ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Feb 26th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Yeniçeri

Arama anahtar sözcükleri Yeniçeri Toplam 39 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. 2. Mahmut döneminde yapılan yenilikler nelerdir

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808 - 1839 ) A- askeri Alanda : · Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.Ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı. ... Perşembe, 15 Aralık 2011
 2. Divan-ı Hümayun

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... (Kazasker) Defterdar Nişancı Rumeli Beylerbeyi Kaptan-ı Derya Yeniçeri Ağası Divan-ı Hümayunun Görevleri / İşlevi Divan-ı Hümayunun Bürokratik Yapısı Beylikçi ... Pazartesi, 11 Ekim 2010
 3. Münir Özkul

  Kategori: Sizden Gelenler/Kişi

  ... ve Vedat Ar'ın yönetmenliğinde çekilen "Üçüncü Selim'in Gözdesi" adlı bir İpek Film yapımında yer aldı. Hemen ardından, 1951'de, yine birer İpek Film yapımı olan "Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan" ... Pazar, 23 Mayıs 2010
 4. Kutsal İttifak

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Kuşatma iki ay sürdü. Sadrazamın Yeniçerilerin kenti talan etmelerini önlemek için kentin kendiliğinden teslim olmasını beklediği ve o yüzden taarruza geçmediği bilinmektedir. Ayrıca Kırım hanı Murat Giray ... Salı, 06 Nisan 2010
 5. Türk Büyükleri Günü

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... yeniçeri olarak veya devletin öteki işlerinde görevlendirilirdi. Sinan, Yavuz Sultan Selim zamanında devşirilerek İstanbul'a getirildi. Sarayda acemi oğlanlar okuluna verildi. Bu okulda okuma yazmanın ... Cuma, 18 Eylül 2009
 6. Tıp Bayramı

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... büyük bir çaba içine girmiş ve 1827 yılında bu amacına ulaşmış. Sultan II. Mahmut 1826 yılında uzun zamandır uğraştığı bir meseleyi halletmiş. Düzeni tamamen bozulmuş olan yeniçeri Ordusu’nu ortadan kaldırıp ... Cuma, 18 Eylül 2009
 7. Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Günü

  Kategori: Güncel/Belirli Gün ve Haftalar

  ... teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir. Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, başkentte ... Cuma, 18 Eylül 2009
 8. Kutsal İttifak ve Savaşlar

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Kutsal İttifak ve Savaşlar (1683-1699): Kutsal ittifak Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar yaklaşık 16 yıl sürdü. (Bu arada IV.Mehmet yeniçerilerin isyanıyla tahttan indirildi. Yerine ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 9. Osmanlı İmparatorluğunun Duraklamasındaki İç Nedenler

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... belirtilmiştir. c) Ordu ve Donanmanın Bozulması(Seyfiyenin Bozulması): 1- Devşirme Sisteminin Bozulması : Bu dönemde Kanun-u Kadim’e aykırı olarak Yeniçeri Ocağı’na rast gele kişiler alındı. Yeniçerilerin ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 10. Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama Nedenleri

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... : Bu dönemde Kanun-u Kadim’e aykırı olarak Yeniçeri Ocağı’na rast gele kişiler alındı. Yeniçerilerin sayısı artarken değerleri azaldı. III. Murat oğullarının sünnet düğününde halkı eğlendiren bazı Hıristiyan ... Çarşamba, 24 Haziran 2009
 11. Eyalet Askeri

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... idare şekline göre kendileri veya Devlet Hazinesi tarafından dağıtılırdı. Bu piyadeler beş sınıftan meydana geliyordu. Azep, sekban, icareli, lağımcı, müsellem. Büyük eyalet merkezlerindeki Yeniçeriler, ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 12. Cebeci Ocağı

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Ocağı'nın ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Yeniçeri Ocağı ile beraber veya ondan sonra kurulduğu tahmin edilmektedir. Cebeci Ocağı'na girecek olanlar Acemi oğullarının arasından seçilirdi. ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 13. Yeniçeriler

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Yazı İçerik Yeniçeri Nedir Yeniçeri Ocağının Kuruluşu ve Bozulmasının Nedenleri III.Selim ve II.Mahmut'un Reform Politikaları Yeniçeri İsyanı ve Vaka-i Hayriye Yeniçerilerin ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 14. Osmanlı'da Askeri Teşkilatlanma

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... görevlendirilerek, taşraya da yerleştirildiler. Bunlar aslında piyade ve süvari olmak üzere başlıca iki sınıftan oluşurdu. Kapıkulu Piyadesi Bu piyade askerleri aşağıdaki 7 ocaktan Kurulu idi : Yeniçeriler ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 15. Türk Devletlerinde Askeri Teşkilat

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... duruyordu. Paşalar, sancak ve alay beyleri, yüzbaşılar ve daha küçük Türk subayları yerlerine oturmuşlardı. Alelâde neferler ayakta idi. En çok göze çarpan topluluk, sayıları bir kaç bine erişen yeniçerilerdi. ... Çarşamba, 13 Mayıs 2009
 16. Bükreş Barış Antlaşması

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... Mustafa ayaklanması çıktı ve III. Selim tahttan indirilerek IV. Mustafa padişah ilan edildi (1807). Bu olay Tuna'da savaşan Yeniçerilerin ayaklanarak dağılmalarına sebep oldu. Bunu fırsat bilen Rus ordularına ... Salı, 12 Mayıs 2009
 17. Asakir-i Mansure-i Muhammediyye

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Sultan Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ile kurulan askeri teşkilat (17 Haziran 1826). II. Mahmud, Osmanlı tarihinde "Vaka-i Hayriyye" diye adlandırılan ... Salı, 12 Mayıs 2009
 18. Ağa Kapısı

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  Ağa Kapısı 1826 yılına kadar Yeniçeri Ağası'nın resmi makamı olan binadır. Süleymaniye'de İstanbul Müftülüğü ile İstanbul Üniversitesi'nin Botanik Enstitüsü olarak kullanılan yerinde idi. Ağa Kapısı ... Salı, 12 Mayıs 2009
 19. Acemi Ocağı

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... 1 akçe gündelikle Lapseki, Çardak ve Gelibolu arasında işleyen at gemilerinde 5-10 yıl çalıştırıldıktan sonra 2 akçe gündelikle Yeniçeri olmaları kararlaştırıldı. Ayrıca bazı esirlerin Anadolu'da Türk ... Salı, 12 Mayıs 2009
 20. Tanzimat Öncesi Batılılaşma Hareketleri

  Kategori: Tarih/Osmanlı İmparatorluğu

  ... önce askerî alanda görülür. Bu yolda ilk çabalar Hendesehane (1731)yi açan I. Mahmut’a dek gider. Hendesehane'deorduya fen öğrenimi yapmış elemanlar yetiştirilmeye başlanırsa da Bu kurum, yeniçerilerin ... Çarşamba, 11 Mart 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:





Sayfa 1 of 2