ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jan 26th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Sosyal Ağ Gruplar Yunan Mitolojisi Tartışmalar Herşey Sevmekle Başlar... Poseidon
Herşey Sevmekle Başlar... Poseidon
Tartışma Abdullah tarafından, 21 Temmuz 12:44 ÖS tarihinde başlatıldı.

Poseidon

      Mitoloji olağanüstülüklerle doludur. Pozitif bilimle hiç bağdaşmayan bu masalsı olayların, tanrıların, tanrıçaların içinde hiç de azımsanmayacak bir öğreti yüklüdür. Eski Yunanlılar bu tanrılara “On İki Olimpos Tanrısı” adını vermişler. Bu gruba Zeus, Hera, Athena, Artemis, Afrodit, Demeter, Apollon, Hermes, Ares, Hephaistos, Hestia, Dionysos dâhildi. Poseidon ve Hades deniz ve yeraltı dünyasında bulundukları için bu gruba dâhil edilmemişler. Günümüzde hiç tanınmayan bu destansı Yunan tanrıların içinde bir tanesi vardır ki denizlerin tanrısı olması yönüyle ilgimizi çeker diye düşündüm.

      Poseidon’u anlatmaya mitoloji tarihindeki yeriyle başlamalı bence. Her şeyden önce Khaos vardı. Bu bir boşluk değildi, içinde bütün eşyaların, tanrı ve insanların kaynağını bulundururdu. İlk olarak Khaos'tan Toprak Ana (Gaia) ve Gökyüzü (Uranos) oluştu. Gaia ve Uranos'un birleşmesinden Brontes, Steropes ve Arges (gök gürültüsü, parıltı ve şimşek) isimli üç Kyklop doğdu. Kykloplar alınlarının ortasında taşıdıkları tek gözleri ile yeraltı alevini gökyüzü ateşine dönüştürüyorlardı. İkinci olarak Gaia ve Uranos elli başlı yüz kollu Kottos, Briareus ve Gyes (öfke, güç, dehşet) adlı Hekatonkheirleri yarattılar. Ve nihayet Titanlar oluşturuldu.

      Toprak Ananın Gökyüzü ile birleşmesinden altısı erkek, altısı dişi olmak üzere on iki Titan doğdu. Titanların erkek olanları Okeanos, Koios, Hyperion, Iapetos ve Kronos; aynı zamanda Titanides denilen dişi Titanlar ise Theia, Rheia, Themis, Phoibe, Mnemosyne ve Tethys adlarını taşıyorlardı. Okeanos ve Tethys bütün nehirleri yarattılar. Hyperion ile Theia'dan Güneş (Helios), Ay (Selene) ve Şafak (Eos) doğdular. İapetos ve Asie'den gök kubbesini sırtında taşıyan Atlas, Menoetios, Epimetheus, Prometheus doğdular. Diğer iki çift Titan da kendi çocuklarını doğurdular. Ama gelecek, altıncı çiftin evlatlarınındı, Kronos ve Rheia'nın.

      İlk doğan çocukları Kyklop ve Hekatonkheirlerden hem iğrenen hem de kendi iktidarını almalarından korkan Uranos, çocukları doğdukça onları yerin derinliklerine, Tartaros'a (cehenneme) atıyordu. Bu duruma üzülen Gaia eşinden nefret etmeye başladı, Titanları Gökyüzüne karşı kışkırttı. Titanlar babalarına karşı geldiler ve onu hâkimiyetinden mahrum bıraktılar. Titanların en kurnazı olan Kronos tahta oturmasına rağmen, kardeşlerinin güçlerinden korkarak onları Tartaros'tan kurtarmadı.

Yunanlar Kronos'un yönetim dönemine “Altın Dönem” adını vermekteler. Maalesef yönetimi eline geçiren bu yeni hâkimin kaderinde de oğlu tarafından devrilmek vardı. Bunun önlemini alabilmek için Kronos korkunç bir karar aldı ve yeni doğan oğullarını ve kızlarını yutmaya başladı. İlk olarak Kronos kızı Hestia'yı, sonra kızları Demeter ve Hera'yı, ardından da Hades, Poseidon adlı oğullarını yuttu. Kronos zamanı temsil eder. Kron kelimesi zaman anlamındadır. “Zaman kendi evlatlarını yutar.” deyimi de bugün Kronos olayını anımsatmaktadır.

      Rheia yalnız Zeus'u onun elinden kurtarabildi. Bir kocaman taşı kundak bezlerine sarıp Kronos'a verdi. Kronos taşı Zeus zannedip yuttu. Zeus ise Girit Adası’nda bir mağarada saklandı, sihirli keçi Amaltheia'nın sütü ile beslendi.

      Olgunluk çağına gelince Zeus saklandığı mağaradan çıktı. Kronos'a savaş açtı. Bu savaş on yıl sürdü, hiç birisi yenemeyince, Zeus Rheia'nın tavsiyeleri ile Tartaros'taki Kyklop ve Hekatonkheirleri serbest bıraktı. Kykloplar Zeus'a meşhur şimşekleri verdiler. Yüz elli Hekatonkheirler Titanların üzerine taşları ve kayaları fırlattılar. Yerler parçalandı, dağlar eridi ve Titanlar yenildiler. Zeus Kronos'u yuttuğu tanrıları ve taşı çıkarmaya zorladı. Titan'lar yenilerek Tartoros'a atıldılar. Yüz kollu Hekatonkheirler ise Titanların bekçiliğini yapmaya başladılar. Tanrılar (Zeus ve kardeşleri) dünyayı yönetmeye başladılar. Üç erkek kardeş Zeus, Hades ve Poseidon evreni kendi aralarında paylaştılar.

      İşte bu andan sonra Poseidon'nun özellikleri belirmeye başladı ve bu özellikleri sayesinde denizlerin, deniz canlılarının ve tüm akarsuların hâkimiyetini aldı. Deniz tanrılarından olan Nereus kızlarından güzel Amphitrite ile evlendi. Amphitrite deniz dibi tanrıçasıdır. Bu evlilikten birçok deniz perisi, yarı at yarı insan Triton doğdu. Triton deniz kabuğunu öttürerek tufanı yatıştırırdı ve suları geldikleri yere döndürürdü. Nereus'un kızları olan nereidler her zaman Poseidon'un çevresini sararlardı. Nereidler belden aşağı balık, belden yukarı insan şeklindeydiler.
      Poseidon, Yunan Mitolojisi'nde denizler, depremler ve atlar tanrısıdır. En önemli silahı üç dişli bir asadır ve bu asayı yere vurduğunda depremler meydana gelir. Bu silah farklı kaynaklarda asa yerine mızrak diye de tasvir edilmiştir. Poseidon hırsı ve gücü temsil eder. Poseidon'un hırsı Atlantis'in yok olmasına sebep olmuştur. Bunun nedeni ise dünyanın en mükemmel şehrini inşa etme arzusudur.

      Poseidon Dorların göçlerinden önce Peloponnesos ile Boiotia'da saygı görürdü. Mızrağı ile denizleri allak bullak eder, karaları sarsar, depremler yollardı. Bunun için Poseidon'a Enosikhthon ile Gaeiokhos (yerin altında yürüyen) de denir. Ayrıca atların da tanrısıydı; çünkü denizlerde egemen olmakla birlikte insana atı armağan etmiştir, bu yüzden biniciliğin atası sayılır. En eski efsanelerde sık sık at şeklinde tasvir edilir. Ayrıca bir önceki sayımızda tasvir ettiğimiz Pegasus, Poseidon ile zorla sahip olduğu Medusa'nın çocuğudur. Poseidon şerefine tertiplenen araba yarışları içinde, Korinthos'ta yapılan İsthmia yarışları en meşhurlarıdır. Atina'daki Erekhteion'da, Poseidon'la Athena arasındaki yarışın izleri görülür; Poseidon, üç dişli asasını vurunca kayada koca bir yarık açılmıştır.

       Poseidon'un oğullarından biri Amykos'tur. Bebryklerin kralıdır. Ülkesinin kıyılarına gelen yabancıları yumruk dövüşlerine zorlar, yenilenleri öldürür. Argonautlar, Bebrykler iline geldiklerinde Amykos Pplydeukes'e yenilir ve artık tehlikesiz bir hale gelir. Poseidon'un bir diğer oğlu Kyknos'tur. Aşil onu Troy önünde öldürmüştür.

      Poseidon denizlerin dibindeki görkemli sarayında kalır, bununla birlikte sık sık Olympos'ta görünür. Poseidon suların yüzünde altından arabasıyla dolaşır. Denizaltı ırmakları da onun ülkesindedir.

      Ülkemizde Didim'de Poseidon'un tapınağı vardır. Diğer iki tapınak ise Yunanistan'da Myus ve Panionion'dadır. Ayrıca bireysel araştırmalarınız için yardımcı olacağını düşündüğüm ek bilgi; Latincede Paseidon adı yerine Neptunus'a rastlanır

Cevaplar
Cevap yazabilmeniz için ilk olarak bu grubun aktif üyesi olmanız gerekmektedir.