ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Jul 13th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Kitap Okunması Gereken Kitaplara Örnekler


Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Okunması Gereken Kitaplara Örnekler

 

 

Kuran,Tevrat, İncil

 

İslami Kaynaklara Göre Peygamberler-Doç. Dr Abdullah Aydemir-Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

 

Din Bu ( Cilt)Turan Dursun

 

Kutsal Kitabın Kaynakları 3 cilt- Turan Dursun

 

Kuran, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni-Muazzez İlmiye Çığ-Kaynak Yay.

 

Kur\'an\'ın Kökeni-Arif Tekin

 

Dinlerin Kökeni ve İslam’da Reform- Abdullah Rıza Ergüven

 

Evren Bilim ve Tanrı Kavramı- Abdullah Rıza Ergüven

 

 

İslamiyet Gerçeği (4Cilt) Erdoğan Aydın-Kırmızı Yay.

 

Nasıl Müslüman Olduk- Erdoğan Aydın-Kırmızı Yay.

 

Kadınların Tarihine Giriş-Zerrin Ediz-Adım Yay.

 

İslamiyette Ahlak ve Kadın-Erdoğan Aydın-Kırmızı Yay

 

Şeriat ve Kadın- İlhan Arsel-Kaynak Yay.

 

İslam Çağımıza Yanıt Verebilir mi?- Server Tanilli

 

Hazreti. Muhammed’in Felsefesi- Cemil Sena-Remzi

 

Kur\'an\'daki Tanrı Muhammed\'in Tanrı Anlayışı- İlhan Arsel

 

Tanrı’nın Öyküsü-Tanrı mı İnsanı yarattı, İnsan mı Tanrı’yı Yarattı?-Robert Winston-Çev. Sinan Köseoğlu-Say

 

Totem ve Tabu-Freud-Sosyal Yay.

 

Bilim ve İman Bir Yanılsamanın Geleceği- Freud-Kaynak

 

Platon’un Tanrı Anlayışı-Ekrem Sevil-Birey Yay.

 

Spinoza’nın Tanrı Anlayışı-M. Kazım Arıcan-İz Yay

John Locke’da Tanrı Anlayışı-İsmail Çetin-Vadi Yay.

 

Tanrı Yanılgısı-Richard Dawkins

 

Sağduyu Tanrısızlığın İlmihali-Jean Meslier

 

Hızlandırılmış Ateizm dersleri-Versus yayın

 

 

Felsefe Tarihi-Prof. Macit Gökberk-Remzi Kit.

 

Batı Felsefesi Tarihi Bertrand Russell

 

Felsefe Sözlüğü-Orhan Hançerlioğlu-Remzi Kit.

 

Düşünce Tarihi-Orhan Hançerlioğlu

 

Düşünce Tarihi- Afşar Timuçin-Bulut Yay.

 

Dünya İnançları Sözlüğü-Dinler, Mezhepler, Tarikatlar, Efsaneler-Orhan Hançerlioğlu-Remzi Kit.

 

Toplumbilim Sözlüğü-Orhan Hançerlioğlu-Remzi Kit.

 

Düşünce Tarihi-Afşar Timuçin-Bulut  Yay.

 

Dünya Tarihi-William H. McNeill-İmge Yay.

 

Uygarlık Tarihi- Server Tanilli-Cumhuriyet Kit, Alkım Yay.

 

Yüzyılların Gerçeği ve Mirası 6 Cilt- Server Tanilli

 

İlkel Topluluktan Uygar Toluma-Alaeddin Şenel-Bilim ve Sanat Yay.

 

İnsanlık Tarihi- Alaeddin Şenel

 

Siyasal Düşünceler Tarihi-Alâeddin Şenel

 

Tüfek, Mikrop ve Çelik- Jared Diamond

 

Ortadoğu Mitolojisi-Samuel Henry Hooke-Çev. A. Şenel-İmge Yay.

 

Tarih Sümer\'de Başlar-Samuel Noah Kramer-Kabalcı

 

Enuma Eliş Babil Yaratılış Destanı- Alexsander Heidel-Ayraç Yay.

 

Gılgameş-N.K.Heidell-Avesta Yay

 

Felsefeye Giriş-Afşar Timuçin-Bulut Yay.

 

Felsefeye Giriş- Ahmet Cevizci-Sentez Yay.Nobel Yay.

 

Felsefeye Giriş-Takiyyettin Mengüşoğlu-Remzi

 

Mantık ve Diyalektik-Aydın Çubukçu-Evrensel

 

Teoride ve Eylemde Diyalektik Materyalizm-Aydın Çubukçu-Evrensel

 

Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar-Walther Kranz-Sosyal Yay.

 

Metinlerle Felsefeye Giriş-Mustafa Günay-Karakan Kit.

 

Kant-Nejat Bozkurt-Say Yay.

 

Hegel-Nejat Bozkurt-Say Yay.

 

 

 

Bilimsel Felsefenin Doğuşu-Hans Reichenbach-Bilgi Yay.

 

Bilim Felsefesi-Cemal Yıldırım-Remzi Kit.

 

Bilim Felsefesi-Ömer Demir-Ağaç Yay.

 

Bilimsel Felsefenin Işığında-Yaman Örs-İmge Kit.

 

Pozitivizm-Bilim ve Düşünce(Pozitivizmin Eleştirisi)-Evrensel Yay.

 

Pozitivizme ve Pragmatizme Karşı Felsefeyi Savunmak-Maurice Cornforth-Evrensel Yay.

 

Nietzsche ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü-Yener Orkunoğlu-Ceylan Yay.

 

Postmodernizm ve Eleştirisi-Dilek Doltaş-İnkılap

 

Postmodernizme Hayır-John M. Ellis-Doruk Yay.

 

Postmodernizm, Dayandığı İlkeler ve Bilim Felsefesi-Hasan Aydın-İnsancıl Yay.

 

Postmodern Çağda İslam ve Bilim-Hasan Aydın-Bilim ve Gelecek Kit.

 

Yapısalcılıktan Postmoderniteye Elli Çağdaş Düşünür-John Lechte-Açılımkitap

 

Gazzali, Felsefesi ve İslam Modernizmine Etkileri-Hasan Aydın-Naturel Yay.

 

Toplumsal Cinsiyet-Zehra Y. Dökmen-Remzi Kit.

 

Etik, Ahlak Felsefesi Doğan Özlem-Say Yay.

 

Platon Bir Gün-Thomas Cathcart, Daniel Klein-Aylak Kit.

 

Voltaire ve Aydınlanma- Server Tanilli-Alkım, Adam

 

Aydın ve Aydın- İlhan Arsel-Kaynak

 

 

 

Felsefenin Başlangıç İlkeleri- Georges Politzer-Sol

 

Felsefenin Temel İlkeleri-Georges Politzer-Sol.

 

Sosyalizmin Işığında Felsefe, Bilim ve Din-Rene Maublanc,Marcel Cachin-Evrensel Yay.

 

Mantık ve Diyalektik-Aydın Çubukçu-Evrensel Yay.

 

İlkel Köleci Feodal Toplum-Zubritski,Mitropolski,Kerov-Sol Yay.

 

Kapitalist Toplum-Zubritski,Mitropolski,Kerov-Sol Yay.

 

Sosyalizmin Alfabesi-Leo Huberman-Sol Yay.

 

Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin ABCESİ-Boguslavski, Karpuşin, Rakitov-Sol Yay.

 

Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri-K. Marx, F. Engels-Sol Yay.

 

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı-V.İ. Lenin-Sol Yay.

 

Burjuva Demokrasisi ve Proleterya Diktatörlüğü-V.İ.Lenin-Sol Yay.

 

Materyalizm ve Ampiryo Kritisizm- Lenin-Sol yayınları

 

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni-Friedrich Engels-Sol Yay.

 

Anti-Dühring-Friedrich Engels-Sol Yay.

 

Doğanın Diyalektiği-Engels-Sol

 

Madde ve İnsan-M. Vasilyev, K. Stanyukoviç-Onur Yay.

 

Din Üzerine-K.Marx, F.Engels-Sol Yay.

 

Emek Din ve İnsan-Çev. Arif Berberoğlu-Evrensel Yay.

 

Anarşizm mi Sosyalizm mi-J.V. Stalin-Sol Yay.

 

Stalin’i Anlamak-Kemal Okuyan-Yazılama Yay.

 

Proleterya Diktatörlüğü-Karl Kautsky-Yazılama Yay.

 

Devrim Sonrası Toplumlar-Paul Sweezy-Kalkedon Yay.

 

Gorbaçov’la Devrim Üstüne Konuşmalar-Zülfü Livaneli-Remzi Kit.

 

Marksizm Tartışmaları, Manifestonun Güncelliği-Der.Özgür Orhangazi-Ütopya Yay.

 

Marksizmin Ötesinde Marksizm-Kolektif- İmge Kit.

 

Yaşanmamış Sosyalizm-M. İnanç Turan-Yordam Kit.

 

Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği-Hans Heinz Holz-Yordam Kit.

 

Sosyalizmin Geleceği-Editör Fikret Başkaya-Özgür Üniversite Yay.

 

Mantık ve Diyalektik-Aydın Çubukçu-Evrensel

 

Teoride ve Eylemde Diyalektik Materyalizm-Aydın Çubukçu-Evrensel

 

 

Daha İyi Bir Dünya Arayışı-Karl R. Popper-Yapı Kredi Yay.

 

Karl Popper’ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı-Bryan Magee-Remzi Kit.

 

Bilimsel Araştırmanın Mantığı-Karl. Popper-Yapı Kredi Yay.

 

Zeitgeist Ne Anlatıyor?-Kırmızıkedi Yay.

 

 

Tarihte Bilim(2 Cilt)- J.D.Bernal-Evrensel

 

Bilim Tarihi-Cemal Yıldırım-Remzi Kit.

 

Tarih Boyunca İlim ve Din- A. Adnan Adıvar-Remzi Kit.

 

 

Aklın İsyanı Marksist Felsefe ve Modern Bilim-Alan Woods,Ted Grant-Tarih Bilinci Yayınevi

Marksizm ve Antropoloji-Maurice Bloch-Ütopya Yay.

 

 

Modern Bilimin Oluşumu-Richard S.Westfall-Tübitak

 

İslam ve Bilim Pervez Hoodbhoy-Düşün Yay.

 

Özgür Bir Toplumda Bilim-Paul Feyerabend-Ayrıntı Yay.

 

Akla Veda-Paul Feyerabend-Ayrıntı Yay.

 

Batıl İnanç-Robert L. Park-İstanbul Kültür Üniversitesi Yay.

 

Büyük Patlama, Bir ‘’Metafizik’’ Araştırma Programının Eleştirisi-E. Renan Pekünlü-İstanbul Kültür Üniversitesi Evrim Konuşmaları-Mayıs 2009

 

Bilimin Öncüleri-Cemal Yıldırım-Bilim ve Gelecek Kit.

 

Dünyayı Değiştiren Beş Denklem-Michael Guillen-Tübitak

 

Bilimde En Büyük Beş Fikir-Charles M. Wynn,Arthur W. Wiggins-Palme Yay.

 

Başlangıçta Hidrojen Vardı-Hoimar V. Ditfurth-Cumhuriyet Kit.

 

İlk Üç Dakika, S. Weinberg-Tübitak

 

Evren ve Evrim-Cihan Türkoğlu, Doruk yay.

Dünya\'nın En Güzel Tarihi – Hubert Reeves,Joel De Rosnay,Yves Coppens-T. İş Bankası Yay.

 Bitkilerin En Güzel Tarihi – Jacques Girardon,Jean-Marie Pelt,Marcel Mazover,Teodore Monod- T. İş Bankası Yay.


 Hayvanların En Güzel Tarihi – Pascal Picq, Jean-Pierre Digard,Boris Cyrulnik,Karine Lou Matignon- T. İş Bankası Yay.


 Yerkürenin En Güzel Tarihi – Lester R. Brown, Andre Bahic, Paul Tapponier, Jacques Girardon- T. İş Bankası Yay.

Spencer’ın Felsefesi-Mine Kaya Keha-Fenomen Yay.

Tüfek, Mikrop Çelik-Tübitak

Rastlantı ve Kaos-David Ruelle-Tübitak

Rastlantı ve Zorunluluk-Jacques Monod-Dost Kit.

 

Evrenin Zerafeti-G. Brian-Tübitak

 

Evrenin Başlangıcı ve Sonu-Charles Seife-Metis Yay.

 

Zaman ve Uzay-Mary ve John Gribben-Tübitak

 

Zamanın Kısa Tarihi Büyük Patlamadan Kara Deliklere-Stephen W. Hawking-Doğan Kit.

 

Zamanın Daha kısa Tarihi-Stephen Hawking-Doğan Kit.

 

Kozmos’tan Kuantum’a-Yalçın İnan-Doruk Yay.

 

(Herkes İçin Kuantum Fiziği)Kuantum Dünyası-Kennth W. Ford-Güncel Yay.

 

Schrödinger’in Kedisinin Peşinde,Kuantum Fiziği ve Gerçeklik-John Gribben-Metis Bilim

 

Yeni Fizik Kuvantumları-Louis De Broglie-Kabalcı Yay.

 

İzafiyet Teorisi-Albert Einstein-Say Yay.

 

Fiziğin Evrimi-Albert Einstein,Leopold İnfeld-Onur Yay

 

Sahte Bilim, Özel Görelilik Teorisine Otopsi-Özgen Ersan-İnfo Yay.

 

Fiziğin F’si-Çağlar Tuncay-Arkadaş Yay.

 

Albert Einstein, Bilimsel Kişiliği ve Dünyamıza  Etkisi-Leopold Infeld-Bilgi yay.

 

Einstein, Yaratıcı ve Başkaldıran-Banes Hoffman-Evrim Yay.

 

Einstein-Prof. Dr. Nejat Bozkurt-Say Yay.

 

Einstein’ın Sırrı,Görelilik Görece Kolaylaştı-Barry Parker-Güncel yay.

 

Kuvantum’u Anlamak-Barry Parker-Güncel Yay.

 

 

Herkes İçin Kuvantum Fiziği,Kuvantum Dünyası-Kennth W. Ford-Güncel Yay.

 

Kuantum Elektro-Dinamiği-Richard Feynman-Nar Yay.

 

Fizik Yasaları Üzerine-Richard Feynman-Tübitak

 

Feyman’ın Kayıp Dersi-Dawid L. Goodstein, Judith R. Goodstein

 

Keşfetme Hazzı-Richard Feynman-Evrim Yay.

 

Galiba Şaka Yapıyorsunuz Feynman-Richard Feyman-Evrim Yay.


Fiziğin Gizemi 1,2,3-Roger Penrose-Tübitak

 

Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş-Max Planck(çev. Yılmaz Öner)-Spartaküs Yay.

 

 

 

Bilimin Serüveni-Sayıların İcadından Sicim Teorisine4000 Yıllık Resimli-John Langone,Bruce Stutz, Andrea Gianopoulos-NTV

 

Simetri ve Evrenin Görkemli Güzelliğini AnlamakChristopher T, Hill,.Leon Lederman-Güncel Yay.

 

Kaos-James Gleick-Tübitak

Rastlantı ve Kaos-David Ruelle-Tübitak

 

Rastlantı ve Zorunluluk-Jacques Monod-Dost

 

 

Maddenin Son Yapıtaşları-Gerard Hooft-Tübitak

 

Parçacık Fiziği, En Küçüğü Keşfetme Macerası-Sezen Segman-Odtü Geliştirme Vakfı Yay.

 

Atomun İçinde-Ramazan Karakale-Güncel Yay.

 


Atomaltı Parçacıklar-Steven Weinberg-Tübitak

 

Ötesi olmayan Kuram Düşleri-Steven Weinberg-Evrim Yay.

 

Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı-Carl Sagan-Tübitak

 

Tanrı’nın Kapısını Çalan Bilim-Carl Sagan-Altın Kitaplar

 

 

Tanrı Parçacığı-Evren Yanıt ise Soru Ne?-Dick Teresi, Leon Ledeman-Evrim Yay.

 

50 SORUDA KİTAP DİZİSİ-Bilim ve Gelecek Kitaplığı


50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi- Prof. Dr. Metin Özbek

50 Soruda Aydınlanma-Afşar Tiöuçin, Ai Timuçin

50 Soruda Görelilik Kuramı- Prof. Dr. Ömür Akyüz, Yard. Doç. Dr. İbrahim Semiz

50 Soruda Yerin Evrimi-Prof Dr. Mehmet Sakınç

50 Soruda Darwin ve Evrim Kuramı- Prof. Dr. Haluk Ertan

50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem- Alaeddin Şenel editörlüğünde

50 Soruda Matematik- Prof. Dr. Şahin Koçak

50 Soruda Evren- Çağlar Sunay

50 Soruda Kuantum Kuramı ve Nanoteknoloji-Prof. Dr. Tekin Dereli, Prof. Dr.Gülay Dereli

50 Soruda Büyük Patlama Kuramı-Prof. Dr. Metin Hotinli

50 Soruda Yaşamın Tarihi-Dr. Deniz Şahin

50 Soruda Deprem-Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

50 Soruda Arkeoloji-Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

 

 

Platon’dan Jambulos’a Antikçağ Ütopyaları-Kaynak Yay.

 

Ütopya, Thomas More’dan Walter Benjamin’e-Miguel Abensour-Versus Yay.

 

Toplum Biçimlerinin Gelişimi-Hikmet Kıvılcımlı-Ekim Yay.

 

Tarih Tezi Tarih Devrim Sosyalizm-Hikmet Kıvılcımlı-Sosyalist Kütüphanesi

 

Tarih Tezi Işığında Allah, Peygamber, Kitap-Hikmet Kıvılcımlı-Bumerang

 

Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği-Emre Kongar-Remzi Kit.

 

 

 

Nutuk(bugünkü dille)-Kemal Atatürk-Atatürk Araştırma Merkezi

 

Medeni Bilgiler-Atatürk-Örgün Yay.

 

Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları-Prof. Dr. A. Afet İnan-Türk Tarih Kurumu

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri(bugünkü dille)-Atatürk Araştırma Merkezi

 

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri(bugünkü dille)Atatürk Araştırma Merkezi

Atatürk dönemi tarih kitapları

 

Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri-Prof. Dr. Utkan Kocatürk-Atatürk Araştırma Merkezi

 

Kemalist Devrim 4 Cilt-Doğu Perinçek-Kaynak

 

Yunanlıların ve Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı-Bilge Umar-İnkılap Yay.

 

Batılıların Gözüyle Osmanlı Tarihi-Nokta Yay.

 

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri(Atatürk Dönemi Ders Kitabı)-Muallim Abdulbaki-Kaynak Yay.

 

Atatürk, Din ve Laiklik Üzerine-Doğu Perinçek-Kaynak Yay.

 

Laiklik ve Şeriat Çatışması-Bahir Mazhar Erüreten-Toplumsal Dönüşüm Yay.

 

Laik Eitimden Şeriatçı Eğitime-Nurettin Koç-Berfin Yay.

 

Laikliğin Neresindeyiz, Kemalizm Laikliğinden Türk İslam Sentezine-Mehmet Bedri Gültekin-Kaynak Yay.

 

Tarih Ders Kitaplarında(1931-1993), Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine-Etienne Copeaux-Tarih Vakfı Yurt yay.

 

Atatürk’ün Sovyetler’le Görüşmeleri-Mehmet perinçek-Kaynak Yay.

 

Sosyalizm, Kemalizm ve Din-Alpaslan Işıklı-İmge Kit.

 

Lenin,Stalin ve Mao’nun Türkiye Yazıları-Doğu Perinçek-Kaynak Yay.

 

Türkiye Solu-Ergun Aydınoğlu-Versus Yay.

 

Bizim 68-Aydın Çubukçu-Evrensel

 

Liberaller, Ulusalcılar İslamcılar ve Ötekiler-Haluk Şahin-Say

 

Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler-Niyazi Berkes-Kaynak Yay.

 

Milliyetçilik, Yurtseverlik Ve Sol-Editör:Fikret BaşkayaÖzgür Üniversite Yay.

 

Emperyalizm, Milliyetçilik ve Kürt Sorunu-S. Cihan-Evrensel Yay.

 

Emperyalizm, Milliyetçilik ve Kürt Sorunu- S. Cihan Evrensel Yay.

 

Kürt Sorunu, Kökeni ve Gelişimi-Kemal Kirişçi,Gareth M. Winrow-Tarih vakfı Yurt Yay.

 

Kürt Sorunu-Altan Tan-Timaş Yay.

 

Kürt Sorununda Çözüm Önerileri-Hakan Tahmaz-Kalkedon Yay.

 

Avrupa Birliği ve Çokkültürcülük Yalanı-Sibel Özbudun,Temel Demirer-Ütopya Yay.

 

Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek(Kuramlar ve Uygulamalar)-Alain Dieckhoff,Christophe Jaffrelot-İletişim Yay.

 

21. Yüzyılda Milliyetçilik-Umut Özkırımlı-İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.

 

Milliyetçilik Kuramları-Umut Özkırımlı-Doğubatı Yay.

 

   (Türkiye’de Kesişen çatışan) Dinsel ve Etnik Kimlikler-Rasim Özgür Dönmez, PınarEnneli,    Nezahat Altuntaş-Say Yay.

 

Milliyetçilik Türkiye\' nin Çıkmazı- Erdoğan Aydın-Kırmızı Yay.

 

Osmanlı Gerçeği-Erdoğan Aydın-Kırmızı

 

Öteki Tarih-Erdoğan Aydın-Kırmızı

 

Tarih bilincinden Yaşam sevincine İnsanlığın Sözleri-Ender Helvacıoğlu-Bilim ve Gelecek Kit.

 

Bilim Adamlarından Savaşa Karşı Yazılar-Aydın Çubukçu-Derleme-Evrensel

 

Ekler:

 

 

Kadınlar Üzerine Kitaplar

 

 

Kadının Ruhsal Yapısı-Karen Horney-Payel Yay.

 

Kadının Evrimi1,2-Evelyn Reed-Payel Yay.

 

Kadın ‘’İkinci Cins’’1 Genç Kızlık Çağı-Simone de Beauvoir-Payel Yay

 

Kadın ‘’İkinci Cins’’ 2 Evlilik Çağı-Simone de Beauvoir-Payel Yay.

 

Cinselliğin Diyalektiği Kadın Özgürlüğü Davası-Shulamith Firestone-Payel Yay.

 

Kadının Yazısız Tarihi-Yıldız Cıbıroğlu-Payel Yay.

 

Felsefenin Öyküsü-Will Durant

 

Tanrı’nın Öyküsü-Tanrı mı İnsanı İnsan mı Tanrı’yı Yarattı-Robert Winston-Say

 

Köpeğinize Kuantum Fiziğini Nasıl Öğretirsiniz?-Chad Orzel-Aylak Kitap

 

Nilüfer Tekin


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy