ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Monday, Jul 13th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Tarih Genel Üçüncü Demokratlaşma Dalgası


Üçüncü Demokratlaşma Dalgası

e-Posta Yazdır

Reklamlar

"Üçüncü" Demokratlaşma Dalgası

1960'tan sonra dünyada hangi ülkeler otoriter Yönetimlere yönelmişlerdir?

1960'ların ortalarına doğru, ikinci demokratlaşma dalgası tükenmiş, tüm dünyada rejim değişiklikleri otoriter yönetimlere doğru çevrilmişti. Bir hesaba göre 1958'de dünyadaki 32 işler demokrasiden üçte biri 1970'lerin ortalarına kadar otoriterleşmiş, darbe ürünü olan yönetim sayısı 38'e yükselmişti. 1956 ile 1970 yılları arasında
bağımsızlığını kazanan 33 Afrika ülkesi ve 10 Güney Amerika ülkesinin sekizinde demokratik olarak göreve gelmemiş olan yönetimler hüküm sürmekteydi. 1967 yılında askeri bir darbeye sahne olan Yunanistan, 1971-73 yıllarıarasında demokrasinin rafa kaldırıldığı Türkiye, Filipinler'de demokrasinin 1972'de yıkılması, 1973'te
tam anlamıyla otoriter yönetime geçen Güney Kore örnekleri de bunlara eklenebilir.
Bir hesaba göre 1973 yılında dünyadaki 122 devletten yalnızca 30 tanesi demokrasiyle yönetilmekte, 92 tanesi ise -sosyalist ülkeler de dahil olmak üzere- demokratik olmayan yönetimler altında bulunmaktaydılar.
Bütün bu gelişmeler, Batı demokrasisinin gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliliği hakkında yaygın bir kötümserlik yaratmış, dahası uzun süreler boyunca demokratik yönetimlerin bulunduğu gelişmişülkelerde dahi Batıdemokrasisinin işleyebilirliği hakkındaki kaygılara yol açmıştı.

"Üçüncü" demokratlaşma dalgası hangi olaylarla başlamıştı?

Ne var ki, bu kötümser tablo çok uzun sürmedi. 1974 yılında Portekiz diktatörlüğünün yıkılışı ile başlayan süreç içinde yeni bir demokratlaşma dalgası doğdu. Portekiz devriminden üç ay sonra, Türkiye'nin Kıbrıs müdahalesinin de etkisiyle, Yunanistan'daki askeri rejim çöktü. Bundan bir yıl sonra İspanya diktatörünün ölümü ile bu ülkede demokrasinin yolu açıldı.
1974'ü izleyen 15 yıl içinde Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da yaklaşık otuz ülkede demokratik dönüşümler yaşandı. 1980'lerin sonu ve 1990'ların ilk yıllarında sosyalist düzenlerin çöküşü, ile birlikte bu ülkelerde Batı tipi demokrasiyi kurumlaştırma çabaları dünya gündeminde özel bir önem kazandı.
Bir değerlendirmeye göre, 1973'den 1990'a kadar geçen süre içinde dünyada demokratik rejimle yönetilen ülkelerin sayısı30'dan 58'e yükselmişti. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılmasısonucu yeni devletlerin ortaya çıkmasıve Afrika'daki gelişmeler sonucu, 2000'li yıllara yaklaşırken, bu sayının önemli ölçüde arttığı gözlemleniyor


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy