Disfazi

Yazdır

Reklamlar

Disfazi 

 

Disfazi, beynin (özellikle şakak ya da alın lopları) hasar görmesi sonucu konuşma yeteneğinin yitirilmesidir. Disfazi, kekemelikten (disartri) farklıdır; konuşmanın bozulması, disfazide beynin konuşmayı tanımlayan ve düzenleyen bölümlerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkarken; kekemelik, anlaşılır bir biçimde konuşamama durumudur.


Disfazi; inme, geçici istemik atak (TIA), baş travması ya da Alzheimer hastalığı sonucu ortaya çıkabilir. Beynin hasar gören bölümüne bağlı olarak konuşma bozukluğu değişiklik gösterir. Beynin şakak kemiği bölümüne uyan kısmındaki Wernicke bölgesinin (yorumlama bölgesi) hasar görmesi, konuşma ve yazılı sözcükleri anlamada güçlüğe neden olur. Alın lopundaki Broca bölgesinin (motor konuşma bölgesi) hasar görmesi, zihinsel olarak yazı ve konuşma dilini kurmada güçlüğe yol açar. Tam disfazi durumundaysa, hem anlayış hem de dil kurma bölgeleri bozulur. Konuşma terapisi, yararlı olabilir.