ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Tuesday, Jun 15th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMTAugust Strindberg

e-Posta Yazdır

Reklamlar

August StrindbergStrindberg 1849'da Stockholm'de doğmuş ve 1912'de yine burada ölmüştür. İsveçli oyun yazarı, romancı ve şairdir.Yapıtlarında, eleştirel gerçekçilik, natüralizm, simgecilik ve dışavurumculuk gibi çeşitli sanat doğrultuları ile akımların özellikleri görülür. Dolayısıyla oyunları da çok çeşitli türleri ve yönelimleri içerir. Strindberg, batı tiyatrosunun Antik Yunan'dan modern zamanlara kadar adeta bir bileşimini oluşturduğu gibi; gerek içerik, gerekse çok yönlü biçimlilik açısından avangart tiyatrosunun da çıkış uğrağını oluşturur.Strindberg, başlıcalıkla yoz aristokrasiyi, burjuva yaşamının sakatlıklarını, insanların birbirlerini öznel ve nesnel olarak sömürmelerini, varlık bütünlüklerini hiçe indirgemelerini verir. Bunu yaparken de başta aile kurumu olmak üzere toplumsal kurumların ve insan ilişkilerinin çökmesini, sınıflar ve cinsiyetler arası bir "ölüm-kalım savaşı" olarak ortaya koyar. Strindberg, modern bireyin bu trajik açmazını aslında her şeyin, sonunda bir aldatmaca, yanılsama, yalan ve bir "ölüme götüren hastalık" olduğu gösterir.Strindberg'in bütün yazarlık deneyimleri ve serüveni kendi yaşam deneyimleri ile içiçe geçişik olduğu gibi, bütün acı ve sancılarıyla tek bir amaca doğru ilerler: Yaşamın gerçeğini bulabilmek.Strindberg’in oyunları şöyle örneklendirilebilir: İlki tarihsel oyunu olan Olaf Hoca (1881), natüralizme kaçan bir töre komedyası olan Yoldaşlar (1886), karşı cinslerin ölüm kalım savaşını örneklendiren Baba (1887), Paris’te genç bir oyun yazarını anlatan Suçlu Mu? (1899), modern bir ibret ya da gizem oyunu olan Paskalya (1900), dışavurumcu bir oyun olan Hayaletler Sonatı (1907). 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy