Psikoanalitik Yaklaşım Nedir

Yazdır

Reklamlar

Psikolojide Temel Yaklaşımlar

Psikoanalitik Yaklaşım

Psikolojinin gelişmesinde önemli yeri olan bir kişi de Sigmund Frud (1856-1939) dur. Freud, birey davranışlarını psikoanalitik açıdan ele almıştır.
Freud bilinçdışı süreçler üzerinde durmuştur. Bilinçdışı süreçler, insanın farkında olmadığı, ancak yine davranışı etkileyen düşünce, korku ve arzulardır. Freud'a göre çocukluk sırasında anne baba ve toplum tarafından yasaklanan davranışlar, doğuştan gelen içgüdülerden kaynaklanmamaktadır. Freud'a göre bilinçdışı davranışlar, rüyalarda, dil sürçmelerinde, tutumlarda ve bunun yanı sıra sanatsal ya da edebi etkinlik gibi toplumsal olarak onaylanan davranış biçimleriyle ifade edilmektedir.
Freud, ruh hastalarıile uğraşırken yaptığıçalışmalara ve bilgilerine dayanarak bir tedavi yöntemi ve kişilik kuramı geliştirmiştir. Freud'un geliştirdiği "psikoanaliz" hem tedavi yöntemi olarak hem de kuram olarak kullanılmaktadır. Freud, bilinçdışı sürecin serbest çağrışım tekniği ile ortaya çıkacağını öne sürmüştür. Bu tekniğe göre hasta, aklına ne gelirse özgürce düşünür ve söyler. Böylece hastanın sorunlarının kaynağını çözümlemede, yorumlamada ve anlamada onun serbest çağrışımları kullanılır.
Freud'un diğer bir ilgi alanı da rüyalardır. Freud rüyaların ilkel bilinçdışı dürtüleri ifade ettiğini vurgulamışve bu dürtülerin neler olduğunu öğrenebilmek için de rüya analizi üzerinde durmuştur. Buna serbest çağrışım tenkiği denmektedir ve halen psikoanalistler tarafından günümüzde kullanılmaktadır. Bu alanda Freud dışında Bowlby, Erikson, Jung da çalışmalar yapmıştır.

Bu kurama yapılan eleştiriler:

İnsan davranışlarını belirli bir yapı içerisinde açıklamıştır. Bu tüm davranışlar için geçerli değildir.
■ Bilinçdışı görüşünü herkes benimsememektedir.
■ Temel içgüdü ve dürtülerin etkisinin üzerinde fazla durulmuştur.