ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Oct 24th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji Halüsinasyon Nedir


Halüsinasyon Nedir

e-Posta Yazdır

Reklamlar

HALÜSİNASYON

Algı yanılmaları yalnız fiziksel nesne ve olayları kapsamaz, sosyal durumları, insan davranışlarınıda içerir. Bir insan düzenli ve tutarlı algı yanılmaları gösteriyorsa, bu tür algılamaya halüsinasyon denir Gaipten ses duyduğunu, devamlı takip edildiğini, burnuna koku geldiğini iddia edenler vardır. Bunlar uyarıcısız halüsinasyonlara birer örnektir. 

Halüsinasyonlar, hayal ürünüdürler. Çünkü algıyı meydana getirecek hiçbir uyarıcı yoktur.

İllizyonda var olan bir nesne farklı algılanır. Halüsinasyonda kişi olmayan bir şeyi algılar. Genellikle,illüzyon belirli bir fiziksel nesne ya da olayı, halüsinasyon bir sosyal olayı ya da etkileşimi içerir.Sürekli halüsinasyonlar, ateşli hastalıklarda, kötü bir olayla karşılaşmış olan kimselerde, ya da akıl hastalarında görülür.

 

ÖZET

Algılama, duyu organlarını uyaran nesnelerin, niteliklerin veya olayların farkında olunmasıdır. Algılama, ortamlardan, duygusal deneyimlerden, kişisel duygu, tutum, amaç ve dürtüler tarafından etkilenir. Algılama biçimleri, görme, işitme, dokunma, tat ve koku, uzay ve zaman algısışeklinde sıralanır.

Yirminci yüzyAlgısal organizasyon ilkeleri arasında şekil-zemin ilişkisi ve algısal gruplandırma bulunur. Algı

ılın başında Almanya'da gelişen bir psikoloji okulu olan Gestalt psikolojisinin savunucuları, algıların organizasyonunun algının gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulamışlardır. sal değişmezlikler duyularımız aracılığıyla gelen uyarıcıları örgütler ve yorumlamamıza yardım eder. Algılamada çeşitli çevresel özelliklerden ipucu olarak yararlanabiliriz. İpuçlarını değerlendirirkenbazen tek göz yeterli olurken, bazen de iki gözün kullanılması gerekir. Dış duyuların ortaya çıkardığı algılama hatalarımızın bazıları o kadar sıktır ki, bunlara algı yanılması denir. Yanılmayı etkileyen fiziki faktörler vardır. Panzo illüzyonu, Muller-Lyer yanılsaması, yön alan ve bükülme yanılması algı yanılmalarına örnek olabilir. Algı yanılmaları yalnız fiziksel nesne ve olayları kapsamaz, sosyal durumları ve insan davranışlarını da içerir.

 

DEĞERLENDİRME SORULARI

 Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Cevaplayamadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar ıcının süzgeçten geçmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Yaşantı yoluyla edinilen davranış

D) Duyu organlarını uyaran nesnelerin, niteliklerin veya olayların farkında olunması

E) Yeni uyarıcıların kalıba sokulması

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, algılamayı etkileyen etmenlerden değildir?

B) Ortam veya zemin

C) Daha önceki duygusal deneyimler

D) Toplumsal amaç ve dürtüler

E) Ki

şisel duygular3. "Bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından farklıdır" ilkesini kimler savunmuştur?

A) Freud

B) Gestalt

C) Kant

D) Jung

E) Watson

4. Birbirine yakın olan uyaranları, aynı nesnenin parçalarıymış gibi bir örüntü içinde ve aynı

 

nesnenin parçaları olarak gruplanmasına ne denir?A) Yakınlık

B) Tamamlama

C) Süreklilik

D) Benzerlik

E) De

ğişmezlik5. Aşağıdakilerden hangisi, algıya etki eden dış etmenlerden değildir?

A) Benzerlik

B) Yak

ınlık

C) Süreklilik

D) Tamamlama

E) Ay

ırma

6. Önce görme, sonra dokunma ve en sonunda işitme duyumlarında oluşan algı biçimia

 

şağıdakilerden hangisidir?

A) Uzay

B) Zaman

C) Tat ve Koku

D)

İşitme

E) Dokunma

7. A

şağıdakilerden hangisi, illüzyon kavramını ıklar?

A) Varolan bir olayı algılamaB) Durumlar

 

ı yanlış olarak yorumlama

C) Bazı uyaranlara tepkiD) Nesneleri farkl

 

ı görme

E) Gözlem sonucu edinilen bilgiler

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Atkinson, R. Atkinson, R.S. Hilgard.

Introduction to Psychology, 9 th ed. Harcourt, Brace

Javanovıch Pub. Sandiego, 1985.Baymur, Feriha.

Genel Psikoloji. İnkılap ve Aka yay. İstanbul,1978

Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992.Feldman, S. Robert.

Understanding Psychology. 4 th Ed. Mc Graw-Hill İnc. New York. 1996.

Özkalp. Enver. Psikoloiye Giriş. Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları

Vakfı, No: 73. Eskişehir, 1989.

 

A) Uyaranın duygusal yapısı

okuyunuz.

1. Aşağıdakilerden hangisi "algılama" kavramını ıklamaktadır?A) Uyar

 

B) Çevrenin uyarılması


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy