ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Sep 22nd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji Dilin Öğrenilmesi


Dilin Öğrenilmesi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

DİL NEDİR?

En yalın tanımı ile dil, bireyler arasındaki anlaşma aracıdır. Dil, bireylerin doğayla, çevreleriyle ve öteki bireylerle kurdukları ilişkilerden ve bu ilişkiler çerçevesindeki çeşitli gereksinimlerinden doğmuştur. Bu ilişki, yalnız insanlarda değil, hayvanların birarada yaşamalarının temelinde ve iletişim biçiminde de vardır. Örneğin, kuşların çıkardığı sesleri iletişim amacıyla kullandığını görürüz. Bu ilişkiyi anlatan iletişim süreçlerinde dil, hem toplumsal, hem de kültüreldir. Yaşantılar dil aracılığı ile toplumsallaşır ve yeni kuşaklara aktarılır ve bireyler tarafından öğrenilir.

 

Dilin Öğrenilmesi

Dil kaç aşamada öğrenilir?

Çocuk, dil öğrenirken değişik aşamalardan geçer. Bu aşamaları dört başlık altında toplayabiliriz. Birinci aşama cıvıldama aşamasıdır. Doğumdan sonraki ilk üç-dört ay içinde bebekler, bazı sesler çıkarır. Altıncı ayında çocuk kendiliğinden cıvıldama sesleri çıkarır. Kısa bir süre sonra çocuk, çevresinde bulunan insan seslerini taklit etmeye başlar. Henüz bu aşamada seslerin herhangi bir yapısı ve anlamı yoktur. Çocuk, bu sesleri çıkartmaktan büyük bir zevk alır ve tekrar tekrar bu sesleri çıkartır. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm bebekler, bu aşamada aynı sesleri çıkartırlar. İkinci aşama; tek sözcük aşamasıdır. Bir yaşındaki bebekler gerçek sözcükleri öğrenmeye ve söylemeye başlarlar. Bu sözcükler toplumsal dilin başlangıcını gösterir.

Sözcük sayısı, iki ile beş yaşlarında giderek artar ve sözcük haznesi gelişir. Üçüncü aşama ise; sözcüklerden oluşan cümleler aşamasıdır. 18 ay civarındaki çocuklar iki sözcüklü kısa  cümleler kurmaya başlar. Bu cümleleri sık sık tekrarlar. 24 ile 25. aylarda cümle sayısı birden artmaya başlar. Dördüncü aşama da, telegrafik söz aşamasıdır. Bu aşamada, iki-üç sözcüklü cümleler telegrafik söz adı verilen bir yapı gösterirler. Telegrafik cümlede genellikle isim ve fiil yer alır. Örneğin, “Anne seninle sinemaya gidelim” düşüncesini “Anne sinema git” cümlesi ile ifade eder. Beşinci ve son aşama uzun cümleler aşamasıdır. İki ve üç yaş arasında, çocuklar daha uzun cümleler kurmaya başlarlar. Cümlelerde kullandıkları hece sayısı artar.

Şunu unutmamamız gerekir ki, her aşamada bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu farklılıklara rağmen, genellikle çocukların dil öğrenimi, değişik diller konuşan, farklı toplum ve ülkelerde aynı yapıyı gösterir. Başta basit kurallar, daha sonra karmaşık kurallar öğrenilir.

 

 

 Dilin Öğrenilmesiyle İlgili Kuramlar

Çocukların dili nasıl öğrendiği konusunda klasik koşullanma kuramları ve modern psikolinguistik kuramlar birbirinden farklı görüşler ortaya çıkarmışlardır. Klasik koşullama kuramına göre, konu şöyle açıklanabilir. Çocuk değişik sesler çıkardığında, ona bakan kişi (anne, bakıcı, anneanne vb.) onu kucaklayarak ya da gülümseyerek ödüllendirir. Çocuk tekrar bu sesleri çıkarır, böylece çocuğun kendiliğinden çıkardığı bir ses, belirli bir bireyle koşullanma durumuna dönüşür. Edimsel koşullanma kuramının öncülerinden Skinner’e göre, çocuk diğer davranışlarını nasıl öğreniyorsa, dili de aynı öğrenme süreçleri içinde öğrenir. Tek farkı, çocuğun çevresini el kol hareketleriyle değil, söz ifadeleriyle etkilemesidir. Modern psikolinguistik kuramını, dilbilimci Chomsky’nin etkisi altında kalan psikologlar geliştirmişlerdir.Bu kurama göre, bireyler doğuştan dil öğrenme yeteneğine sahiptir. İnsanlar dili konuşmak üzere doğumdan önce programlanmıştır.

Bu genetik programı, çevre harekete geçirir. Bebek hangi koşullarda olursa olsun, çevrede konuşan olduğu sürece konuşmayı öğrenmeyi sürdürür. Bebek dili öğrenirken yalnızca bir dizi sözcükleri değil, bu sözcükleri bir dizi haline getirmesine olanak veren gramer kurallarını da öğrenir. Bu kuram, bireyin biyolojik yapısına birinci derecede önem verir. Bireyin “biyolojik dil programı” ile doğduğunu vurgular. Çevre koşulları ise çocuğun hangi dili, hangi sözcükleri kullanacağını belirler.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy