ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jul 27th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji Psikoloji Nedir - Nasıl Tanımlanır


Psikoloji Nedir - Nasıl Tanımlanır

e-Posta Yazdır

Reklamlar

PSİKOLOJİ NASIL TANIMLANIR

Psikolojinin konusu oldukça geniştir. Psikoloji yaşamımızın hemen hemen her yönüyle ilişkilidir. Bugün psikoloji bilimi gerek kendimizde, gerekse başkalarında gözlediğimiz bazıdavranışları anlamada yardımcı olur. Bireyin içinde yaşadığı toplum karmaşıklaştıkça, sorun çözmede psikoloji giderek daha önem kazanmıştır. Bu nedenle psikologlar birbirinden farklı sorunlarla ilgilenmektedirler.
Peki bu sorunlar nelerdir? Şimdi aşağıdaki sorunları dikkatlice inceleyelim.

■ Ergenlik döneminde anne-babanın çocuğa karşı takındığı olumsuz tutumlar nelerdir?
■ Parçalanmış ailenin çocuk üzerine etkileri nelerdir?
■ Ruh hastalıkları nasıl önlenir?
■ Çevre ve toplum bireyi nasıl etkilemektedir?
■ Televizyon programlarında yer alan şiddetin çocuk üzerine etkisi nedir?
■ İlaçların birey davranışlarına etkisi nedir?
Nasıl öğrenir ve unuturuz?
Bu sorunların yanıtlarıhem psikolojinin konusunu hem de amacınıortaya koyuyor değil mi? Bu sorulara yanıt vererek bireyin davranışlarını daha iyi betimler, açıklar ve yorumlayabiliriz.
Bu sorularıyanıtlayabilmemiz için önce psikoloji bilimini tanımlamamız gerekir. Psikoloji biliminin uzun bir geçmişi vardır. Çağdaşbir bilim olarak ortaya çıktığından bu yana psikoloji, değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Şimdi bu tanımları gözden geçirelim.

Psikoloji nedir?

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
Psikoloji, canlı varlıkların duyuş, düşünüş ve davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
Psikoloji, insan davranışını anlamak ama cıyla, insana özgü zihinsel süreçlerin ve bellek yapılarının bilimsel analizidir.
Gördüğünüz gibi, bu tanımlarda geçen ortak bir kavram var: Davranış. Şimdi davranış kavramını gözden geçirelim.

Davranış nedir?

Davranış, bireyin yapabileceği veya deneyebileceği herşeydir. Demek ki davranış bir organizmada yer alan ve organizma tarafından yapılan her türlü eylemdir.
Buna örnek verecek olursak, konuşmak, yürümek, televizyon seyretmek, yemek, okumak, dans etmek gibi organizma tarafından yapılan her türlü eylem de davranış olarak kabul edilmektedir. Organizmanın yürümek, yemek gibi başkaları tarafından görülebilir davranışları olduğu kadar; düşünme, hissetme, sevilme, üzülme, hatırlama, unutma, öğrenme, rüya gibi tümüyle bireyin içinden geçen ve başkaları tarafından doğrudan görülemeyecek olan iç yaşantıları vardır. Bunların tümü davranıştır.

Kaç tür davranış vardır?

Davranışları üç grupta toplayabiliriz.
Bunlardan ilki doğrudan gözlenebilen davranışlardır. Jestler, mimikler, konuşma buna örnek gösterilebilir. Bu davranışlar gözlenebilir ve sayısal olarak ifade edilebilirler.
İkincisi dolaylı olarak gözlenebilen davranışlardır. Bu gruptaki davranışlar doğrudan gözlenemez ancak sadece tahmin edilir, hissedilir. Örneğin, sevilme, anlama, unutma gibi davranışlar.
Üçüncüsü de sinir sistemi nedeniyle meydana gelen davranışlardır. Bunlar kaslar aracılığıyla duyu  organlarında meydana gelir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy