ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Friday, Jul 03rd

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Tarih Genel Avrupa Birliği


Avrupa Birliği

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Avrupa Birliği

1952 yılında Batı Avrupa ülkelerinin kömür ve çelik sanayilerini bütünleştirmek amacıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik topluluğu ile ilk adımı atılan ekonomik bütünleşme süreci, 1957 Roma Andlaşmasıile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ile gelişti. 1967 yılında bu üç örgütün yönetim organlarının birleştirilmesi ile Avrupa Toplulukları oluştu.

Maastricht Antlaşmasının en önemli özelliği nedir?

1986 yılında üye devletler tarafından imzalanan Avrupa Tek Senedi topluluğun amacının "Avrupa Birliği"ne ulaşmak olduğunu açıklamaktaydı. Bu amaç çerçevesinde, 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Andlaşmasıile Avrupa Toplulukları Avrupa Birliği adınıaldı. Siyasi birleşme yolunda, bir Avrupa vatandaşlığıve ortak bir Avrupa parasının yürürlüğe girmesini de öngören bu andlaşma, Avrupa Birliği

Kurumlarına daha geniş yetki vermeyi de öngörmektedir. Bu organlar arasında 1979'dan bu yana üyeleri doğrudan Birlik üyesi devletlerin halkınca seçilen Avrupa Parlamentosu da yer almaktadır.

Başlangıçta 6 üyeden (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg) oluşan Avrupa Topluluğunun üye sayısı, daha sonraki yıllarda İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in de katılımıyla 15'e yükselmiştir.

1963'de AET ile ortaklık andlaşması imzalayan Türkiye, 1987 yılında da tam üyelik başvurusu yapmıştır. Ne var ki, Avrupa Birliğini'nin 1990'lı yılların sonunda yeni bir genişleme hazırlığıiçinde olmasına karşın, Türkiye'nin üyeliği siyasal ve ekonomik nedenlerle kısa vadede pek mümkün görünmüyor.


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy