ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jun 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Anasayfa

nedensellik

Arama anahtar sözcükleri nedensellik Toplam 27 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Nedensellik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

    Nedensellik; temelinde düşünmenin zorunlu sonucu, Dünyayı anlamlandırmaya çalışmaktır. Bu da insanı, kendine bir “inanç sistemi” oluşturmaya götürür. Mevcut inanç sistemi bizi tatmin etmediğinde, ... Perşembe, 24 Kasım 2011
 2. Anlık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... sandıkları anlık, anlığın işi sandıklarını da us yapar eşdeyişle anlık, duyularla gelen bilgi gereçlerini kavramlaştırır ve duyarlık ulamlarıyla (zaman ve uzay) ansal ulamlar (nedensellik, zorunluluk, ... Salı, 24 Mayıs 2011
 3. Marc Bloch'un Feodal Toplumu

  Kategori: Felsefe/Sosyoloji

  ... oldukça iç içe haldeki bu nedensellik zincirinin oluşması Annales hareketinin ilk dönemine rastlar. Ancak, Burke’un da altını çizdiği gibi, Bloch ve Febvre’in siyasal olaylar tarihçiliğine karşı başlattıkları ... Salı, 29 Haziran 2010
 4. Sümerden Postmodern Topluma Mitoslardan Psikanalize Ruhsallık

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... konusu. İşte diyelim ki ilk uygarlıklar döneminde dikey nedensellik söz konusuydu; kralın çocuğu olduysa ruhlar istedi, tanrılar istedi. Kıtlık geldiyse tanrılar istedi. Dairesel devinim Yunanistan’da ... Cuma, 14 Mayıs 2010
 5. Einstein-Bilim ve Din

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... bir varlık düşüncesini kabul edemez. Tabii, nedensellik varsayımını ciddiye alıyorsa. Korku dini gibi toplumsal ve ahlaksal dinin de yeri yoktur onun düşücesinde. Ödül ve ceza veren bir Tanrıya aklı yatmaz. ... Çarşamba, 30 Aralık 2009
 6. Schopenhauera Genel Bir Bakış

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... de, bizatihi olarak kavranamaz. Bunu nedeni ise, iradenin zaman, mekân ve nedensellik dışında olmasından kaynaklanır. İradenin zaman, mekân ve nedensellik dışında olması onu kavrayışımız noktasında bir ... Cumartesi, 13 Haziran 2009
 7. Michael Haneke

  Kategori: Sanat/Sinema Yönetmenleri

  ... BİR NEDENSELLİK Haneke'nin filmlerinde karakterlerin davranışlarının arkasındaki 'neden'ler, parçacıkların bütününden, toplumun bütününü kapsayan büyük ... Cuma, 02 Ocak 2009
 8. Sartre ve Freud

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... Psikanalitik kuramda, bilinçle bilinçdisi arasindaki baginti, dissal bir bagintidir öyleyse, nedensellik bagintisidir. Bu bagintinin dogasi üzerinde durur Sartre. Örnegin, der, bir dagbasinda sönmüs bir ... Cuma, 12 Aralık 2008
 9. Iyi ile Kötünün Ötesindeki Nietzsche

  Kategori: Üstadlar/Nietzsche

  ... kabul etmek bütün bir nedensellik anlayışımızı değiştirerek, olduğundan başka gösterir. Nietzsche felsefi bakımdan bir determinist değildi. O pratikte yeterince yararlı olan neden ve sonuç düşüncesinin ... Salı, 18 Kasım 2008
 10. Tarih Felsefesine Giriş

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... gerçekleştirmek için çalışan, değerlendiren ... bir varlıktır. Doğa nedenselliğinden kurtulmasını olanaklı kılan şeyler de bunlardır. Bu nedensellikten kurtulduğunda ona tinsel dünyâ açılacaktır. Bu dünyâda ... Çarşamba, 02 Temmuz 2008
 11. Aklın Doğuşu - Alan Woods - Ted Grant

  Kategori: Felsefe/Felsefe Yazıları

  ... haydi haydi saçmadır. Çocuğun yaşamın ilk iki yılında, uzay, nedensellik ve zaman kavramlarının oluştuğu bir entelektüel devrim gerçekleşir. Ve bu devrim, Kant’ın tasavvur ettiği gibi gökten zembille ... Perşembe, 19 Haziran 2008
 12. Voltaire

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... olmalıdırlar. Metafizik Üzerine İnceleme’sinde Voltaire Tanrının varoluşu için iki uslamlama çizgisi önerir. Birincisi sonsal nedensellikten yola çıkan bir tanıtlamadır. Dünya bir saate benzetilir; ve ... Perşembe, 19 Haziran 2008
 13. Leibniz

  Kategori: Felsefe/Filozoflar

  ... bir örgenliğin parçaları gibi birlikte davranırlar, her birinin yerine getireceği kendi işlevi vardır. Herşey nedensel olarak ilişkilidir, ama nedensellik Tanrı tarafından önceden belirlenmiş birarada ... Perşembe, 19 Haziran 2008
 14. Tümevarım

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... “ateş buzu eritir” tümevarımını uslamlarız. Bilim, şöyle bir tasımlama yaparak bunu yasalaştırır: birinci öncüle nedensellik ilkesini koyar ve “ aynı nedenler aynı koşullarda aynı sonuçlar verir” der. ... Pazartesi, 16 Haziran 2008
 15. Monad

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... derecesine göre, öteki monadlardan farklılaşan tek, yok edilemez, dinamik bir tözdür. Monadlar arası gerçek bir nedensellik ilişkisi yoktur, ama her biri kendi içinde bir değişme ilkesini barındırır. Yaratılış ... Pazartesi, 16 Haziran 2008
 16. Mekanizm

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bir nedensellik anlayışı içinde gördüler. Hava, su vb. gibi atom biçimlerini büyüklük ve küçüklükleriyle, eş deyişle nicelikleriyle birbirinden ayırıyor, farklılaştırıyorlardı. Onlara göre evren, sonsuz ... Pazartesi, 16 Haziran 2008
 17. Erekbilim

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... tanımını yapmıştır. Terimin Aristoteles’ten gelen metafizik anlamı, erek sözcüğünün bütün anlamlarında ereklik’in incelenmesini dile getirir. Nesnelerin neden meydana geldiklerini açıklayan nedensellik ... Çarşamba, 30 Nisan 2008
 18. Bilge Karasu ve Çokkatlı Dil

  Kategori: Edebiyat/Türk Edebiyatı

  ... örgüsü, kişiler, kahramanlar, olaylar arasındaki nedensellik ilişkisi gibi hiçbir geleneksel öykü kuralına rastlamayız. Yazar, anlatıcı, okur kavramları dönüşür. Karasu'nun kişileri, Gece'de başarıyla ... Çarşamba, 09 Nisan 2008
 19. Duyumcu Şüphecilik

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... daima şüphe etmeliyiz. Duyumcu şüpheciler, bundan, katıksız idealist bir sonuç çıkarırlar: aynı nedenin çeşitli sonuçları olabilir: güneş karartır, kızartır, eritir ve yakar, öyleyse nedensellik yoktur, ... Perşembe, 27 Mart 2008
 20. Bilgi Felsefesi

  Kategori: Felsefe/Felsefe Sözlüğü

  ... bağlı olarak Hume, nedensellik ilkesinin deneyin sonucu olan bir düşünce olması gerektiğini söyler. Yani nedensellik bir zorunluluk değil, bizim bir alışkanlığımızdır. Kritisizm : İnsan zihninin güçlerine ... Cumartesi, 22 Mart 2008

Tekrar arama

Arama Özellikleri

Ara:

Sayfa 1 of 2