ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jun 04th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Vezin

Arama anahtar sözcükleri Vezin Toplam 29 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Garip şiiri vezin ve kafiyeye neden yer vermemiştir

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  Şiirin ölçü(vezin), uyak ve dörtlükle ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular. Böylece şiirin konularını genişlettiler. Garipçilere göre; "Hece ölçüsü de, aruz ölçüsü de gereksizdir. ... Perşembe, 22 Aralık 2011
 2. Abdülhak Şinasi Hisarın Edebi Kişiliği

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... altıyüz yıl Türk ve Müslüman olarak kalmış, altıyüz yılınbütün güzellik, zenginlik ve ihtişamını anlatabilecek yegâne şeyşiirdi. Abdülhak Şinasi Hisar vezinsiz, kafiyesiz ve mısra’sızşiiri, nesirde, cümlelerin ... Cuma, 18 Şubat 2011
 3. Turgut Uyar

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... turgut uyar’ın şiirimize getirdiği yeniliklerden biri de sözünü ettiğim şiirsel gövdeye uygun gelen anlatımı yakalamasıdır. şiirimiz, vezinden serbest söyleşiye geçerken kendini bir ritm yaratma zorunda ... Cuma, 06 Ağustos 2010
 4. Edebiyat İncelemelerinde Başlıca Yöntemler

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... dili vezne uydurmuştur. Vezin mükemmel olarak kullanılırsa, şiirde bir kusur olan gevezeliğe engel olur. Vezin, şairi eksik veya fazla kelime kullanmamaya zorlar.Vezin aynızamanda dile muayyen bir «raks» ... Salı, 17 Mart 2009
 5. Milli Edebiyat Döneminde Şiir

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... hâla dirmaktadır. Bizim şiirimiz, hangi şairlerin vezinsiz diye beğenmedikleri halk şarkılarıve taşralarda çöğür (=saz) şairleri arasında "deyiş" ve "üçleme" ve "kayabaşı" denilen nazımlardır."... Ancak, ... Pazartesi, 16 Mart 2009
 6. Tanzimat Edebiyatında Şiir

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... gerçekleştiremez. Bu nedenle edebiyattarihine iyi bir sanatçı olarak değil, iyi bir kuramcı olarak geçer. Ekrem, divan nazmından vazgeçmese de yeni nazım biçimlerini dener.  R. Ekrem'e göre ölçü (vezin) ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 7. Hisarcılar

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... kuvvet alarak yarın da kolay kolay eskimeyecek bir yenilik anlayışı ilke edinilmiş; mutlaka serbest şekilli şiir yazmak, şiiri nesre ve hikâyeye yaklaştırmak, heceyi ve aruzu ölü vezinler olarak görmek ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... vazgeçilmez unsurlar sayılan vezin, kafiye, nazım şekli, nazım birimi; şairanelik, mecazlı söyleyiş, söz sanatı ve süs gibi unsurlardan sıyırarak, duyuların yalın ifadesi hâline getirmekti. Bu akımda hiç ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 9. İslami Devir Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... bunun üzerine Yusuf’a Has Haciplik unvanı vermiştir.) Eserin adı “Mutluluk Veren Bilgi” anlamındadır. Mesnevi nazım şekliyle ve Şehname vezin kalıbıyla yazılmıştır. 6600 beyittir. Ayrıca 173 tane de dörtlük ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 10. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... ölçüsüyle söylenen ve yarım kafiye kullanılan şiirlerdir. Ø Anlatım söze dayanır. Ø Düşünce ve hayaller şiirle anlatılmıştır. Ø Nazım biçimi dörtlük, vezin hece veznidir. Ø Yarım kafiye kullanılmıştır. ... Çarşamba, 11 Mart 2009
 11. Şiir Ölçü Biçimleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı Menu Vezin Kafiye Kafiye Örgüsü ŞİİR ( NAZIM ) Vezin ( Ölçü ) Şiirde mısraların hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre uyum içerisinde olmasıdır. ... Salı, 24 Şubat 2009
 12. Musammat Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... esbâb-ı cem’iyyet perâkende Bahâyî-veş değülsün kaabil-i feyz-i safâ sen de Tekellüf ber-taraf ey hâtır-ı nâ-şâd n’eylersün (Vezin: Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün) Nâilî  ... Çarşamba, 11 Şubat 2009
 13. Beyit Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Yazı İçerik Beyit Nedir Beyit Örnekleri Beyit Nedir? İki mısradan meydana gelen nâzım parçası. Divan edebiyatında nâzım birimi sayılan beyit, aynı vezinde olan ve birbiri ... Salı, 10 Şubat 2009
 14. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... her vezin kalıbı kullanılabilir. Halk edebiyatımızdaki koşmalara benzerler. Müseddes Aynı ölçüde altışar dizelik bendlerden oluşan nazım biçimidir. İlk bendin bütün dizeleri birbirleriyle, sonraki bendlerin ... Salı, 10 Şubat 2009
 15. Halk Şiirlerinin Özellikleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... vezin, biçim ve uyak bakımından devamıdır. Hece vezni esasına dayanan ölçü kabul edilmiştir.   Divan Edebiyatı • Divan Edebiyatı’nın dili Farsça, Arapça, Türkçe karışımı ağır bir dildir. • Divan ... Salı, 10 Şubat 2009
 16. Venedik Taciri

  Kategori: Üstadlar/Shakespeare

  ... kimseyi hatırlamıyan bir duyuş doğuşiyle ilk defa doğan bir heyecanla çıksın. İşte bu maksatla Shakespeare’in kafiyesiz nazımla yazdığı en büyük kısmı kafiyesiz vezinle tercüme etmeyi ona yaklaşmak için ... Cuma, 19 Aralık 2008
 17. Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu

  Kategori: Edebiyat/Edebi Akımlar

  ... veren Ayhan T., ayrıca madde madde genç şairlere izlemesi gereken yol konusunda bir takım önermeler de getirmiştir. Ancak şair, birkaç sene sonra şiirde biçimi bırakmış, serbest vezinli şiirler vermiştir. ... Pazar, 14 Eylül 2008
 18. Didim Apollon Tapınağı

  Kategori: Tarih/Antik Şehirler

  ... kadının kutsal pınar başında tanrısal esinlenme ile söylediği sözleri iki imparatorun dinlediği ve danışmaya gelenlere vezinli bir biçimde aktardığı anlamına gelmez. Konu, bu görev ile ilgili masrafların ... Cuma, 22 Ağustos 2008
 19. Anonim Halk Şiiri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ...  Halk Edebiyatı • Halkın geleneksel dili ve zevkiyle oluşmuş sade bir dili vardır. • Halk şiiri eski Türk şiirinin vezin, biçim ve uyak bakımından devamıdır. Hece vezni esasına dayanan ölçü kabul ... Çarşamba, 30 Temmuz 2008
 20. Yunan Edebiyatı

  Kategori: Edebiyat/Dünya Edebiyatı

  ... en önemli türü şiirdir. Şiirler vezinli, ancak kafiyesizdir. Şiir türleri içinde de en çok görülen destan (epik şiir) dır. Destan nedir ?Bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş, doğal afet ... Perşembe, 10 Nisan 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2