ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Thursday, Jul 02nd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Tarih Genel Birinci Dünya Savaşı'nın Sonunda İmzalanan Barış Antlaşmaları Nelerdir?


Birinci Dünya Savaşı'nın Sonunda İmzalanan Barış Antlaşmaları Nelerdir?

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan barış antlaşmaları nelerdir?

Böyle bir ortam içinde öncelikle Almanya ile barış antlaşması konusu ele alındı. 28 Haziran 1919'da Versailles'de Almanya'ya barış antlaşması imzalatıldı.
Daha sonra, Avusturya'yla 10 Eylül 1919'da St. Germain Antlaşması, Bulgaristan'la 27 Kasım 1919'da Neuilly Antlaşması, Macaristan'la 4 Haziran 1920'de Trianon Antlaşması, Osmanlı Devleti'yle de 10 Ağustos 1920'de Sevres Antlaşması imzalandı. Anadolu'da Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı sonunda iki tarafın eşit biçimde müzakere ederek imzalayacakları 24 Temmuz 1923 tarihli Lausanne Antlaşması dışındaki bütün bu belgeler barışgetirmekten uzaktı. Hepsi de yenenlerin yenilenlere müzakere bile olmaksızın ağır şartlarızorla kabul ettirdiği sözde barış antlaşmalarıydı. O nedenle de, yenik ülkelerde güvensizlik ve tepki yaratacaktı.
Öte yandan, Doğu Avrupa barışının zayıflığı barış antlaşmalarının başka bir yetersizliğiydi. Küçük birçok devletin doğması, azınlık sorunları vb. yaratmıştı. Üstelik, Sovyet Devrimi nedeniyle Batı'da kaygıve güvensizlik yaratmışbulunan Rusya'nın Doğu Avrupa'daki düzenlemenin dışında kalmış olması da başlıbaşına bir zayıflık kaynağı doğurmuştu.
ABD'nin de Savaş'tan sonra kendi iç sorunlarına dönmesi bu ağır antlaşmaların işlemesini güçleştirecektir. Savaşı ABD'nin girmesiyle kazanabilmiş ve ağır barış antlaşmalarını ABD'nin varlığıyla imzalatabilmiş Avrupa'nın, ABD olmaksızın "barış"ı sürdürebilmesi beklenemezdi. Nitekim, yaklaşık 20 yıl sonra birincisinden daha da büyük bir Dünya Savaşı'nın çıkması kaçınılmaz olacaktır.
Gerçekten de, 1923-1929 arasındaki bir "nisbi barış dönemi"nden sonra dünya arka arkaya gelen bunalımlara sürüklenmiştir.
Burada, ABD'nin önemi yeniden ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, "nisbi barış dönemi" önemli ölçüde ABD'nin Avrupa'ya açtığı krediler sayesinde yaşanmış, bunalımlar dönemi de önce ABD'nde ortaya çıkan iktisadi çöküntünün ardından gelmiştir. İşte böyle bir ortamda, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanmış antlaşmalara milliyetçi tepkiler daha da güçlenmiştir. Esasen Faşizm ve Nazizm gibi ideolojileri işbaşına getirmişolan bu tepkiler dünyayıkaçınılmaz bir felakete sürükleyecektir. İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız "20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)" adlı kitabın ilgili bölümlerini okuyunuz.
Nihayet, 1 Eylül 1939 günü Almanya'nın Polonya'ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'na oranla çok daha yaygın biçimde dünyayı etkileyecektir. Daha çok sayıdaki ülke savaşın tarafları arasında yer alacaktır.
İkinci Dünya Savaşı tam anlamıyla bir "Dünya Savaşı" olmuştur.
Askeri teknolojideki gelişmeler sonucu yıkım gücü yüksek silahların (özellikle atom bombasının) kullanılması, İkinci Dünya Savaşı'nın her alandaki etkilerini o ölçüde daha da derinleştirecektir.
Savaş, "Mihver"in (Almanya ve müttefiklerinin) üstünlüğüyle geçen 1939-1941 dönemi, "Müttefikler"in (ABD ve müttefiklerinin) durumu dengeye kavuşturdukları 1941-1943 dönemi ve "Müttefikler"in üstünlüğü ele geçirdikleri 1943-1945 dönemi olmak üzere üç evreden oluşmaktadır.
Burada savaş gelişmelerini ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz. "İki-kutuplu" bir dünyanın doğmasıbakımından önemli olan gelişmeler üzerinde durmakla yetineceğiz.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy