George Bernard Shaw

Yazdır

Reklamlar

George Bernard ShawShaw 1856'da Dublin'de doğmuş, 1950'de Ayot St. Lawrence'da ölmüştür. İngiliz oyun yazarıdır. Orta üst sınıftan gelen Shaw 1876'da Londra'ya gitti, yazarlığa başladı, romanları yayıncılarca geri çevrildi; 1184'te Karl Marx'ın düşünceleri etkisinde toplumcu dünya görüşüne bağlandı.Eleştirel gerçekçiliğin en önde gelen temsilcilerinden biri olan Shaw, sosyalizmin kapitalizme üstünlüğünü göstermeye çalışmıştır. Shaw, "ben bir ahlak devrimcisiyim ve sınıf çatışmasıyla ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim insan doğasıyla kurulu ahlak düzeninin yapmacıklığı arasındaki çatışmadır." Böylece Shaw, yararcılık düşüncesine bağlı biri olarak, burjuva toplumsal düzenle insan doğası arasındaki aykırılığı aşmayı gerektiren ahlak sorununu ortaya atarak, burjuva komedyasına işlevsellik kazandırmaya, onu burjuva insanının açmazına çare bulacak bir düşünce tiyatrosu haline getirmeye çalışıştır.Oyun kahramanıyla din, töre, görenek ve siyaset arasında çatışmaları sorunsal oyunların temeline oturtmuştur.

Shaw'un oyunlarından bazıları: Ahlaksız toprak ağalarının varlığına izin veren bir toplumu mahkûm eden Dul Evleri (1892), sınıf ayrımın yapaylığını vurgulayan Bir Kadın Yarattım (1913), kiliseye meydan okuyan Şeytanın Talebesi (1897), genelev sahibi de olsa çalışan kadının bağımsızlığı ve toplumda saygınlığı sorununu işleyen Milyoner Kadın (1893), özgür iradeli anneyi örneklendiren Hiç Belli Olmaz(1899), savaş sonu toplumu Çehov'cu yılgın bir tarzda veren Kırgınlar Evi (1913).

 

 

Aziz Çalışlar - Tiyatro Ansiklopedisi