ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jul 12th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Tarih Genel Avrupa Konseyi


Avrupa Konseyi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Avrupa Konseyi

Avrupa'nın siyasal bakımdan bütünleşmesi düşüncesinin II. Dünya Savaşından sonra güç kazanmasında Doğu Bloğu ile ortaya çıkan ideolojik farklılık ve soğuk savaşında büyük payı vardır.

Avrupa'nın demokratik anlayışında Avrupa Konseyi'nin konumu nedir?

Sovyet Bloku kendini sosyalizm ve prolere enternasyonalizmi ile tanımlarken, Batı ülkeleri de, Avrupa Konseyi Andlaşmasında yer alan sözlerle, "...kişisel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin kaynağı bulunan düşünsel ve ahlaki değerlere sarsılmaz biçimde bağlanma" yolunu seçerek, insan haklarına dayalıklasik demokrasiyi Avrupa bütünleşmesinin temel odak noktası yaptılar. Böylece Batı Avrupa, 1949 yılında Avrupa Konseyini yaratarak siyasal birlik yolunda, çimentosu insan hakları ve demokrasi olan, ilk önemli adımıattı. Demokratik rejimle yönetilen ülkeleri biraraya getiren bir kuruluş olması nedeniyle, NATO üyesi olmasına karşın Por tekiz ve Franco diktatörlüğü altındaki İspanya Konsey dışıkalmakta, buna karşılık askeri ittifak içinde yer almayan İsveç ve İrlanda gibi ülkeler kurucu üye olmaktadırlar.

Türkiye'nin de 1949'da üye olduğu Avrupa Konseyi, SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerindeki siyasal düzen değişikliklerinden sonra, eski sosyalist ülkelerin de bu örgüte katılmaları ile tüm Avrupa'yı içine alan bir biçimde genişlemiştir.

Avrupa'nın demokratik ülkelerinin kurdukları ilk siyasal kuruluş olmakla birlikte, Avrupa'nın siyasal bütünleşmesi bakımından Avrupa Konseyi'nin çok önemli bir işlev yerine getirdiği söylenemez. Bu yöndeki asıl gelişme, başlangıçta daha çok ekonomik amaçlıbir girişim olan Avrupa Topluluklarının oluşturulmasıve giderek Avrupa Birliği biçimini alması sürecinde ortaya çıkacaktır.

Günümüzde Avrupa Konseyi hangi işlevi yerine Getirmektedir?

Günümüzde Avrupa Konseyinin etkinliklerinde, insan haklarının korunmasıbaşta gelmek üzere, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ulusal yasaların birbirine uyumunun sağlanması, doğal zenginliklerin ve kültürel mirasın korunmasıgibi hususlar ön planda yer almaktadır.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy