Uzunluk Ölçme

Yazdır

UZUNLUKLARI ÖLÇME

Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. ve kısaca m harfi ile gösterilir.

Günlük hayatta bazen metreden çok daha küçük ya da daha büyük uzunlukları ölçme ihtiyacı olur.Bu durumlarda metredene daha küçük ve daha büyük birimler kullanmak zorunda kalırız.Metreden küçük uzunlukları ölçmede metrenin askatlarını, metreden büyük uzunlukları ölçmede de metrenin katlarını kullanırız.

METRENİN ASKATLARI

Metrenin askatları; desimetre, santimetre ve milimetredir.

1. Desimetre:

Metrenin onda biri uzunluğundaki ölçme birimidir.Kısaca dm harfleri iel gösterilir.

2. Santimetre:

Metrenin yüzde biri uzunluğundaki uzunluk ölçüsü birimidir. Kısaca cm harfleri ile gösterilir.

3. Milimetre:

Metrenin binde biri uzunluğundaki uzunluk ölçüsü birimidir.Kısaca mm harfleri ile gösterilir.

METRENİN KATLARI

Metrenin katları; dekametre, hektometre ve kilometredir.

1. Dekametre:

Metrenin 10 katı uzunluğundaki uzunluk ölçüsü birimidir.Kısaca dam olarak gösterilir.

1 dam = 10 m

2. Hektometre:

Metrenin 100 katı uzunluğundaki uzunluk ölçme birimidir.Kısaca hm ile gösterilir.

1 hm = 100 m
1 hm = 10 dam

3. Kilometre:

Metrenin 1000 katı uzunluğundaki uzunluk ölçme birimidir.Kısaca km ile gösterilir.

1 km = 1000 m
1 km = 10 hm
1 km = 100 dam

Uzunluk ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür.

Click here to view the original image of 502x301px and 19KB.

Herhangi bir uzunluk ölçüsü birimini alt birimlere çevirmek için 10 veya 10′un kuvvetleri ile çarparız.

7 m = … dm
7×10= 70 dm

12 dm = … cm
12×10 =120 cm

28,67 cm = … mm
28,67×10 = 286,7 mm gibi

Herhangi bir uzunluk ölçüsü birimini üst birimlere çevirmek için 10 veya 10′un kuvvetlerine böleriz.

2500 m = …. dam
2500 : 10 = 250 dam

1680 dam = …. km
1680 : 100 = 16,80 km

550 m = …. hm
550 : 100 = 5,5 hm gibi

ÖRNEK:

8 km 6 hm 4 dam 2 m = …………… m

8 km = 8x 1000 = 8000 m
6 hm = 6 x 100 = 600 m
4 dam = 4 x 10 = 40 m
2 m = 2 x 1 = 2 m

8000 + 600 + 40 + 2 = 8642 m olur.

Verilen bir ölçüdeki rakamların hangi ölçü birimini gösterdiğini bulmak için; verilen birimin cinsine bakarız.O birim, eğer sayı tam sayı ise en sondaki basamağı gösterir.Sonraki basamakları ölçü merdivenindeki sıraya göre yerleştiririz.

Eğer sayı ondalık sayı ise; tam sayı kısmındaki sağdaki en son basamak verilen birimi gösterir.Diğer basamakları merdivendeki sıraya göre yerleştiririz.

3621 metrede hm yi gösteren basamağı bulalım.