ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, May 27th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Osmanlı İmparatorluğu Kutsal İttifak ve Savaşlar


Kutsal İttifak ve Savaşlar

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Kutsal İttifak ve Savaşlar (1683-1699):


Kutsal ittifak Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar yaklaşık 16 yıl sürdü. (Bu arada IV.Mehmet yeniçerilerin isyanıyla tahttan indirildi. Yerine sırasıyla II. Süleyman, II.Ahmet ve II.Mustafa padişah oldular.) Viyana bozgunu Papa’nın da gayretleriyle Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Birliği’nin kurulmasına neden oldu. Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya ve Malta bu birliğe katıldılar. Venedikliler Mora’ya ve Dalmaçya kıyılarına, Rusya Azak çevresine, Lehistan Podolya ve Boğdan’a Avusturya ise Macaristan ve Erdel bölgelerine saldırdı. 16 yıl süren savaşlarda Osmanlı orduları hemen her yerde yenildi. Padişah II. Mustafa (1695-1703) bizzat sefere çıktıysa da başarılı olamadı, İngiltere ve Felemenk elçilerinin aracılığıyla Belgrat civarındaki Karlofça kasabasında Avusturya, Venedik ve Lehistan delegeleri ile Karlofça Antlaşması yapıldı (1669).


1. Temeşvar ve Banat hariç bütün Macaristan ve Erdel Beyliği Avusturya’ya bırakıldı.
2.Podolya ve Ukrayna Lehistan’a bırakıldı.
3.Karlofça Antlaşması 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın garantisi altında bulunacaktı.
4.Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verildi.

 


Ruslarla da Karlofça Antlaşması’nı tamamlayan İstanbul Antlaşması imzalandı (1700).
1. Azak kalesi ve çevresi Rusya’ya bırakılacaktı.
2.Ruslar savaş sırasında işgal ettikleri yerleri geri vereceklerdi.
3.Rusya İstanbul’da bir elçi bulundurabilecekti.
4.Ruslar Kudüs’ü serbestçe ziyaret edebileceklerdi.


Önemi :
1. Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile Osmanlı Devleti ilk defa toprak kaybına uğradı.
2. Avrupa, Osmanlı baskısından kurtularak karşı saldırılara geçme imkânı buldu. Osmanlı Devleti’nin Duraklama devri sona erdi. Gerileme devri başladı.
3. Osmanlı Devleti’nin askeri gücünün yetersizliği tamamen anlaşıldı.
4. Rusya, Azak çevresini elde ederek Karadeniz’e çıkma imkânına kavuştu.
5. Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alabilmek amacıyla Avusturya, Venedik ve Rusya ila savaşlar yaptı.
6. Macaristan’ın kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa egemenliği sona erdi.
7. Kutsal ittifakla yapılan savaşlar sırasında sefere çıkan II. Mustafa ordusunun başında sefere çıkan son Osmanlı Padişahıdır.
8. Karlofça Antlaşması, Osmanlı topraklarını paylaşmayı hedef alan ilk devletlerarası antlaşmadır.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy