DEGİŞMESİ GEREK

Yazdır

Reklamlar

:içinde bulunduğumuz materyalist sistemin kafamızı meşgul eden, gerçek resmi görmemizi engelleyen, algımızı bulandıran para, borç, savaş, terör, korku, din, devlet, ulus, dil, ırk, sınıf, statü, gibi kavramların parazitlerine ince ayar çekip aslında duymamız gereken iç sesimizi dinlediğimizde 
üstünde bulunduğumuz gezegende beraberce yaşamak yerine onu paylaşmaya çalışsan, paylaşamayan, birbirini öldüren, sömüren, savaşan, içinde bulunduğu paralı kölelik sistemi sorgulamayan, bencil düşündüğü için kendini de geleceğini de kurtaramayan bir grup huzursuz bilinçten ibaret olduğumuzu fark edeceğiz:diyor acaba gercek degilmi veya şöyle desek yukardaki yazı düşünmeye degerlendirmeye hatta eleştirisel yaklaşımada razıyım eleştirilmeye degmezmi ? ama nerede o düşünsel davranış bizlerde.
kendini özgür sanan köleler aslında sistemin gerçek köleleri olduklarını anladığında; içinde bulundukları sistemin işleyişini çözümleyip, zayıf noktalarına tamamen hakim olduklarında, kollektif bir bilinç ve farkındalık ile;

kendilerini paranın tanrıları sananları, tüm bu kölelik imparatorluğunun krallarını, dizlerinin üstüne çöktüreceklerdir.

Mustafa Yalcın BİLGİN