ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, May 06th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Psikoloji Bibliyoterapi


Bibliyoterapi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

BibliyoterapiBibliyoterapi, bir bireyi doğru zamanda doğru edebi eserle buluşturmak anlamındadır. Temelde iki amaçla yapılır:

1) Bireyin problemlerine çözüm bulmak için.

2) Bireyin kendini daha iyi tanımasını sağlayıp, rehberlik ve danışmanlığın temel amacı olan “kendini gerçekleştirme” sini sağlamak amacıyla kullanılan bir terapi sürecidir.

İlk olarak 1916 yılında samuel crothers tarafından terapi süreçlerinde kullanılmaya başlanan bir tekniktir. Temeli eski yunana dayanmaktadır. Eski bir kütüphanenin girişinde şu yazılıdır :”insan ruhunun iyileştirildiği yer”. Ayrıca ünlü Fransız deneme yazarı Montaigne bir yazısında şöyle bahseder: “zihnimi karmaşık ve zararlı düşüncelerden arındırmak için okuyorum.”

Edebiyat eserlerinin okuyucu-kahraman arasındaki ilişki dinamiğinden faydalanması esas alınır.

BİBLİYOTERAPİ SÜREÇLERİ

A) HAZIRLIK

Bu evrede öncelikle amaçların belirlenmesi gereklidir. Amaçları belirlemeden önce danışmanın kişilik dinamikleriyle öykü ya da roman kahramanının kişilik dinamikleri bilinmelidir. Ayrıca tekniği uygulayacak olan kişinin gelişim psikolojisini iyi bilmelidir. Özet olarak bu evrede amaçlar belirlenmeli ve problem saptanmalıdır.

 

B)KİTAP SEÇİMİ

Bu aşamada saptadığımız problem ve kişilik dinamiğine uygun bir kitap seçilir. Şu hususlara dikkat etmeliyiz:

1) Kitap bireyin yaş, okuma ve gelişim seviyesine uygun olmalıdır .

2)Seçilen kitap bireyin içsel sorunları uygulayabileceği, yansıtabileceği iyi bir model olmalıdır.

C) UYGULAMA

Kitap bireye verildikten ya da öykü bireye okunmaya başladıktan sonra uygulama da başlamış olur.

1)Özdeşim kurma ve yansıtma

Bu evrede bireyle kahraman arasındaki benzerlikler ortaya koyulur. Ve bu düşünceler bireye sorulan sorularla cevap şeklinde alınmaya çalışılır. Şu sorular sorulabilir: “ onunla benzer özelliklerin olduğunu düşünüyor musun?”, “onun yerinde olsaydın ne yapardın?”. Yansıtma bölümünde ise bireyin özdeşim kurduğu kahraman aracılığıyla duygularını ona yansıtması sağlanır. Şu sorular sorular sorulabilir: “ onun yerinde(kahraman yerinde) olsaydın ne yapardın? “ , “sence o neden bu kadar üzülüyor?” , “sen hiç böyle hissettin mi? “. Bireyin duygularını kahraman üzerinden anlatması istenir.

 

 

2)Katarsis(boşalma-sağıltım)

Bu evrede bireyin yaşayamadığı ya da tam olarak anlamlandıramadığı duygular yaşatılmaya çalışılır. Tartışma ya da fikir alış verişi ve yönlendirmelerle bu evre tamamlanır.

3)iç görü kazanma ve bütünleşme

Birey bu evrede, kitap yardımıyla kendi problemlerinin farkına varır. Ve kendine uygun çözüm yolları geliştirmeye başlar.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy