ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, May 31st

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji İd (o) Nedir


İd (o) Nedir

e-Posta Yazdır

Reklamlar

İd(o): Kişiliğin çekirdeğini oluşturur. Bireyin en kaba, en ilkel, kalıtımsal dürtü ve arzularınıiçerir. Bu ilkel kalıtımsal dürtülerden ikisi cinsiyet ve saldırganlıktır. İd, davranışlarımızınaltında yatan psikolojik enerjinin kaynağıdır. İd, zevk ilkesine göre işler ve hiç geciktirilmeden bütün isteklerinin yerine getirilmesini bekler.İd, bekletilmeyi sevmez, bir dakika bile bekleyemez.İd, sonucu ne olursa olsun arzusunun hemen yerine getirilmesini ister. Sizin istediğinizi yapmayan kişiye karşı saldırganlık duygularını davet eder.

Yaşamın ilk günlerinde çocuğun kişilik yapısı, boşalım arayan içgüdüsel dürtülerle yüklü id’den oluşur. Bu dönemde çocuk, bu dürtüleri erteleme, denetleme ya da düzenleme olanağınasahip değildir ve çevresiyle baş edebilme konusunda kendisinin bakımını üstlenen kişilerin egolarına tümden bağımlıdır. İd nesnel gerçeklerden bağımsız, öznel bir yaşantı dünyasıdır.Fazla enerji birikimine katlanamaz ve bu organizmada gerilim yaratır. Bu gerilimden

Imagekurtulabilmek için id, enerji birikimini bir an

önce boşaltmak ister, buna id’in haz ilkesi

denir. Bu ilke ile hareket ederken id, acıdan

kaçınma ve haz duyabilme amacıyla ikisüreçten yararlanır:

 Refleks eylemler ve

birincil süreçler.

Refleks eylemler, hapşırma ve göz kırpma

örneklerinde olduğu gibi doğuştan var olanotomatik tepkilerdir. Bu tepkiler insan

ıngerilimini derhal giderirler. Birincil süreç ise, bir psikolojik tepki biçimidir. Gerilimi

boşaltmak için, önce bunu ortadan kaldıracakobjenin ya da ki

şinin bir imgesini oluşturur. Normal insanda birincil sürecin en iyi örneği,çoğu kez isteklerin ve ihtiyaçların anlatım

bulduğu rüyalardır.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy