ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Oct 20th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Devrimler


Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Devrimler

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde devrimler

Gazi Mustafa Kemal, kendi deyişiyle Türkiye'yi "muasır medeniyet seviyesine çıkarmak" amacıyla bir dizi köklü değişime imza attı.

Atatürk, Cumhurbaşkanlığı döneminde, sadece bürokratların değil tüm vatandaşların mülkiyet hakkını tanımış ve 1923-1938 döneminde Türkiye ekonomisi ortalama yıllık %7.5 oranında büyüyerek Türkiye'nin GSMH'si Dünya toplamının binde 3.62'sinden binde 6.52'sine yükselmiştir.[30] Atatürk'ün Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biri olmuştur.[31]

 

Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu ve ilk genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. Kurultayı'nda konuşurken (Mayıs 1935)

Siyasal alanda devrimler

 • Halifelik ve saltanatın birbirinden ayrılması,Osmanlı saltanatının kaldırılması ve Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının sona ermesi (1 Kasım 1922).
 • Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923).
 • Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılması (3 Mart 1924).
 • Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi (1928)
 • Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi (5 Şubat 1937)

 

Toplumsal alanda devrimler

 • Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
 • Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Kadınlara belediye seçimlerinde (1930) ve genel seçimlerde (1935) seçme ve seçilme hakkı tanınması
 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
 • Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması (26 Kasım 1934)
 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931)

 

Hukuk alanında devrimler

 • İslam vakıflarının devlet idaresine alınması (1924)
 • İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü (1926).
 • İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü (1927).

 

Eğitim ve kültür alanında devrimler

Atatürk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencilerle ders dinlerken (15 Aralık 1930)
 • Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması (3 Mart 1924)
 • Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesiyle her türlü yayın ve eğitimin yasaklanması (1 Kasım 1928)
 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1932)
 • Dil Devrimi ve Güneş Dil Teorisinin benimsenmesi (1932-1938)
 • Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması (31 Mayıs 1933)

Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy