Mozart / Requiem - Bitmemiş Bir Yas

Yazdır

Reklamlar

MozartMozart'ın Requiem gibi bitmemiş olan portresi

Wolfgang Amadeus Mozart’ın Requiem’i (K626), şöhretini sadece bestecinin en iyi işlerinden biri olmasına değil, Mozart’ın 1791 yılındaki ölümünden sonra birçok efsane, dedikodu ve akademik tartışma kaynağı olmasına borçlu. St. Thomas müzik okulunun başkanı olan Hiller, Requiem’i kendi elleriyle kopyaladıktan sonra “Opus summum, viri summi” demiş. Yani “Yazılan en iyi beste, ustaların en büyüğünden.” Buna rağmen, Requiem’in hikâyesi müzikal değerinden daha ilginçtir. Mozart’ın Requiem’i bitiremeden ölmesi birçok insanı bu işte bir gizem olduğuna inandırmıştır. Tarihsel bilgiler bize aslında hiçbir gizem olmadığını söylese de, ilk olarak tarihsel gerçekliklere, daha sonra da efsanelere değinmek tartışmaları anlamak açısından uygun olacaktır.

Requiem'in Hikayesi

Temmuz 1791’de adı tam olarak belli olmayan, ama büyük olasılıkla Johann Michael Puchberg olan bir aracı Mozart’tan genç Kont Franz Xavier Walsegg-Stupach için bir yas müziği bestelemesini istedi. Kont eşini 1791 Şubat’ında kaybetmişti ve Mozart’a yazdıracağı yas müziğini ölen eşi için kendisi yazmış gibi göstermek istiyordu. Bu iş için Mozart’a 400 florin kadar bir ücret önerdi. Bu teklif Mozart için ne kadar utanç verici olsa da, bu işi kabul etmek zorunda kaldı çünkü yakın arkadaşı olan Puchberg’e 400 florinden çok daha fazla borcu vardı. Büyük ihtimalle bu parçayı mümkün olduğu kadar çabuk ve özensiz bir şekilde yazmasını istemişlerdi Mozart’tan. Bir de zaten finansal sıkıntı içinde olduğu için, 400 florinin bir kısmını önceden almış olması onun bu eseri yazmaya başlamasını sağladı.

Mozart - RequiemMozart Requiem’i bitiremeden öldü. Ölüm hakkında bir parça yazarken ölmesi bir yalnızca bir tesadüf olarak görülmedi ve ölümünü takip eden yıllarda Requiem adeta bir efsane haline geldi. Mozart’ın eşi Constanze, Kont Walsegg’den hiç bahsetmedi, onun yerine Mozart’a imzasız bir mektup getiren bilinmeyen bir ulak olduğunu söyledi. Yani Constanze’ın söylediğine göre Mozart Requiem’i kimin için bestelediğini bilmiyordu. Bu da efsanelere dayanak sağlamış oldu.

Popüler kültürde de Requiem hakkındaki efsaneler kendini yenilemeye devam ediyor. Bir Miloš Forman filmi olan Amadeus (1984)’ta da Antonio Salieri bir çeşit “ölüm habercisi” olarak gösteriliyor.
Peki Requiem neden bitmedi?

Mozart’ın Requiem’i neden bitiremediğine dair iki sebep öne sürülüyor. Birincisi Requiem’i bestelerken aynı zamanda Magic Flute ve La clemenza di Tito’yu da besteliyordu. Bu yüzden Requiem’e çok fazla vakit ayırmamış olabilir. İkinci sebep ise, Mozart’a bu eseri çabucak, hiçbir deha göstergesi olmadan yazması istenmesiydi. Böyle bir sınırlamayla yazmayı zor bulmuş olmalı.

Requiem’in Tamamlanması

Aslına bakılırsa Requiem’in yalnızca ilk 5 dakikası, Introit’in tamamı Mozart tarafından yazılmıştı (ki tamamı 55 dakikadır). Ölümünden sonra, öğrencilerini ve asistanları toplayan Constanze’nin yardımıyla diğer kısımları Mozart’ın skeçlerini kaynak alarak tamamlandı. Hatta bazı bölümler tamamıyla öğrenciler tarafından yazıldı. Yani, Requiem’in %90’ı Mozart’a ait değildir. Constanze’nin öğrencileri toplayıp Requiem’i tamamlatmasının ve “bilinmeyen ulaklar” gibi hikayeler uydurmasının bu eser üzerinden kâr elde edebilmek için olduğu düşünülüyor. Nitekim Constanze Requiem’i defalarca yayınlatmış, telif hakkını satarak para kazanmıştır.

Mozart’ın 5 Aralık 1791’deki ölümünden sonra, Requiem ilk defa Viyana’dai Jahn’s Hall’da çalındı. Bu ilk performansta tüm salon dolmuştu ve Requiem dinleyen herkes tarafından çok beğenildi. Bu beğenilerin çoğunda ağızdan ağza dolanan hikâyelerin büyük payı vardı. İnsanlar Mozart’ın bu parçayı ölüm döşeğinde bestelediğinden söz ediyorlardı.

Beethoven Requiem’i pek de sevmedi, ve birçok müzisyen eserin çoğu yerini eleştirdi. Fakat yukarıda bahsettiğimiz Hiller gibi parçaya hayran kalan müzisyenler de az değildi tabii. Piero Meligrani de parçanın bir Mozart bestesi değil de kolektif bir çalışma olduğu için Köchel kataloğundan silinmesini önerdi.

Viyana’da ilk defa çalındığından beri Wolfgang Amadeus Mozart’ın son ve bitmemiş bestesi olan Requiem, hem müzik eleştirmenlerinin hem de müzikle profesyonel anlamda ilgisi olmayan insanların ilgisini çekti. Bazı eleştirmenler onun Mozart’a ait olarak bahsedilmemesi gerektiğine inansalar da, Mozart’ın bu son bestesinin anlatmaya değer bir hikâyesi olduğu kesin. Constanze’nin, sadece ekonomik amaçlarla da olsa, bu eseri tamamlatarak ve bastırarak müzik tarihine önemli bir katkı yaptığını söyleyebiliriz.

Requiem'i buradan dinleyebilir, buradan da izleyebilirsiniz.

Kaynaklar:
1. Büke, A. (2006). Mozart: Bir yaşamöyküsü. İstanbul: Dünya Kitapları.
2. Melograni, P., & Cochrane, L. G. (2007). Wolfgang Amadeus Mozart: A biography. Chicago: University of Chicago Press.
3. Pole, W. (1869). The Story of Mozart's Requiem in The Musical Times and Singing Class Circular, Vol. 14, No. 314 (Apr. 1, 1869), pp. 39-41. Musical Times Publications Ltd.

 

 

An incomplete Requiem: Mozart’s Requiem Wolfgang Amadeus Mozart’s Requiem (K626) owes its fame to not only being one of the best work of the composer but also being the source of various legends, gossips and academic discussion after Mozart died in 1791. The history of requiem is more interesting than its musical value. The fact that Mozart died before completing Requiem makes most people believe that there is something mysterious relating to this.. Although historical information tells us there is nothing mysterious relating to it, it would be appropriate to refer firstly the historical facts and then the myths to understand the discussions. The History of Requiem An intermediary whose name is not clear but probably Johann Michael Puchberg requested Mozart to compose a requiem music for young Count Franz Xavier Walsegg Stupach in July 1791. The count lost his wife in February 1791 and wanted to show the requiem music which he would had Mozart to compose, as a his own work. He offered a price for it. Although this offer was really embarrassing for Mozart, he had to accept it, because he owed to his one of close friends. They probably wanted Mozart to compose the music as soon and imprecisely as possible. Since Mozart is in financial difficulty and he was paid before he started composing it, Requiem started for Mozart. Mozart died before completing Requiem. Dying when he was composing a pieces regarding death was not considered coincidence and Requiem became a myth following years after Mozart died. Constanze, Mozart\'s wife, did not mention about Count Walsegg, instead told that it was an unknown carrier bringing Mozart an unsigned letter. That is to say, according to Constanze, Mozart did not know for whom he was composing the pieces. This creates a ground for the myth. The myths about Requiem are still moving on in popular culture. In Amadeus (1984) made by Milos Forman, Antonio Salieri was shown as a kind of “Messenger of Death” So, why didn’t Requiem finish? Two reasons for why Mozart could not finish Requiem are being mentioned. The first one is that he was also composing Magic Flute and La clemenza di Tito at the same time when he was composing Requiem. Therefore, he could not spare enough time for Requiem The other reason is that Mozart was asked to complete the pieces quickly without any indication of brilliance. He should have found it difficult to compose it with these restrictions. Completing Requiem In fact, only the first 5 minutes of the Requiem, which is complete of Introit, was composed by Mozart (the whole pieces last 55 minutes.) After he died, the other parts of the pieces were completed on the basis of sketches of Mozart with the help of Constanze who gathered his students and assistances together. Even, some parts were composed completely by the students. That is to say, 90% of Requiem was not composed by Mozart. It is thought that the reason behind that Constanze gathered the students, and made them complete the Requiem and fabricated histories like \"unknown carriers\", is to get profit on this pieces. Thus, Constanze made Requiem broadcast many times and earned money by selling copyright thereof. After Mozart died on 5th December 1701, Requiem was played for the first time in Jahn’s Hall in Vienne. The hall was full in this first performance and Requiem was liked very much by anyone who listened to it. The histories spreading mouth to mouth had a great role in these likings. People were saying that Mozart composed the pieces in his deathbed. Beethoven did not like Requiem and most musicians criticized most part of the pieces. However, as it is mentioned above, the number musicians who admired the pieces was not low, of course. Piero Meligrani offered to delete the pieces from Köchel catalogue because of the fact that it was not the work of Mozart but it is a collective work. From the time it was performed in Vienne, Requiem which is the last and incomplete work of Wolfgang Amadeus Mozart drew the attention of both music critics and the people who were not engaged in music professionally. It is certain that the last composition of Mozart has a history worth telling, although some critics believe that it should not be regarded as a pieces made by Mozart We can say that Constanze made a great contribution to musical history by completing and printing this pieces, even she did it only for financial purposes.