Dilin Öğrenilmesiyle İlgili Kuramlar

Yazdır

Reklamlar

Dilin Öğrenilmesiyle İlgili Kuramlar

Çocukların dili nasıl öğrendiği konusunda klasik koşullanma kuramları ve modern psikolinguistik kuramlar birbirinden farklı görüşler ortaya çıkarmışlardır. Klasik koşullama kuramına göre, konu şöyle açıklanabilir. Çocuk değişik sesler çıkardığında, ona bakan kişi (anne, bakıcı, anneanne vb.) onu kucaklayarak ya da gülümseyerek ödüllendirir. Çocuk tekrar bu sesleri çıkarır, böylece çocuğun kendiliğinden çıkardığı bir ses, belirli bir bireyle koşullanma durumuna dönüşür.

Edimsel koşullanma kuramının öncülerinden Skinner’e göre, çocuk diğer davranışlarını nasıl öğreniyorsa, dili de aynı öğrenme süreçleri içinde öğrenir. Tek farkı, çocuğun çevresini el kol hareketleriyle değil, söz ifadeleriyle etkilemesidir. Modern psikolinguistik kuramını, dilbilimci Chomsky’nin etkisi altında kalan psikologlar geliştirmişlerdir.Bu kurama göre, bireyler doğuştan dil öğrenme yeteneğine sahiptir. İnsanlar dili konuşmak üzere doğumdan önce programlanmıştır.