ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Saturday, Jul 11th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Yürütme

Arama anahtar sözcükleri Yürütme Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Aydınlanma

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... çıkabilmektedir. Yani “Ol’muş” olanlardan. Kendi akıl yürütme yöntemi dışında hiçbirşeyi kabul etmemek, katılığını kaybetmemeyi zikir yapmak... Bu zikir bir nevi ölüm zikridir aynı zamanda... Bayatlayan ... Pazartesi, 04 Nisan 2011
 2. Neden İslam?

  Kategori: Sizden Gelenler/Sizin Yazılarınız

  ... uzak olan materyalist görüş pek çok bilim adamı ve filozof tarafından da kabul edilmemiştir. Descartes Allahın varlığını akıl yürütme yöntemiyle şu şekilde kanıtlamıştır: Tanrı tanımı gereği her türlü ... Pazar, 20 Mart 2011
 3. Suni Yağış Nedir

  Kategori: Coğrafya/Coğrafya

  ... üzerindeki kurak ve yarı kurak bölgelerde azalan su kaynaklarını tekrar zenginleştirmek, varolan kaynakların seviyesini artırmak için yüzden fazla hava modifikasyon projesi yürütmektedir. Bulut tohumlama ... Salı, 26 Ekim 2010
 4. Divan-ı Hümayun

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... kadıaskerlerin yargıyı defterdarların maliyeyi nişancının ise örfî hukuku temsil ettiğini görmekteyiz. Yine yürütme gücünün diğer temsilcileri kubbealtı vezirleri Rumeli beylerbeyi kaptan-ı derya ve yeniçeri ... Pazartesi, 11 Ekim 2010
 5. Parlamento Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... mecli­sin içinden seçildiği ve meclise karşı sorumlu oldukları demokratik parlamenter düzen ku­ruldu. Temsili demokratik düzenin bir türü olan parlamenter sistem, yasama ve yürütme kuv­vetleri arasında ... Çarşamba, 22 Eylül 2010
 6. Yaşar Kemal

  Kategori: Edebiyat/Şair ve Yazar Biyografileri

  ... Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 1963’te ayrıldığı gazetecilikten sonra kendini bütünüyle roman yazma uğraşına verdi. 1967’de haftalık dergi Ant’ın kurucuları arasında yer aldı. Sorumlusu olduğu bu ... Salı, 24 Ağustos 2010
 7. CERN Nedir ? CERN Deneyinde Ne Amaçlanıyor

  Kategori: Güncel/Gündemdekiler

  ... katılmaktadır. 2006 yılından itibaren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile gerekli her türlü ilişkiyi yürütmek, koordine etmek, bilimsel aktivitelere katılmak, her türlü finansal konularda muhatap ... Salı, 06 Nisan 2010
 8. Yürütme Yetkisi ve Görevi

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Yürütme Yetkisi ve Görevi Devletin yasama ve yargı dışındaki faaliyetleri yürütme işlevidir. Esas olarak yürütme, yasaları uygulamakla görevlidir. Bu nedenle yürütme ikincil bir yetki olarak tanımlanmaktadır. ... Çarşamba, 31 Mart 2010
 9. Hacı Bektaş Veli

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... Velî sıfatıyla halk belleğine mal olmasıdır. Halk belleğinde Hacı Bektaş Velî, tarihsel ve kişisel kimliğinden çıkartılıp ulu bir kimlik hâline gelmiştir. Onun etrafında anlatılan duvarı at yapıp yürütmesi, ... Pazartesi, 29 Mart 2010
 10. Kafka'da Modernlik

  Kategori: Üstadlar/Franz Kafka

  ... Sadece eylemleri, davranışları, konuşmaları ve bazen de düşünceleri -ama bize tanrısal anlatıcı tarafından aktarılan- düşünceleri vardır. Bu düşünceleri ise belirli durumlar hakkında akıl yürütmelerden ... Salı, 01 Aralık 2009
 11. Konferans Örneği

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... yürütmektedir. Burada hem ODTÜ Alan Adı Yönetiminin, hem de DNS Çalışma Grubunun temel ilkesi ise, alan adı politikalarının Türkiye Bilişim Sektörünün tercihleri doğrultusunda oluşturulmasıdır.   Yine ... Pazar, 11 Ekim 2009
 12. Yaşlılar Haftası

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... sağlayacak sosyal politikalar yürütmeyi, bu bağlamda yoksullar, bakıma muhtaç yaşlılar, çocuklar ve işsizler için özel programlar oluşturmayı, zor durumdaki vatandaşlarımıza, terkedilmiş ve kimsesizlik ... Cuma, 18 Eylül 2009
 13. Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Günü

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmesine rağmen; bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi. Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ... Cuma, 18 Eylül 2009
 14. Nato Günü

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... başkanlık ettiği bu toplantılarda ekonomik, askeri, siyasal, kültürel konular görüşülür.   Sekreterya: Genel Sekreter ve yardımcılarından oluşur. Görevi NATO'nun günlük işlerini yürütmektir.   Askeri ... Cuma, 18 Eylül 2009
 15. Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... üzerindeki etkileri psikolojinin konusunu oluşturur. Çağdaş biliş anlayışında iki yaklaşım göze çarpar. Bunlardan biri Bilgi işlemi yaklaşımdır. Bunda düşünceyi ve usavurma (akıl yürütme) süreçlerini ... Salı, 28 Temmuz 2009
 16. Psikolojide Ekoller ve Yaklaşımlar

  Kategori: Felsefe/Psikoloji

  ... Bunlardan biri Bilgi işlemi yaklaşımdır. Bunda düşünceyi ve usavurma (akıl yürütme) süreçlerini açıklamak amaçtır. Bu yaklaşım insan zihnini çeşitli programlara göre bilgi edinmek, bilgiyi işlemek, depolamak ... Salı, 28 Temmuz 2009
 17. Montesquieu

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... geçer. Daha açık bir deyişle, yasama, yürütme ve yargı güçleri tek bir insanın ya da tikel bir insanlar kümesinin yetkisine bırakılmamalıdır. Birbirlerinden öyle bir yolda ayrı ya da bağımsız olmalıdırlar ... Çarşamba, 22 Temmuz 2009
 18. Belediye Başkanının Görevleri

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Belediye Başkanı Belediye başkanı belediye tüzelkişiliğinin başı ve yürütme organıdır. Belediye başkanları ilke olarak doğrudan doğruya o beldedeki seçmenler tarafından seçilirler. 1963 yılına kadar ... Cuma, 26 Haziran 2009
 19. Belediye Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... tüzelkişiliğinin başı ve yürütme organıdır. Belediye başkanları ilke olarak doğrudan doğruya o beldedeki seçmenler tarafından seçilirler. 1963 yılına kadar belediye başkanları belediye meclisleri tarafından ... Cuma, 26 Haziran 2009
 20. Vali Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Vali Vali, ilde hem genel idarenin başı, hem de il özel idaresinin yürütme organıdır. Merkez tarafından atanan vali, il özel idaresinin başında bulunduğundan bu mahalli idarenin merkezden bağımsızlığı, ... Cuma, 26 Haziran 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 3