ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Sep 15th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

Zamir

Arama anahtar sözcükleri Zamir Toplam 35 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Küçük ve Büyük Ünlü Uyumuna Uyan/Uymayan Cümleler

  Kategori: Sizden Gelenler/Nedir

  ... ekşimtırak... -ki (ilgi zamiri ve sıfat yapan ek): onunki, yukarıdaki, akşamki... -Taş (isimden isim yapan ek) : meslektaş, ülküdaş... -gil (aile bildirir) : halamgil, dayımgil, baklagiller... Ancak, ... Perşembe, 15 Aralık 2011
 2. Çekim Edatları

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... oluştururlar.  Bunlar çekim eki vazifesi gören edatlardır. Sona gelirler. Bu edatlar kullanışlarına göre şöyle sınıflandırılabilirler: 1. İsimlerin yalın, zamirlerin genitif hali ile birleşenler: ... Cumartesi, 09 Ocak 2010
 3. İsimden İsim Yapma Ekleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... yavaş-ça örneklerindeki gibi adlardan, sıfatlardan bazen de zamirlerden sonra gelerek zarf yapar.            c) Dil ve lehçe isimleri yapar: Alman-ca, İngiliz-ce, Arap-ça, Fars-ça, Rus-ça, Türk-çe; Çuvaş-ça, ... Salı, 05 Ocak 2010
 4. Kök Nedir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... başında bulunur ve (zamir çekiminde kök ünlüsünün değişmesi dışında) ek alma sırasında bazı ses değişiklikleri sayılmazsa, kelime köklerinde biçim değişikliği olmaz: ben-e > bana, sen-e > sana; güç-ü ... Salı, 05 Ocak 2010
 5. Einstein-Bilim ve Din

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... toptan kavramak ister. Kozmik din duygusunun ilk izleri, dönüşümün ilk basamağında, örneğin Davud'un bazı mezamirinde ve bazı peygamberlerde bulunmaktadır. Kozmik din duygusu budizmde ve hele Schopenhauer'in ... Çarşamba, 30 Aralık 2009
 6. Aitlik Grubu

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Aitlik Grubu Nedir ? -ki aitlik ekiyle yapılan bu grup, cümlede zamir veya sıfat görevinde bulunur: çalışkan öğrencininki, sizinki, tarihten önceki, üniversite ile çarşı arasında gidip gelen dolmuşlardaki ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 7. İsim Tamlaması

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... benim arabam, senin araban, onun arabası, bizim arabamız, sizin arabanız, onların arabası biçiminde kişilere göre yapılan iyelik çekiminde birinci ve ikinci kişilerde tamlayan yerine sadece kişi zamiri ... Pazartesi, 28 Aralık 2009
 8. Kelime Halindeki Zamirler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  KELİME HALİNDEKİ ZAMİRLER Kelime halindeki zamirler dörde ayrılır: 1. Şahıs Zamirleri: Zamirlerin bazıları şahısların yerini tutarlar. Bu çeşit zamirlere ŞAHIS ZAMİRİ denir. 2. İşaret ... Perşembe, 01 Ekim 2009
 9. Sözcük Halindeki Zamirler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Sözcük halindeki zamirler:          Sözcük halindeki zamirler, yerlerini tuttukları varlıklara ve tutuş özelliklerine göre dört kısma ayrılır:          A) Kişi zamirleri          B) İşaret zamirleri ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 10. İyelik Zamiri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  İyelik Zamiri:          Varlıkların isimlerinin sonlarına eklenerek onların kime, neye ait olduklarını, sahibinin kim olduğunu belirten eklere denir.          İyelik zamirlerine ' iyelik ekleri' de ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 11. İlgi Zamiri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

   İlgi zamiri:            Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan ismin sonuna eklenen ve tamlanan ismin yerini tutan ( -ki ) ekine ilgi zamiri denir.          ÖRNEK:       " Ali'nin arabası,  Ayşe'nin ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 12. Ek Halindeki Zamirler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Ek halindeki zamirler:            Bunlar iki çeşittir:          A) İlgi zamiri          B) İyelik zamiri          A) İlgi zamiri:          Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan ismin sonuna ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 13. Soru Zamiri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Soru Zamiri:            Soru sorarak isimlerin yerini tutan zamirlere denir.          Bunlar: Ne, kim, kaça, kaçını, nereye, neyi...          ÖRNEK:          Ne alacaksın?          Kim gelecek? ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 14. Belgisiz Zamir

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  Belgisiz Zamir:            Hangi ismin yerini tuttukları açıkça belli olmayan zamirlere denir.          Bunlar: Biri, birisi, birileri, birkaçı, kimisi, kimse, herkes, tümü, pek çoğu, hepsini, bazısı, ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 15. İşaret Zamirleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

   İşaret Zamirleri:          Varlıkları ya da daha önce sözü edileni, daha önce konuşulmuş olanı işaret ederek onların isimlerinin yerine kullanılan sözcüklerdir.          Bunlar: " Bu, şu, o " sözcükleridir. ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 16. Kişi Zamirleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  A) Kişi zamirleri:           İnsan isimlerinin yerine kullanılan sözcüklere denir. Bunlar: " ben, sen, o " sözcükleridir.                   Kişi Zamirlerinin Özellikleri          1. Çoğullanabilirler ... Pazartesi, 07 Eylül 2009
 17. Çekim Ekleri

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... 4-Soru eki: mi 5-Ek-fiil: -dir, -idi, -imiş 6-Tamlama ekleri: -in, 7-İlgi zamiri -ki  1. HÂL (DURUM) EKLERİ ¶İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin ... Cumartesi, 11 Temmuz 2009
 18. Ekler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... bu gençlik bir gün gidecek.” cümlesinde soyut bir isim yapmış. “Kiralık ev arıyoruz.” cümlesinde “kiraya verilecek” anlamında sıfat yapmış. “Benlik özenle korunmalıdır.” cümlesinde zamire gelerek ... Cumartesi, 11 Temmuz 2009
 19. Koruyucu Ünsüzler

  Kategori: Edebiyat/Edebiyat Nedir

  ... Yemeğin su-y-u yok. , Çocuğun ne-y-i kaybolmuş. örneklerinde olduğu gibi...   n kaynaştırma harfi:   * Zamirlerden sonra ek geldiğinde kullanılır. Örnek: O-n-a haber verin. , Bu-n-u biliyoruz. ... Pazartesi, 01 Haziran 2009
 20. Eblaca

  Kategori: Tarih/Eski Toplumlar

  ... zamir, bağlaç ve özel isimler ise Ebla dilinde verilmiştir.  ... Cumartesi, 18 Nisan 2009

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2