Algısal Değişmezlik

Yazdır

Reklamlar

ALGISAL DEĞİŞMEZLİKLER

{mosimage}

Tanıdık bir nesneyi ışık koşulları,

nesnenin konumu ya da bize

uzaklığı ne olursa olsun kalıcı

ve değişmez algılarız.

Bildiğimiz bir nesnenin, ışık koşulları

nasıl olursa olsun değişmez

bir tona sahipmiş gibi görünmesine

parlaklık değişmezliği

denir. Bu nesnenin renginin aynıymış gibi görünmesine renk değişmezliği denir.

Görüş ısı ne kadar olursa olsun nesnenin biçimini değişmeden algılamaya şekil değişmezliği

denir. Şekil 4.7. deki açık kapıya çizgi halinde olmasına rağmen tam bir kapı gibi algılarız.

Bir nesneyi uzaklığına bakılmazsızın aynı büyüklükte görmemize de büyüklük değişmezliği

denir Bir bozuk paraya hangi uzaklıktan bakarsak bakalım aynı büyüklükte algılarız.