Jean Luc Godard

Yazdır

Reklamlar

Jean Luc GodardFransız ve İsviçreli film yönetmeni ve sinema eleştirmeni. Fransız Yeni Dalga Akımının en etkili üyelerinden birisi.1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı , 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji(budunbilim) okumak için 1949yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca "Cineclub" ve "Cinemateque"'e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı.Yeni Dalga "Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır: "Herkes film yönetmeni olabilir."Godard, Erich Rohmer ve Jacques Rivette ile "Cahiers du Cinéma"'yı çıkardı, aynı zamanda sinema ile ilgili makaleler de yazmaya başladı. Bir iki kısa film denemesinin ardından 1960 yılında ilk uzun metrajlı filmi Serseri Aşıklar'ın (A Bout de Souffle) çekimini tamamladı.    

                   

 Sinema Serüveni 

 Yeni Dalga Dönemi

Serseri Aşıklar (1960), Haftasonu (1967), Bir Artı Bir (1968) bu dönemin ürünleridir.Bu dönemde Godard deneysel çalışmalar yapmış , o günlerin önde gelen felsefi görüşlerine özellikle varoluşçuluk üzerine inşa edilmiş sinema tezlerini göz önüne almıştır. Tüm bu deneyler (örneğin yeniden tanımlanan senaristlik, Bertolt Brecht teorisinin sinematik uygulanması, geleneksel montaj biçiminin reddedilmesi, kamera ve ses sisteminin deneysel olarak farklı biçimlerde kullanılması) modern sinemanın olasılıklarını genişletmiştir. Godard, bu dönemde filmlerinde iletişim kopukluğu içindeki modern insanın farklı yaşam biçimlerini, akıldışı sosyal sistemleri, politik tartışma ve olayları konu almıştır. 

 

 Gorin ve Dziga Vertov Grup

Godard o dönemde yükselen Maoizm'den etkilenmiş, burjuva sinema sistemi için film yapmayı reddetmiştir. Godard, dönemin Maoist öğrenci liderlerinden Jean-Pierre Gorin ile 'Dziga Vertov Grup'u kurarak, Gorin ile birlikte o dönemdeki siyasal görüşlerinin çerçevesini çizen bir dizi film çekmiştir.. Bu dönem 'Dziga Vertov Stage' olarak adlandırılır ve 1969 yapımı Le Gai Savoir ile 1972 yapımı Tout Va Bien filmleri arasındaki zamanı içine alır. Grup ismini, sınıf çatışmasını analiz eden ve montajı devrimci bir biçimde kullanmaya çalışan ünlü Rus yönetmen Dziga Vertov'dan almaktadır.

 

 SonImage Dönemi Sonraki dönemde, Godard kendisini modern dünyadan ayırıp, Grenoble isimli küçük bir şehre yerleşti ve “Eşsiz bir politik filmin sadece kendi ailesine göstereceği bir film olacağı” inancı ile video çalışmalarına odaklandı. Bu dönem, Anne-Marie Miéville ile subjektif video çalışmaları yaptığı video prodüksiyon stüdyosu'SonImage Film Company' ismine ithafen 'SonImage Dönemi' olarak adlandırılmaktadır. Godard dikkatini video yoluyla birçok insanla yaygın iletişim kurma imkanına verdi ve politik ideolojiden çok genel olayları ve insanların tecridini işledi. 

 

 Son Çalışmaları

1979 yılında Godard ticari sinema dünyasına tekrar geri dönmüştür. Bu dönemde çektiği filmlerin karakteristik özellikleri arasında bir uygunluk ve ortak payda bulmak kolay değildir. Godard bu dönemde yeni bir felsefik yaklaşımla farklı sinematik deneyler yapmaya, insan varoluşunun ve bazen de dinsel duyumun en derinlerine inmeye çabalamıştır. 

 

 

Filmografi  

 

 

 İlk Dönem Filmleri 

 Jack Palance Le Méprisde.Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle),

1959 Küçük Asker (Le Petit Soldat),

1960 Kadın Kadındır (Une Femme est une Femme),

1961 Hayatını Yaşamak (Vivre sa Vie),

1962 Jandarmalar (Les Carabiniers),

1963 Nefret (Les Mépris),

1963 Çete (Bande a Part),

 1964 Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée),

1964 Alphaville,

1965 Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou),

1965 Erkek Dişi (Masculin Féminin),

1966 Amerikan Malı (Made in USA),

 1966 Onun Hakkında Bildiğim İki Üç Şey (Deux ou trois choses que je sais d’elle),

 

 

  Politik dönem filmleri  

Çinli Kız (La Chinoise),

1967 Haftasonu (Weekend),

1967 Şen Bilgi (Le Gai Savoir),

1968 Diğerleri Gibi Bir Film (Une Film Comme les Autres),

1968 Bir Artı Bir (One Plus One),

1968 Bir Amerikan Filmi (One Amerikan Move),

1968 İngiliz Sesleri (British Sounds),

1969 Pravda, 1969 Doğu Rüzgarları (Vents d’Est),

1969 İtalya’daki Mücadeleler (Luttes en Italie),

1969 Zafere Kadar (Jusqu’a la Vitoire),

1970 Vladimir ve Rosa (Vladimir et Rosa),

1971 Herşey Yolunda (Tout Va Bien),

1972 Jane’e Mektup (Letter to Jane)