ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jun 02nd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Kitap Özetleri İnsanlık Tarihi - Alaeddin Şenel


İnsanlık Tarihi - Alaeddin Şenel

e-Posta Yazdır

Reklamlar

İnsanlık Tarihi - Alaeddin Şenel İnsanlık Tarihi

Kemirgenlerden Sömürgenlere

Alaeddin ŞENEL

“ Aynı koşullar içinde bulunsaydım bende aynı konumda bulunabilir,benzeri şeyleri yapabilirdim’ demeyen, ne kendini ne başkalarını anlamıştır nede insanlık tarihini anlayabilir.”

 

ALÂEDDİN ŞENEL (kitabın ön yazısı)              

İnsanlığın "kültürel evrim" evresi, "eşitlikçi-kararlı denge yasası" uyarınca görece durağan yapılı "ilkel topluluk" ile giderek daha büyük bir artının üretilip aktarıldığı eşitsizlikçi, dinamik "uygar toplum" dönemlerine bölünerek incelenmektedir.
Bu yolda, maddenin "biyokimyasal evrimi" ile başlanıp, genel olarak canlıların "organik evrimi" evresine geçilmektedir. Özel olarak insanın organik evrimi ise uzak hayvan anaataları olan "promisiyen kemirgen" noktasından uzak insan anaataları sayılan, araç kullanan "insanımsı hominoid" cinslerine dek izlenmektedir. Uygar topluma geçişte göçebe çoban-yerleşik çiftçi topluluklar arası savaşçı ve barışçı alışveriş ilişkilerinin belirleyiciliği üzerinde durulmaktadır. Bunun ürünü olarak, "talan, yağma, haraç, vergi" evrelerinden geçilerek doğan "kentli, sınıflı, devletli, ideolojili" uygar toplumun iç ve dış dinamikleri ortaya konulmaktadır.


Uygarlığın ilk ve Afroavrasya'daki tek beşiği olan Aşağı Mezopotamya'dan, Sami Hint-Avrupa, Moğol-Türk göçebelerin, Hıristiyanlık, İslamlık kanallarıyla dünyanın dört bir yanına yayılışı sergilenmektedir.


Toplumun kent devletlerinden dünya imparatorluklarına doğru gelişmesi, üretim ve savaş teknolojileri etkileşimi, kenttanrıcılıktan tektanrıcılığa, sihirsel düşünüşten önce dinsel, sonra bilimsel düşünüşe geçiş koşulları vurgulanarak verilmektedir.
Yapıt, Haçlı Akınları ile başlayan çağdaş topluma geçişi, Yeni Dünya uygarlıklarının yeryüzünden silinişiyle "kültür kıyım" üzerine kurulan "köleci kapitalizm" ile benzeri görülmedik çapta sömürgen ve dinamik bir düzenin gelişini açıklayan kesimle noktalanmaktadır.


Yazar, bölümler arasına serpiştirdiği "Avdan dönenin mızrağı kırılsın", "Altaylardan inen yiğit", Ayın altında dönen ilk tekerlekler" gibi senaryolarla, okuru, bilimsellikten ödün vermeden, bir tarihsel film havasına çekmektedir…

 

Arka kapak tanıtım yazısı.        

Yazar kitabında insanın ilk oluşumundan Amerikanın keşfine ve orada yaşananlara değin geçen tarihsel süreci araştırmacı bir yöntemle bilimsel süzgeçten geçirerek ele almış. Kitap toplam on bölümden oluşuyor;(1107 sayfa)1-Antropogenesis: insan oluşumu.2-ilkel topluluk.3-ilkel topluluktan uygar topluma geçiş.4-uygar toplum.5-Eski dünya ,eski çağ uygarlıkları.6-Uygar toplum –barbar topluluk etkileşimi.7-Eski dünya klasik uygarlıkları8-Ortaçağ Hıristiyan ve İslam uygarlıkları.9-Yenidünya uygarlıkları.10-Eski dünyada endüstri uygarlığına geçiş,yeni dünyada dünyanın sonu 

 


Alâeddin ŞENEL
Hayatı ;
1941 yılında Kütahya'da doğdu. Kütahya Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Lisans ve doktora yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde; Siyasal Düşünceler Tarihi, Çağdaş Siyasi Akımlar, İdeoloji dersleri okuttu. 1982 yılında YÖK. ve 1402. maddenin uygulamalarını protesto için, üniversiteden ayrıldı. On yıl süreyle sadece çevirmenlik yaptı. 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.2001 yılında emekli oldu. Düşünce tarihi ve insanlık tarihiyle ilgili dersler vermiş ve çeviriler yapmıştır.

Kitapları;
Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı    1968
Siyasal Düşünceler Tarihi                                     1982
ilkel Topluluktan Uygar Topluma                       1984
Irk ve Irkçılık Düşüncesi                                       1984

İnsanlık tarihi                                                          2006

 

Çevirileri;
Ortadoğu Mitolojisi
Devlet
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri
Erken Devlet
Eski Yunanda Siyasi Düşünüş
Erken iç Asya Tarihi
Sivil itaatsizlik
Tarihte Neler Oldu
Toplumlar Nasıl Anımsar?
Uygarlığın Doğuşu
Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi
Dünya Tarihi  


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy