ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, Feb 19th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMT

Nerdesin: Tarih Genel 27 Mayıs Rejimi


27 Mayıs Rejimi

e-Posta Yazdır

Reklamlar

27 Mayıs Rejimi

1960 yılının Nisan ve Mayıs aylarında üniversite öğrencilerinin başınıçektiği ve yer yer güvenlik güçleriyle çatışmalara kadar varan olaylar, DP iktidarının çöküşünü hızlandırdı. 27 Mayıs 1960 günü bir grup subayın öncülüğünde gerçekleştirilen bir askeri müdahale ile ordu ülkede yönetimi eline geçirdi. Bu tarihten 25 Ekim 1961'e, yani yeni anayasaya göre seçilmiş TBMM'nin ilk toplantısına kadar Türkiye "27 Mayıs dönemi rejimi" denebilecek olağanüstü bir dönemden geçti. Bu, siyasal sistemin yeni bir anayasa çerçevesinde yeniden yapılandırıldığı ve daha sonraki siyasal yaşamda etkileri hissedilen bir dönemdir.
27 Mayıs Rejimini oluşturan ve sürdüren güç nedir?
27 Mayıs günü iktidara el koyan ve kendini Milli Birlik Komitesi (MBK) olarak adlandıran 38 kişilik askeri komite, yaptığıilk açıklamada en kısa zamanda seçimlerin yapılarak iktidarın devredileceğini vaad etmekteydi. Komite ilk iş olarak çoğunluğu sivillerden oluşan bir bakanlar kurulu kurdu. Dönemin ünlü hukukçularından oluşan bir "bilim kurulu"da anayasa konusunda çalışma yapmakla görevlendirilmiştir.
MBK 12 Haziran 1960 günü kabul ettiği bir "Geçici Anayasa" ile de fiili yönetimini hukuksal bir temele oturtmak istedi. Bu metin, 1924 Anayasasını temel almakta, ne var ki TBMM'nin yerine MBK'yı koymaktadır. Milli Birlik Komitesinin Başkanı - Org.Cemal Gürsel- aynı zamanda devlet başkanı olmaktadır. Bakanlar kurulunun başkanlığınıda yürütecek olan MBK başkanı Cemal Gürsel, Genelkurmay Başkanlığı görevini de üstlenmektedir.

Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy