ToplumDusmani.Net V2

Kültür ve Sanat Portalı

Wednesday, May 27th

Son Guncelleme09:38:41 AM GMTFriedrich Hebbel

e-Posta Yazdır

Reklamlar

Friedrich HebbelHebbel 1813'de Wesselburen'de doğmuş ve 1863'de Viyana'da ölmüştür. Alman oyun yazarıdır. 1835'te Hamburg'a gitti. Burada tutmaya başladığı günlükler, edebiyat kuramları ile sanatsal yaratım üstüne düşüncüleri için önemli bir kaynak oldu; Heidelberg Üniversitesi'ne, daha sonra da Münih Üniversitesi’ne girdi, felsefe, tarih ve edebiyat okudu; Hamburg'a dönüp oyun yazmaya başladı.İdealiz ile gerçekçilik, klasik tiyatro ile modern tiyatro arasında yer alan Hebbel, burjuva tragedyasının ikinci evresini temsil eder.Hebbel'in oyunları natüralizm, belirlenmecilik ve ahlaki görecelik öğeleri içerdiği kadar, çağdaş nihilizm ve yabancılaşma tiyatrosunu da haber verir. Bu anlamda Ibsen, Strinberg ve dışavurumcu tiyatroyu öncelemiş olan Hebbel, psikolojik, gerçekçiliğiyle öne çıkarken, sorunsal oyunu da başlatan kişi olmuştur. Hegel'in tarih felsefesinden insanların çıkar çatışmaları olarak tarihin kaçınılmaz ilerleyişi anlayışından etkilenen Hebbel, bireyin yazgısını oluşturan tarihsel ilerlemenin içeriğini tragedyalarının merkezine koymuş; bireyselleşme sürecinin kendisini, bireyin toplumla kaçınılmaz çatışmasını, tragedyanın özü olarak almıştır.Hebbel'e göre tragedya, büyük kişilikleri ve bu kişilerin tarih karşısında yanlızlaşmalarını vermeli, birey ile tanrısallık arasında bozulan uyumu göstermelidir. Tarihsel, ideolojik ve psikolojik olanı birbiriyle kaynaştıran Hebbel'in oyunlarında olaylar örgüsü sağlam bir mantık uyarınca kurulmuş bir yapıya sahiptir; oyun kişileri kendi çevrelerine oturur, zamanla sıkı sıkıya bağlıdırlar ve karmaşık bir psikolojik güdülenmeyle hareket ederler.Oyunlarından bazıları: Geleneksel tarihsel oyundan ayrılıklar gösteren Judith (1840), birey ile toplum arasındaki çatışmayı bir orta sınıf ortamında gösterişiyle natüralizme öncülük eden Maria Magdelena (1846), kişisel istem ile dış dünyanın istemi arasındaki çatışmayı veren Agnes Bernauer (1852), antik yunan efsanesi içinde, modern bir psikolojik bakış açsından cinsel içgüdüleri ele alan Gyges ve Yüzüğü (1854). 


Cevaplar (0)Add Comment

Cevap yaz
daha küçük | daha büyük

security code
Lütfen görüntülenen karakterleri yazınız


busy