ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Sunday, Jul 12th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Tarih Genel Halkevlerinin Kapatılması, CHP'nin Malvarlığına Elkonması


Halkevlerinin Kapatılması, CHP'nin Malvarlığına Elkonması

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Halkevlerinin Kapatılması, CHP'nin Malvarlığına Elkonması

Fakat bu iyi gidişe rağmen DP'nin, daha doğrusu-önderlerinin Bayar ve Menderesbir huzursuzluğu, bir hırçınlığı vardı. Nesnel koşulların o denli elverişli olmasına karşın, onların bu ruhsal durumunu anlamak kolay değildir. Ruhbilimsel bir takım nedenlerle belki kendilerini güven içinde hissetmiyorlardı. İktidara geldikten sonra bile bir gün iktidardan ayrılabileceklerinin rahatsızlığını duyuyorlardı. Oysa 1954 seçimleri 1950 seçimlerine göre daha parlak bir zaferle sonuçlanacaktı. Bu yüzden kimi yazarlar Menderes ve Bayar'da bir "İnönü fobisi (yılgısı)" bulunduğuna hükmetmişlerdir.
Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde kurduğu baskının sonuçları ne olmuştur?
8 Ağustos 1951'de TBMM Halkevleri ve Halkodalarınıdevletleştiren bir yasa kabul etti. Halkevleri ve odaları CHP'ye bağlı bir örgüttü. Tek parti döneminde bu durumun belki pek bir sakıncasıyoktu. Fakat çok-partililikte hiçbir anlamıyoktu, çünkü bu örgüt bir parti hizmeti değil, bir kamu hizmeti yapıyordu. Halkevleri örgütünün işlevlerini eskisi gibi sürdürmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması düşüncesi CHP zamanında nedense gerçekleşmedi. DP iktidarı, örgütü devletleştirirken bunu yapması gerekirken, bütün o kültür yuvaları (478 halkevi ve 4332 Halkodası) bir taşınmaz ve taşınır mal yığınıhalinde Hazineye intikal ettirildi. Örgütün kültürlendirme işlevi yok edildi. Dolayısısyla halkın aydınlanma sürecine büyük bir darbe indirildi. Bugün hâlâ o karanlık boşluk doldurulabilmişdeğildir. Okullarımızın büyük çoğunluğunun hizmet sunan kitaplıklardan, gösteri salonlarından vb. yoksun olduğu düşünülürse, vurulan darbenin ağırlığı daha iyi anlaşılabilir. CHP'nin gücüne bir darbe indirmenin bilincinde olan DP, Türk aydınlanmasına nasıl bir darbe indirdiğinin acaba ne ölçüde farkındaydı? Araştırılması gereken bir konudur.
DP'nin Türk aydınlanmasına indirdiği önemli bir ikinci darbe de CHP iktidarının son döneminde başlatılmışolan Köy Enstitülerini yıkma etkinliğinin DP iktidarıtarafından bütünlenmesidir. DP, Şubat 1954'te Enstitüleri klasik ilköğretmen okullarına dönüştürdü.
1953'te DP bir iş daha yaptı. CHP'nin bütün malvarlığını "haksız iktisap" diye nitelendirerek Hazineye geçiren bir yasa çıkarttı(14 Aralık 1953). Bu, ana muhalefet partisinin etkinlik olanaklarınıkısmak için bir hareketti. Fakat DP'nin alerjisi CHP ile sınırlı değildi. Her türlü muhalefete karşı olmalıydılar ki, Atatürk ve devrimlerinin aleyhindeler diye Millet Partisi de kapattırıldı (8 Temmuz 1953).


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy