ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Mar 29th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Yerinden Yönetim

Arama anahtar sözcükleri Yerinden Yönetim Toplam 8 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Kamu Kurumları

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... sebebiyle, kendilerinden beklendiği ölçüde faaliyet gösterememektedirler. Dolayısıyla, uygulamada, yerinden yönetim ilkesinin içinin boşaltılmış olduğunu söylemekyanlış olmayacaktır.  ... Cuma, 26 Haziran 2009
 2. Belediye Meclisi

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... karşı yapılan itirazlar Danıştay, diğerleri ise idare kurulları tarafından çözümlenir. Belediyeler üzerindeki bu ağır idari vesayet denetiminin yeniden gözden geçirilmesi zorunludur. Yerinden yönetim ... Cuma, 26 Haziran 2009
 3. Belediye Başkanının Görevleri

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenecektir (AY. m. 127). Karar organlarının seçimle oluşturulacağı Anayasa'da açık olarak belirtilmiştir. Yürütme organlarının düzenlenişi, yerinden yönetim ilkesine ... Cuma, 26 Haziran 2009
 4. Belediye Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... sınırlıdır. İlk olarak mahalli idarelerin karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulacaktır. İkincisi ise mahalli idarelerin kuruluşu yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenecektir ... Cuma, 26 Haziran 2009
 5. Yerel Yönetimler

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... göre üç tür yerel yönetim vardır, il (il özel idaresi), belediye ve köy. Bu idarelerin ortak özellikleri şunlardır: • Yerel yönetimler, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenirler. Yerinden ... Cuma, 26 Haziran 2009
 6. Yerinden Yönetim Nedir

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  Yerinden Yönetim Nedir ? Kamu hizmetlerinin merkez dışında örgütlenmiş kamu tüzelkişileri aracılığıyla yürütülmesine yerinden yönetim denilmektedir. Yerinden yönetim idareleri iki başlığa ayrılırlar: Yer ... Cuma, 26 Haziran 2009
 7. İdare Teşkilatı

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  İdare Teşkilatı İdare teşkilatı, Anayasa gereğince iki ana başlıkta ele alınabilir: Merkezden yönetim ve yerinden yönetim. • Merkezden Yönetim Kamu hizmetlerinin bir merkezden yürütülmesi usulüdür. ... Cuma, 26 Haziran 2009
 8. İdarenin Esasları

  Kategori: Güncel/Vatandaşlık Bilgisi

  ... Bu nedenledir ki Anayasa, idareyi yürütme bölümünde düzenlemiştir. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti idaresinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre kurulacağını; görevlerinin ve kuruluşunun ... Cuma, 26 Haziran 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara: