri bu anlamda genel-yaygın ve folklorik olarak ikiye ayrılabilir. I. Folklorik Vurmalı Çalgılar ... Perşembe, 21 Ekim 2010
 13. Jenetik Strüktüralizm (Post-strüktüralizm)

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... oluş’un varlığını belirtmek istiyorum…” Görüldüğü üzere Bourdieu, temelde Ldvi-Strauss’u takip ederek, “alan” (champ) adını verdiği sosyal ilişkilerin yapısına, bireylerin tutum ve davranışlarından daha ... Cuma, 08 Ekim 2010
 14. Soyut Ekspresyonizm

  Kategori: Sanat/Kavram Olarak Sanat

  ... sarsıcı olarak nitelediler. Onların bu tutumları daha sonra modern sanatı tapma derecesinde yüceltmeleri kadar tuhaftır. Haber patlar patlamaz pek çok genç ressam, bu öncü sanatla ilişki kurdu ve boyayı ... Salı, 05 Ekim 2010
 15. Irkçılığın Psiko-Sosyal Eleştirisi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... çeken insanın kişiliğinde dışa vuran biyolojik bir hastalıktır. Faşizm, makineci buyurgan uygarlıkla onan makineci gizemci öğretisi tarafından ezilen insanın temel coşkusal tutumudur, bir «coşkusal veba»dır. ... Çarşamba, 29 Eylül 2010
 16. Uluğ Bey

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... olduğunu tanıtlar. Dünyanın Güneş çevresinde dönüp dönmediği sorunundaki tutumu önemli değildir, çünkü zamanındaki görüşü çürütebilecek ve tersini doğrulayabilecek görgül veriler elde etmesi olanaksızdı. ... Çarşamba, 29 Eylül 2010
 17. Nominalizm Nedir ?

  Kategori: Felsefe/Felsefi Akımlar

  ... olarak, "nesnelerden sonra" (post rem) bir karşılıkları bulunması şeklinde açıkladıklarını görüyoruz. Bu da onların gerçekte "konseptüalist" bir tutumları olduğunu gösterir. İmdi, geleneksel nominalizm ... Pazar, 26 Eylül 2010
 18. Türk Harf İnkılabı

  Kategori: Tarih/Mustafa Kemal Atatürk

  ...  TBMM'nin açıldığı günlerden başlayarak devam eden Türkçe dil konusu üzerindeki görüşler; 1923 yılında Tunalı Hilmi Bey tarafından verilen "Türkçe Kanun Teklifi" konusundaki öneriler, tutum ve davranışlar, ... Cuma, 24 Eylül 2010
 19. Aleksandr Sergeyevic Puskin

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... basit. Sizin şiirlerinizin bütün o asilerin cebinden çıktığını, hepsinin ezberinde en az bir şiiriniz olduğunu biliyorum. Çara karşı, çarlığa karşı bu düşmanca tutumunuzdan vazgeçmeniz koşuluyla, size ... Perşembe, 26 Ağustos 2010
 20. Varlık Sorunsalı Ve Jean Paul Sartre

  Kategori: Üstadlar/J. P. Sartre

  ... Sartre ‘a göre, onun tam karşıtı olan “hiçlik” i de hesaba katmaya ve onların bir bütünün ayrı birer yansımaları olduğunu kabul etmeye bağlıdır. İşte, tam bu noktada “varlık” ı ele alma Hegelci bir tutum ... Salı, 24 Ağustos 2010

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3