ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Oct 28th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji Psikolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi


Psikolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİM DALLARI ARASINDAKİ YERİ VE ETKİLEŞİMİ

Psikoloji, uzun zaman felsefe içinde yer almıştır. Bu nedenle filozoflar ruhsal durumların açıklanmasında öncülük etmişlerdir. Bugün de psikoloji felsefe arasında bazı ilişkiler vardır, ancak psikoloji her ne kadar bağımsız bir bilim ise de, başka bilim dallarıile etkileşim içindedir. Sosyoloji, matematik ve biyolojjik bilimlerinin psikolojiye etkilerini kısaca inceleyelim.

Sosyolojinin, psikolojiye etkileri nelerdir?

Bireyin gelişimi ve davranışları üzerinde, kültürün, gelenek ve göreneklerin de etkisi olur. Bu nedenle psikoloji, toplumların genel niteliklerini, işlevlerini, gelişimini inceleyen sosyoloji biliminden yararlanır. Birey ile toplumun ilişkisini düşünelim. Bu durumda birey belirli bir sosyal ortamda yaşar, kişiler de bulundukları ortama kendi özel kişiliklerini yansıtırlar. Oysa bu iki bilim dalıbu etkileşime cevap veremez. Bu nedenle sosyal psikoloji bu tür sorunlara çözüm getirir. Dünyanın değişik toplumlarının kültürlerini, sanatlarını, gelenek ve göreneklerini inceleyen antropoloji alanındaki yeni buluşlar da insan psikolojisine ışık tutar.

Matematik ve istatistiğin katkıları nelerdir?

Psikoloji bilimi, insan davranışlarınıinceler. Bu arada zekâ, kişilik ve özel yetenek testleri ile gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçlarının değerlendirilmesinde matematik ve istatistikten yararlanılır.

Biyolojik bilimlerin psikolojiye katkıları var mıdır?

Psikoloji bilimi, davranışların biyolojik temellerinin anlaşılması amacıyla biyolojik bilimler ile yakından ilgilidir. Özellikle zooloji, farmokoloji ile psikolojinin yakın ilişkileri vardır. Bu disiplinler birbirleri ile etkileşim halindedirler. Psikolojinin bazı alt dalları konu ve yöntem açısından biyolojik bilimlere yakındır. Bunlar arasında fizolojik psikoloji, karşılaştırmalı psikoloji ve deneysel psikoloji sayılabilir.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy