ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Sep 27th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji İnsancıl Yaklaşım


İnsancıl Yaklaşım

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Psikolojide Temel Yaklaşımlar

İnsancıl Yaklaşım

Rogers ve çalışma arkadaşları, insanlığın gelişiminde psikolojik buluşlardan yararlanılabileceği inancını taşırlar. Gelişimin, insan davranışlarını kontrol altına alarak değil de, bireyi özgürlüğe, yaratıcılığa doğru sevkederek yapılacağını savunurlar.
İnsancıl yaklaşım, bilimin amaç değil, bir araç olabileceğini vurgulamıştır.
Bu yaklaşım, bireyin kişisel dünya görüşü ve olayları yorumlamasıyla ilgilidir. Bir bireyin başlıca güdüsel gücü, gelişmeye ve kendini gerçekleştirmeye yönelik eğilimidir. Bireyin potansiyelinin geliştirilmesine verdiği önem nedeniyle insancıl yaklaşım, etkileşim gruplarıyla, değişik türde "bilinç alanını genişletme" yöntemleriyle ve mistik deneyimlerle yakından bağlantılıdır. Bu alanda Rogers dışında Kelley, Maslow da çalışmalar yapmıştır.

 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy