ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Oct 19th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji Gruplar Bireyi Nasıl Etkiler


Gruplar Bireyi Nasıl Etkiler

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Gruplar bireyi nasıl etkiler?

Şimdiye kadar, bireyi odak noktası olarak ele aldık. Şimdi de bireyin grupla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Çünkü bireyler tek başına yaşayamaz, çalışamaz, öğrenemezler. Hepimiz,  aşamımız üzerinde önemli etkilere sahip olan grupların üyesiyiz. Bir toplumda birçok kişi, birden fazla aile, arkadaş çevresi, klüp, örgüt, siyasal parti, ekonomik, dinsel ve mesleki gruba üyedir. Grupların bireyi nasıl etkilediğini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

 

1. Sosyal Etki Kuramı

Bu konuda en çok tartışılan konu Sosyal Etki Kuramıdır. Sosyal Etki Kuramı Laten'e aittir. Laten'e göre, bu kuram, grup ve kişi arasındaki ilişkileri açıklar. Sosyal etkileşimi açıklamak için de üç temel ilke geliştirir. Bir çok sosyal faktör bireyi etkilediğinde, bu etkiler aşağıdaki özelliklere göre açıklanabilir.

1.1. Sosyal Faktörün Kuvveti

Yüksek mevkilerde bulunan çok sayıda kimse, tek bir kimseye kıyasla daha etkili olur. Bu kimseler, başka kuruluşlardan değil, sizin çalıştığınız kuruluştan iseler, etkileri daha da artar.

1.2. Sosyal Faktörün Kişinin Yaşamında Zaman ve Mekan Bakımından Yakın Olması

Bireyi etkileyen her bir kimsenin kendine özgü kişisel etkisi, o anda kaç kişinin bireyi etkilemekte olduğuna bağlıdır. Sayı arttıkça, her bireyin kişisel etkisi azalır.

 

1.3. Sosyal Faktörün Etkilediği Kişi Sayısı

Aynı sosyal etkiye maruz kalan kişilerin sayısı arttıkça, her bir birey üzerine düşen sosyal etkide azalma görülür.

 

2. Uyma Davranışı

Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. Bunlar itaat, özdeşleşme ve benimsemedir. İtaat başkaları tarafından kabul edilmek; özdeşleşme, değer verilen kişi ya da gruba benzeme; benimseme de, gerçeği anlamak biçiminde bireye yarar sağlar. İtaat ve özdeşleşmede normatif, benimsemede bilgisel sosyal etki sözkonusudur. Uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki içerebilir. Bunun yanında ortamsal etkenlerin de gruba uyma davranışını etkilediği vurgulanmıştır.

 

3. Grup İçinde Liderlik

Bireyler liderlik özellikleriyle doğmazlar. Grup içinde bulunan kişilerin özellikleri, bilgi, becerileri, iletişim davranışları kimin lider olacağını belirler. Grup ve gerçekleştirmek istenen amaç değiştikçe, bireylerin lider olabilme olasılıkları da değişir. Grup içindeki liderlik gruba ve işe bağlı olarak bir çok etmenin etkileşimi sonucu oluşur. Bunun yanında kişisel liderlik modeli vardır. Çeşitli özellikler bireyi lider yapar. Ortamın özellikleri söz konusu değildir. Liderlik özelliklerine sahip bir kimse, nasıl bir gruba girerse girsin, liderdir.

Kişisel liderlik modeline tam ters düşen ortamsal liderlik modeli de vardır. Bu görüşe göre lideri ortam yaratır. Lider ortamın özellik ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Liderin kişisel özelliklerine önem veren bir etkileşim modeli Fiedler'in modelidir. Bu modelde kişiler arası ilişkilere önem veren lider, ilişkileri kuvvetlendirir ve grup üyelerinin birbirlerine tutkunluğunu arttırarak, işlerin daha iyi yürümesini sağlar. Bu ilerlemenin sonucu olarak, lider daha saygınlık kazanır ve etkinliğini arttırır.


Cevaplar (1)Add Comment
caner

...


yazar caner, Nisan 06, 2011
Gruplar bireyi şekillendirir, denetler, standartlaştırır bireyi gruplarlar, kısıtlı seçenekler üzerinde seçim yapmaya zorlarlar bizi , özgürlüğü, bütünleşmeyi vaat eder gruplar, ama aslolan bireyi güçsüzleştirmektir, özgürlüğü esarete tercih ederiz bir gruba girerek, toplumsallaşmayla bize ait olmayanı sahipleniriz, düzeni beynimize empoze ederiz, davamız için ölürüz ve öldürürüz. Öyle ki grubumuzun ilkelerini savunuruz, mantığını kavrayamadan. Artık biz ve onlar vardır, düşman biliriz bizden olmayanı, nefret ederiz bizden olmayandan, bizim gibi olmayandan...
-izm'ler bizi köleleştirir, toplumsal deliliğe karşı tek kurtuluşumuz bireyden geçer...

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy