ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jun 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji Bilişsel Yaklaşım


Bilişsel Yaklaşım

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Psikolojide Temel Yaklaşımlar

Bilişsel Yaklaşım
Bilişsel psikologlar, zihnin aldığıbilgiyi etkin bir biçimde işlediğini ve onu yeni biçimlere ve sınıflamaya dönüştürdüğünü savunurlar. Biliş,bireyin bilgi edinmesini, sorunları çözmesini ve geleceğe yönelik plânlar yapmasını sağlayan algı, bellek ve bilgi işleme gibi zihinsel süreçleri göstermek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bilişsel psikoloji,bilişin bilimsel olarak incelenmesidir. Bu yaklaşımın amacı, zihinsel süreçlerin nasıl örgütlendiğini ve çalıştığını açıklayan deneyler yapmak ve kuramlar geliştirmektir.
Bilişsel psikoloji yaklaşımıkısmen davranışçılara bir tepki olarak geliştirilmiştir. Birey davranışlarını yanlızca uyaran girdisi ve davranım çıktısı bağlamında açıklamak, davranışın yalın biçimlerinin incelenmesi için uygun olabilir, ancak bu yaklaşım, bireye özgü işlevlerle ilgili ilginç birçok alanıgözardıetmektedir. İnsanlar düşünür, plân yapar, hatırladıklarıbilgiyi temel alarak karar verir ve dikkat gerektiren uyaranlar arasında seçici bir ayrım yaparlar. Davranışçılar insanların bu yönünü ihmal etmiştir.
Bilişsel psikolojinin ilk savunucularından İngiliz psikolog Kenneth Craik, beynin bir bilgisayar gibi dış olayları örnek alma ve onlara paralel yapılar kurma yeteneği olduğunu vurgulamıştır. Psikolog Craik'e göre eğer, organizma kafasının içinde dış gerçekliğin ve onun olası tüm eylemlerinin "küçük ölçekli bir modelini" taşıyorsa, birçok seçenek deneyip en iyisini seçebilir, gelecekteki durumlara olayların bilgisini kullanabilir ve karşılaştığı acil durumlara çok daha kapsamlı, güvenli ve uzmanca bir yaklaşımla tepki gösterebilir. "Zihinsel gerçeklik modeli" psikolojide bilişsel yaklaşımın merkezini oluşturmaktadır. Bu alanda, Gregory, Newell and Simon, Chomsky, Piaget ve Kohlberg'de çalışmalar yapmıştır.

Bilişsel kuramın olumlu yönleri:

Davranışçıların gözardı ettiği zihinsel süreçler üzerinde durmuş ve bu süreçleri araştır ma konusu yapmıştır.
■ Bireysel kontrol üzerinde durmuştur.
Daha fazla araştırma yapma amaçlamıştır.

Bilişsel kuramın olumsuz yönleri:

Bilişsel kuram davranış üzerine etkisi olan duygusallığı ve çevresel faktörü tamamen gözardı etmiştir.
■ Deneyler genellikle laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir ve doğal değildir.

Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy