ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Apr 03rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Tarih Genel Demokratik rejimlerin ortak özellikleri nelerdir


Demokratik rejimlerin ortak özellikleri nelerdir

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Demokratik rejimlerin ortak özellikleri nelerdir?

Bugün dünyadaki demokratik rejimler, birbirlerinden farklı tarihsel oluşumların ürünü olmalarına karşın, ortak değerlere dayanırlar. Bunların başında akılcılık ve hoşgörü gelir. Akılcılık toplumda akla dayanan yaklaşımların doğru olduğu yönünde genel bir inancın varlığını gerektirir. Siyasal ve toplumsal çekişmelerin akıl dışı kaynaklara, örneğin dinsel inançlara dayandığı ülkelerde demokrasi olmaz.
Akılcılığın siyasal düzene, yaşama yansıması laikliktir.
Hoşgörü ise değişik görüşlerin toplum tarafından doğal karşılanması, dolayısıyla toplumsal ve siyasal ilişkilerde şiddetin dışlanmasıdır. Bu hoşgörü anlayışının siyasal yaşama yansıması ise çoğulculuktur.
Bu ülkelerde yaygınlık kazanmışolan "çoğulcu demokrasi" uygulaması, siyasal sistem içinde devlet dışı toplumsal örgütlenmelere verdikleri önemli dikkat çekiyorlar. Bu toplumlara baktığımızda, kişilerin belirli toplumsal, ekonomiki ve siyasal amaçlar için bir araya gelmiş olduklarını görüyoruz. Yani tek tek zayıf konumda olan bireyler devletle yalnız başlarına karşı karşıya kalmamakta, kendi çıkar ve isteklerini oluşturdukları gruplar içinde daha güçlü bir biçimde savunabilmektedirler. Devlet de işlevlerini yerine getirirken, ülkemizde "sivil toplum kuruluşları" denilen, bu toplumsal grup ve örgütleri hesaba katmak durumunda olmaktadır. Öte yandan demokratik düzenlerin hep ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde kök salmış olduğu da gözden kaçabilen bir gerçek değildir. Ne var ki, demokrasi kavramının dünya çapındaki çekiciliği o kadar güçlüdür ki ekonomik bakımdan yeterince gelişmemişpek çok ülkede, demokratik kuralların uygulanması çabası içindedir.

İngiltere ve Fransa'da demokratik kurallar nasıl yerleşmiştir?

Modern demokrasinin beşiği Avrupa, özellikle de İngiltere'dir. Bu ülkede çok eski yüzyıllardan başlayarak gelişmiş olan demokratik kurallar, Fransa'da daha çok devrimci atılımlarla kökleşebilmiştir. Öteki Avrupa ülkelerindeki demokratikleşmenin ise, iki ülkedeki düşünsel ve kurumsal gelişmelerin etkisini taşıdığını söylemek yanlışolmayacaktır. Dünyanın en güçlü demokratik ülkesi olan ABD bakımından da benzer bir saptama yapılabilir. İngiltere'ye karşı yürütülen Amerikan bağımsızlık savaşının büyük ölçüde İngiltere ve kısmen Fransa'da geliştirilen demokratik anlayışa dayandırıldığı görülmektedir.
Bütün bu nedenler, günümüzde modern demokrasinin ABD ve Avrupa ülkeleri çerçevesinde ele alınmasının temel gerekçesini oluşturur.

Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy